mandag den 1. marts 2010

4. Ordet ”tivoli”

Innocent Pictures ApS valgte at kalde et tv-program for ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”.

Tivoli A/S mener, at programmets titel og titelsekvens henviser til selskabets forlystelsespark og krænker deres varemærkerettigheder.

Men ”tivoli” / "Tivoli" er både i Danmark og i udlandet et almindeligt ord med mange betydninger!

---o0o---

Tivoli-haven i Københavns centrum, grundlagt af Georg Carstensen, åbnede den 15. august 1843, og skulle oprindeligt hedde ”Kjøbenhavns Tivoli og Vauxhall”.

Navnet var inspireret af ”Tivoli”-forlystelsesparkerne i Paris og ”Vauxhall Gardens” i London. De franske Tivoli-haver, der ofte kaldes ”Jardin de Tivoli” eller ”Les jardins Tivoli”, var tre forskellige haver, lokaliseret i Paris en ad gangen i perioden 1766-1842, og hvoraf de to sidste i 1795-1842 utvetydigt hed Tivoli.


De franske forlystelseshaver var opkaldt efter den italienske by Tivoli nær Rom.

I en FAQ på Tivoli A/S’ egen hjemmeside kan man bl.a. læse følgende:

”Hvorfor hedder Tivoli Tivoli?

Georg Carstensen kaldte sin forlystelseshave for Tivoli & Vauxhall, da den åbnede i 1843. Begge navne var almindeligt anvendt til lignende etablissementer i Europas store byer. Vauxhall var en park i London og Tivoli havde Carstensen snuppet fra en forlystelseshave i Paris.

Tivoli er egentlig en landsby i nærheden af Italiens hovedstad, Rom. Her havde kejser Hadrian en sommervilla med meget smukke haveanlæg med mange vandfald.

1800-tallets forlystelseshave fik typisk navne som Bazaar, Jardin Turc eller Tivoli, - eksotisk klingende navne der ansporede fantasien og satte gæsterne i den rette stemning til at opleve de fremmedartede bygninger, musikken og de mageløse illusionsnumre, der var forlystelseshavernes attraktion.”

Navnet ”Kjøbenhavns Tivoli og Vauxhall” blev anvendt ved indbydelsen til aktietegningen, og over den første port stod der ”Tivoli & Vauxhall”.


Men allerede da havens statutter (dateret den 8. juni 1843) blev vedtaget, hed selskabet bag haven ”Aktieselskabet for Kjøbenhavns Sommer-Tivoli”, altså uden at nævne Vauxhall.

I 2004 blev selskabets navn ændret til den nuværende form, ”Tivoli A/S”.

Tivoli A/S beskylder gerne andre, der bruger navnet Tivoli, for at snylte på havens renommé. Sandheden er imidlertid, som det fremgår, at det var grundlæggerne af Tivoli A/S’ forlystelsespark, der i 1843 tog et allerede velkendt ord og genbrugte det for at snylte på de franske Tivoli-havers renommé!

---o0o---

Som eksempel på, at ordet kan bruges om Københavns Tivoli, må retfærdigvis nævnes foreningen Tivolis Venner, der er dedikeret til at redde København, inklusive Carstensens gamle have, fra Lars Liebsts tivoliserende indflydelse.

På dansk er ”tivoli” dog først og fremmest et generisk substantiv, en artsbetegnelse, der betyder ”forlystelsespark”. Ifølge ”Ordbog over det Danske Sprog - dansk i perioden 1700-1950” har ordet bevisligt været brugt i overført, billedlig betydning siden 1839, og som artbetegnelse siden 1841, hvor det optrådte i sætningen ”i nærheden af København at anlægge et tivoli”.

Ordet ”tivoli” var altså en artsbetegnelse i det danske sprog allerede inden Georg Carstensen åbnede sin forlystelsespark ”Kjøbenhavns Tivoli og Vauxhall” i 1843!

---o0o---

I værktitlen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk” bruges ordet ”tivoli” i betydningen "forlystelser". Dette er i overensstemmelse med definitionen af ordet i ”Ordbog over det Danske Sprog - dansk i perioden 1700-1950”, der fastslår, at ordet i billedlig eller overført betydning bl.a. kan bruges om ”fornøjelse, lyst”:

