søndag den 25. april 2010

12. Ingen figurmærkeidentitet

Som del af tv-programfladen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk” viste Innocent Pictures ApS en titelsekvens, der præsenterede programfladens titel.

Titelsekvensen viste en storby-skyline med en forlystelsespark (et pariserhjul og en rutsjebane) samt et festfyrværkeri, der afløses af titlen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”.
Tivoli A/S hævder, at dette skulle være en specifik reference til deres forlystelsespark. Det er ikke korrekt. Innocent Pictures brugte i sin titelsekvens forslystelsesparken og fyrværkeriet som seksuel metafor (læs mere her), ikke som reference til Københavns Tivoli. Enhver eventuel lighed er tilfældig og generisk.

Først og fremmest benytter ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”-logoet en markant anderledes typografi og udformning end de logoer, der benyttes af Tivoli A/S. Ergo er der ikke figurmærkeidentitet hvad angår den grafiske fremstilling af selve titlen.

Tivoli A/S hævder endvidere, at Innocent Pictures' skyline selv uden brug af kendetegnene ”Tivoli” eller ”Tivoli Night” er forvekslelig med et silhuetlogo brugt i 1997 på et såkaldt Tivoli Klubben-kort......og et tilsvarende Tivoli-silhuetlogo fra 2003:


Denne påstand er heller ikke korrekt.

---o0o---

På et overordnet plan forestiller Tivoli A/S’ silhuetlogoer slet ikke en skyline (en bysilhuet) men derimod et skrabsammen af silhuetter fra rundt omkring i Københavns Tivoli. Betragteren får på ingen måde det indtryk, at mærkerne skal forestille silhuetten af en storby.

Innocent Pictures’ skyline indeholder ikke en eneste bygning fra København med derimod fra venstre mod højre Empire State Building i New York samt en stor moské fulgt af et gotisk katedraltårn, og forestiller således ikke København, hvor ingen af disse bygninger forekommer. Ergo kan den viste forlystelsespark ikke på rimelig vis fortolkes som Københavns Tivoli.

Den eneste lighed mellem Innocent Pictures' skyline og Københavns Tivoli er silhuetten af en generisk orientalsk bygningsform, altså en løgkuppel.

I årevis har den københavnske tv-frekvens Kanal 23 (”Kanal København”) været kendetegnet af en stor mængde etnisk orienterede programmer (især via stationerne U-lands TV, TV Salam og TV Mosaik, de to sidste startet på initiativ af Innocent Pictures’ direktør Claus Sørensen). Som en hentydning hertil indeholder Innocent Pictures’ skyline også en orientalsk udseende bygning.

Tivoli A/S hævder, at denne lave, løgformede silhuet skulle forestille Nimb-kuplen i Københavns Tivoli. Men den minder kun om Nimb-kuplen i og med, at den er en løgkuppel, ellers er de to faconer diametrale modsætninger. Ikke blot er Nimb-kuplen høj og slank, den danner på karakteristisk vis centrum for tre spir. Desuden kan Nimb-kuplen kun ses inde fra haven; set udefra er den skjult bag en mur, og ville således aldrig kunne optræde i en storbyskyline.

Ligeledes kan Innocent Pictures’ cirkelformede pariserhjul (inspireret af de berømte pariserhjul i Wien og London) ikke forveksles med Ballongyngens karakteristiske stjerneform, plus at dets firkantede vogne ikke ligner Ballongyngens kurveformede vogne og ydermere ikke har nogen balloner.

Og Innocent Pictures’ stilladsrutsjebane (inspireret af rutsjebanen i filmen ”The Beast from 20,000 Fathoms” fra 1953) minder mindst muligt om Københavns Tivolis kompakte bjergrutsjebane. Faktisk er der slet ingen rutsjebane i de pågældende silhuetmærker fra Tivoli A/S!

Studerer man Innocent Pictures’ skyline, vil man opdage, at rutsjebanen er en halvcirkelform, pariserhjulet er en cirkelform, og fyrværkeriet er en række cirkelformer: Cirkler, cirkler, cirkler. Det kan umuligt blive mere generisk!

---o0o---

At vise en rutsjebane og et pariserhjul er ganske enkelt den faste, internationale måde, hvorpå man grafisk kommunikerer ideen "forlystelsespark".