"3) billedl. ell. overf. *Om Aanden skulde flagre noget vildt | I Digtekonstens muntre Tivoli, | Forskaan os for et simpelt Politi | Med Spanskrørs - Stok og Messing - Skilt. Aarestr.SS.IV.49(1839). i de kommende Aar vil Københavns Befolkning . . spredes ud over Nabokommunerne. Og (borgmesteren) kan ikke i Længden holde til at lave Tivoli for Udflytterne uden at faa tilstrækkeligt i Entré (dvs.: skat fra dem). Pol. 17/1 1935.9.sp.2. de fattiges Tivoli, (vel dannet efter de fattiges dyrehave, se u. Dyrehave; spøg., foræld.) den del af Vestervold, som ved stadsgraven laa over for Tivoli, og hvor man gratis kunde høre musikken, se fyrværkeriet osv. Fra Voldskrænten ved De “Fattiges Tivoli” kastede man begærlige Blikke ind i de Riges dito. CHans.BK.42. || (jarg.) som betegnelse for en (nu ombygget) fløj af Nytorvs arrest i Kbh. (fangerne blev) ført over i “Tivoli” og sat i tre Celler ved Siden af hverandre. LPio.Erindringer.(1877). 31. || spec. (spøg.) om urolige, brogede forhold. Vi har et værre Tivoli, men vi har det sjovt (dvs.: i en stor familie). LeckFischer. HM.145. Saa skulde du se et Tivoli! Martin AHans.JR.194. || (jarg., gldgs.) i forb. som det er hans tivoli, det er hans fornøjelse, lyst. Gud, hvor det er revnende ligegyldigt, Hr. Assessor. At man gider! Men det er nu Deres Tivoli. Ekstrabl. 30/1 1905.2.sp.3. Formanden vil gerne gaa og gælde for en meget fin Mand – det er nu hans Tivoli. Brodersen. HD.82."

Ifølge Ordbog over det Danske Sprog har ordet altså bevisligt været brugt i overført, billedlig betydning siden 1839, og som artbetegnelse siden 1841.

Ordet "tivoli" kan også bruges som metafor for erotiske forlystelser og som betegnelse for både de mandlige og kvindelige kønsorganer. Det er da også blevet brugt sådan af Tivoli A/S selv, læs mere her.

“Tivoli er åben” er opført i “Politikens Slangordbog” (Politikens Forlag, 1982) som dansk slang for, at man har forsømt at lyne/knappe sin gylp. Udtrykket refererer humoristisk til de mandlige kønsdele indenfor og hører til de bedst kendte seksuelle metaforer i dansk sprogbrug.

Ydermere kan en variation af ordet bruges til at indikere den form for utiltalende adfærd, selskabet bag Københavns Tivoli i dag er berømt for:

Begrebet ”tivolisering” blev introduceret af Martin Zerlang, mag.art. i litteraturvidenskab på Københavns Universitet, i antologien ”Kulturliv - en håndbog” (Munksgaard, 1991).

“Tivolisering” er i dag en bredt anvendt betegnelse for, at noget reduceres til underholdning med et særligt tarveligt og kommercielt præg.

---o0o---

At ordet ”tivoli” også i udlandet har en bred betydning, selv i relation til specifikt danske forhold, fremgår af, at den danske filmkomedie ”Firmaskovturen” (1978) i Sverige hedder ”Firmafest på Tivoli” (se her), selvom den foregår i Dyrehaven!

Her er filmens svenske plakat:


I Norge er udkommet en anerkendt fagbog med titlen ”Det store tivoli. Film og kino i Norge” (Gyldendal Norsk Forlag, 1967). Titlen hentyder til den første filmforevisning i Norge, der fandt sted i Christiania Tivoli 1896.

Som titlen viser, kan ordet ”tivoli” altså også bruges som betegnelse for filmbranchen.

---o0o---

Tivoli 150 er det botaniske navn på en storblomstrende rose.

Ordet ”tivoli” indgår sågar i navnet på to danske retter:

Tivolikager
Tivoli Koldskål, fra Hansens Opskriftservice

Her er andre eksempler fra bl.a. den danske restaurationsbranche:

Tivoli Hallen, i København
• Traktørstedet Tivoli, i Kolding (1880–1937).
Tivoli Refill (strikkegarn), fra Fischer International Leisure Trends i Hornslet.
• Tivoli (toiletsæder), fra Pressalit Group, i Ry.


I januar 2001 havde otte andre virksomheder end Tivoli A/S registreret TIVOLI som dansk varemærke for forskellige varer, deriblandt Arla Foods Amba, Jacobsens Bakery Ltd. A/S og Merrild Kaffe A/S. I januar 2003 var der desuden sket registrering af EF-varemærkerne TIVOLI AUDIO, TIVOLI SYSTEMS og PLANET TIVOLI (de to sidste fra IBM, der købte internetadressen www.tivoli.com af Tivoli A/S).