Det ses eksempelvis på Globalvisions kort over København fra 1996, hvor der indgår den her viste detalje:


Selvom kortet altså minder om Innocent Pictures' skyline ved at vise en rutsjebane og et pariserhjul i København, forestiller detaljen ikke Københavns Tivoli men derimod verdens ældste stadig eksisterende forlystelsespark, Dyrehavsbakken!

Som yderligere eksempel på disse silhuetters generiske natur kan nævnes kortfilmen ”Lego Star Wars: The Quest for R2-D2” (2009), hvori der optræder en forlystelsespark, som heller ikke skal forestille Københavns Tivoli men en imaginær Star Wars-temapark, udformet med rutsjebane, pariserhjul og ikke mindre end tre løgkupler.Her er resultatet af en ufiltreret Google-billedsøgning med søgeordet "amusement park" (klik på billedet for at se det større):


Her er det tilsvarende resultat af en ufiltreret Google-billedsøgning med søgeordet "forlystelsespark":


Mængden af rutschebaner og pariserhjul (samt et par fyrværkerier) i Googles søgeresultater bekræfter, at forlystelsesparken i Innocent Pictures' titelsekvens er en fuldstændigt generisk fremstilling af en forlystelsespark.

Og det faktum, af en fallos (Sky Pillar fra Longwan Shaman Amusement Park i den kinesiske by Changchun) også dukker op i Googles søgeresultat, styrker i øvrigt legitimiteten af at bruge en forlystelsespark som erotisk metafor.

Så Tivoli A/S’ påstand om, at Innocent Pictures' skyline, der viser en generisk forlystelsespark i en imaginær storby, skulle være forvekslelig med deres silhuetlogo, der viser specifikke bygninger i Københavns Tivoli, er det rene vås. Tivoli A/S har ikke og kan aldrig få eneret på at afbilde en forlystelsespark.

---o0o---

Mange firmaer rundt om i verden anvender en bysilhuet som logo. Således har Kanal København brugt en skyline som logo siden 1980’erne – altså længe inden Tivoli A/S varemærkebeskyttede logoet på det nævnte Tivoli Klubben-kort!Både AOK.dk og foreningen Sendesamvirket Kanal 23, København har brugt logos med en silhuet-skyline (tegnet af Christian Orry Andersen fra reklamefirmaet Adnuvo), der viser bygninger fra Købehavn, deriblandt hovedindgangen til Københavns Tivoli, uden at det har affødt protester fra Tivoli A/S.

Københavns Kommunes hjemmeside kan man downloade en skyline-grafik, hvor forlystelsen Himmelskibet i Københavns Tivoli stikker op bag Københavns Rådhus, igen uden protester fra Tivoli A/S.


Så Tivoli A/S vil åbenbart godt acceptere et silhuetlogo, der viser Københavns Tivoli, men ikke et silhuetlogo som det fra Innocent Pictures, der IKKE viser Københavns Tivoli!

---o0o---

Heller ikke fyrværkeriet i Innocent Pictures' titelsekvens, designet som kugleformede lysmønstre, er specielt karakteristisk for Tivoli A/S, og kan da slet ikke forveksles med fyrværkeriet på det nævnte Tivoli Klubben-kort, som mere ligner palmeblade.

Desuden er fyrværkeri ikke eksklusivt associeret med Københavns Tivoli.

Da Københavns Tivoli havde sit første fyrværkeri i 1843, havde der allerede i årtier været hyppige festfyrværkerier over København. Eksempelvis fik kunstberideren Luigi Chiariny tilladelse til at afbrænde fyrværkeri på Vesterbrogade allerede i 1805.

Fyrværkeri kan man også opleve i eksempelvis Damhus Tivoli. Og The Walt Disney Company har som logo et fyrværkeri over det berømte Tornerose-slot i flere af selskabets forlystelsesparker:Her er en illustration fra Ann Marie Capalijas børnebog ”Fun at the Fair”, udsendt på dansk som "Sjov i tivoli" (Egmont Kids, 2007):


Selvom ordet "tivoli" indgår i værktitlen og teksten, kombineret med tegninger af rutsjebane, pariserhjul, festfyrværkeri og en sø, refererer hverken titlen, teksten eller illustrationerne til Københavns Tivoli.