---o0o---

Ordet ”tivoli” indgår i navnet på talrige danske virksomheder, der driver forlystelsesparker etc.:

Ankers Tivoli
Bingers Tivoli
• Buurskovs Tivoli
• Byens Tivoli
Carsten Tivoli
Dahlgård Tivoli
Damhus Tivoli
Herning Tivolipark
Kim Larsen Tivoli
Kjærs Tivoli
• Lunds Tivoli
• Nibes Tivoli
Nordisk Tivoli
• Ole’s Tivoli
• Rahbeks Tivoli
• Renés Tivoli
• Revsbæks Tivoli
• Roeds Tivoli
Rudolfs Tivoli
• Sejrs Tivoli
• SJ Tivoli
Skandinavisk Tivoli Park
• Sønderjyllands Tivoli
Tivoli Friheden
• Tivoli Karolinelund (1947-2010)
Tivoli Land
• Wittrups Børnetivoli

Der findes ligefrem en paraplyforening for sådanne virksomheder, nemlig Danmarks Tivoli Forening, se medlemsliste her.

Her er nogle udenlandske forlystelsesparker, der bruger eller har brugt ordet "tivoli" i deres navn:

Gröna Lunds Tivoli (siden 1883!), i Djurgården, Stockholm, Sverige
Liseberg Tivoli (Nordens største tivoli!) i Göteborg, Sverige
Festival Tivoli AB, i Västerås, Sverige
Axels Tivoli, i Sarpsborg, Norge
Hugos Tivoli, i Levanger, Norge
Lunds Tivoli AS, i Gjesdal, Norge
Thomas Tivoli, i Elverum, Norge
Schmidt Tivoli, Hamborg, Tyskland
Amusementspark Tivoli, i Gelderland, Holland
Tivoli World, i Costa del Sol, Malaga, Spanien
• Kadriorg Tivoli, i Tallinn, Estonien

---o0o---

Her er nogle af de mange udenlandske virksomheder i andre brancher, hvor ordet ”tivoli” indgår i virksomhedens navn:

• Tivoli, fodboldstadium i Aachen, Tyskland
• Tivoli, hotelrestaurant i Hilton Munich Park, München, Tyskland
• Tivoli Audio, elektronikfirma i USA
• Tivoli Cinemas, Westport, Philidelphia, USA
• Tivoli Circuit, underholdningsvirksomhed i Australien, aktiv 1893-1966
• Tivoli Club, saloon og spillebule i 1880’ernes Denver, Colorado, USA
• The Tivoli Hotel, i Bangkok, Thailand
• Tivoli Madeira, hotel i Madeira, Portugal
• Tivoli Malz GmbH, i Hamburg, Tyskland
• Tivoli Software, Planet Tivoli og IBM Tivoli Framework, fra IBM
• The Chateau Tivoli, hotel i San Francisco, USA
• Hala Tivoli, indendørs sportsarena nær Tivoli-parken i Ljubljana, Slovenien
• Indesit Tivoli, i Den Tjekkiske Republik
• Papelaria Tivoli, kontorforsyningsfirma i Guatemala
• Tajphoon Tivoli, musikfirma i Sverige

I Paris, på adressen 12 Rue de la Douane, lå engang teatret Tivoli-Vauxhall, der i 1905 var mål for et internationalt opsigstvækkende politisk bombeattentat.

”Tivoli Theatre” er i dag navnet på talrige teatre rundt om i verden:

• Tivoli Theatre, i London, England
• Tivoli Theatre, i Wimborne Minster, Dorset, England
• Tivoli Theatre, i Dublin, Irland.
• Tivoli Theatre, i Aberdeen, Skotland
• Tivoli Theatre, i Washington DC, USA
• Tivoli Theatre, i Chicago, Illinois, USA
• Tivoli Theatre, i Kansas City, Missouri, USA
• Tivoli Theater, i St. Louis, Missouri, USA
• Tivoli Theatre, i Chattanooga, Tennessee, USA
• Tivoli Theatre, i Ontario, Canada
• Tivoli Theatre, i Lisbon, Portugal
• Tivoli Theatre, i Sydney, Australien
• Tivoli Theatre, i Melbourne, Australien

Og vi må ikke glemme:

• Tivoli Teatret, i Tivoli Friheden, Århus.

---o0o---

Her er nogle af de utallige geografiske steder ved navn Tivoli:

• Tivoli, vej/bebyggelse syd for Ærøskøbing, Danmark
• Tivoli, forstad i Cork City, Irland
• Tivoli, vej i Helmond, Noord-Brabant, Holland
• Tivoli, vej i IJzendijke Sluis, Holland
• Tivoli, vej i Merelbeke, Oost-Vlaanderen, Belgien
• Tivoli, vej i Hoyerhagen, Nienburg, Niedersachsen, Tyskland
• Tivoli, vej i Buttes, Val-de-Travers, Schweiz
• Tivoli, vej i Saint-Quentin-les-Anges, Pays de la Loire, Frankrig
• Tivoli, by i Lazio, Italien
• Tivoli, by nær Mankato, Minnesota, USA
• Tivoli, vej i Aliso Viejo, Orange, Californien, USA
• Tivoli, vej i Irvine, Orange, Californien, USA
• Tivoli, by i Dutchess County, New York, USA
• Tivoli, landområde i Refugio County, Texas, USA
• Tivoli Cemetery, kirkegård i Blue Earth County, Minnesota, USA
• Tivoli River, flod i Bryan County, Georgia, USA
• Tivoli Gardens, slumkvarter i Kingston, Jamaica
• Tivoli, forstad i Ipswich, Queensland, Australien
• Tivoli, landsby i Minsk, Belarus/Hviderusland
• Tivoli, park i Ljubljana, Slovenien
• Tivoli, boligkvarter i Brno, Den Tjekkiske Republik
• Tivoli Garden, bydel på Tsing Yi Island i Hongkong
• Tivoli, vej i Callao, Lima, Peru

---o0o---

I den danske presse bruges ordet ”tivoli” jævnligt som generisk ord i betydningen ”forlystelsespark”, eksempelvis disse overskrifter:


• ”HÅRDT SÅRET I TIVOLI”, om en ulykke i Tivoli Friheden i Århus (B.T. den 5. juli 2008)
• ”Radiobiler udbrændt i tivoli”, om ildebrand i et omrejsende tivoli (Berlingske Tidende den 7. august 2008)
• ”Tivoli i Landboskolens Have”, om omdannelsen af Landbohøjskolens Have til ”et tivoli med minigolf” (Frederiksberg Bladet den 30. december 2008)
• ”TIVOLI-SIKKERHEDEN IKKE FORBEDRET”, om forholdene i ”flere forskellige tivolier” (DRs tekst-tv fra 5. april 2009)
• ”Sex-tivoli tvunget til at lukke”, om lukningen af forlystelsesparken Love Land i Kina (TV2 Nyhederne den 18. maj 2009)
• ”Sex-tivoli fik 25.000 århusianere ud af busken”, om en lokal erotikmesse (Århus Stiftstidende den 9. februar 2010)
• ”Chok i tivoli”, om ulykke i Tivoli Karolinelund (B.T. den 27. juni 2010)
• ”Trafikbane i Tivoli sikker nok”, om sikkerhedsforhold i Tivoli Karolinelund (DR Nyhederne den 29. juni 2010)


Nedenfor, i tv-programmet DR2 Premiere, introducerer filmanmelder Kasper Bering Liisberg et klip fra filmen ”Despicable Me” (2010). Bemærk i underteksterne for hørehæmmede, hvilket ord han bruger til at beskrive forlystelsesparken Super Silly Fun Land, som personerne besøger i scenen:


Den officielle danske flertalsform af ordet ”tivoli” er ”tivolier”, så indlysende kan der være mere end ét tivoli.

Også de danske myndigheder anerkender ”tivoli” som et generisk ord.

Ved henvendelse til politiet bruges standardblanketten P701-01 til ”ansøgning om tilladelse til opstilling af omrejsende tivoli”, se her.

Skattevæsnet bruger ligeledes de generiske betegnelser ”tivoli” og ”tivolier”, se her.

---o0o---

Faktisk indgår ordet ”tivoli” som fællesnavn i ordsammensætningen ”Kjøbenhavns Sommer-Tivoli”, som var stedets officielle navn frem til 2004.

Det fremgår også tydeligt af det stiftelsesdokument, som Georg Carstensen den 25. maj 1843 rundsendte til pressen, og som havde overskriften: "Plan til Oprettelsen af et Aktieselskab for et Sommer-Tivoli's anlæg ved Kjøbenhavn".


Ordsammensætningen kan kun forstås sådan, at der må kunne tænkes andre tivolier end sommer-tivoliet i Kjøbenhavn, som der altså her er tale om. Og dermed har virksomheden faktisk selv medvirket til at fastholde forståelsen af ordet ”tivoli” som fællesnavn, der må kunne bruges også i navne på andre forlystelsesvirksomheder!

Der kan altså ikke på lovlig vis hævdes, at Københavns Tivoli skulle have nogen eksklusiv ret til ordet.

Læs om Tivoli A/S' varemærkekup her!