En forlystelsespark med et fyrværkeri er altså ikke ensbetydende med en reference til Københavns Tivoli, heller ikke i forbindelse med prominent brug af ordet "tivoli".

---o0o---

Ifølge Sø- og Handelsretten skulle Innocent Pictures’ skyline, når man ser den samtidigt med, at man hører et uddrag af sangen ”Tivoli Night”, pludselig fremstå som ”en gengivelse af Københavns skyline med nogle af byens tårne, og med Tivoli løgkuppel, rutschebane og luftgynge som markante elementer”.

Det er vanskeligt at argumentere, at en sådan transformation ikke kan opstå i hovedet på en aldrende dommer, forblændet af sin foretrukne klients magt og penge. Indrømmet, der er en løgkuppel, klyng mig op. Men jeg har endnu ikke kunnet få et menneske, der ikke var ansat af Tivoli A/S, til at udpege noget i titelsekvensen, der blot minder om Københavns Tivolis rutschebane eller nogen form for “luftgynge”.

Sø- og Handelsrettens påstand er ganske enkelt en omgang savlende nonsens, der ikke burde kunne optræde i en officiel domsafsigelse.

Læs om Innocent Pictures' brug af sangen "Tivoli Night" her!

søndag den 18. april 2010

11. Ingen ordmærkeidentitet

Tivoli A/S påstår, at der er tale om ”fuldstændig mærkeidentitet” mellem Tivoli A/S’ varemærke TIVOLI og titlen på Innocent Pictures' tv-program, som Tivoli A/S insisterer på at kalde ”Tivoli Night” (velvidende at den komplette titel er ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”), samt at tilføjelsen ”Night” er ”meget svag og helt uden særpræg”.

Det er imidlertid Innocent Pictures’ opfattelse, at eftersom ordet ”tivoli” er en generisk betegnelse for ”forlystelsespark”, må varemærket TIVOLI som mærke for forlystelsesparker og dermed associeret virksomhed være et meget svagt mærke, hvorfor Tivoli A/S må acceptere, at også andre erhvervsdrivende kan bruge ordet "tivoli"/Tivoli", især hvis det indgår i sammenhæng med tilføjelser - stærke som svage!

Hvilket vitterligt også sker overalt i Danmark såvel som i udlandet, eksempelvis i virksomhedsnavne som Tivoli Friheden og Tivoli Karolinelund.

Innocent Pictures har brugt ordet ”tivoli” i en engelsksproget ordforbindelse, hvor ”tivoli” kombineres med det i denne sammenhæng stærke og fundamentale ord “night”. Formen kendes også fra ordforbindelser som ”bryllupsnat” og ”sommernat”, hvor natten er det centrale betydningselement, hvis art præciseres ved hjælp af ordforbindelsen.

I ordforbindelsen ”tivoli night” fungerer ordet ”tivoli” adjektivisk, som angivelse af en bestemt form for nat, nemlig en nat præget af forlystelser, en “forlystelsesnat”, en ”tivolinat” eller, på engelsk, en ”tivoli night”. Ordet ”night” er således uanset rækkefølgen eller antallet af bogstaver det primære, og ordet ”tivoli” det sekundære.


At skabe en værktitel ved at kombinere ordet ”night” med et eller flere andre ord, er en internationalt velkendt sproglig metode til at give en værktitel særpræg.

Her er nogle få eksempler:

• “Twelfth Night” (ca. 1601), skuespil af William Shakespeare, utallige opsætninger og filmatiseringer
• “Arabian Nights” (1706), engelsk titel på den arabiske bog “كتاب ألف ليلة وليلة‎”, også kaldet “Tusind og en Nat”
• “May Night” (1880), engelsk titel på Nikolaj Rimskij-Korsakovs opera ”Майская ночь”
• “The Long Night” (1903), roman af Stanley John Weyman
• “A Thief in the Night” (1905), novellesamling af Ernest William Hornung
• “Saturday Night” (1922), film af Cecil B. DeMille
• “Acquainted with the Night” (1928), digt af Robert Frost
• “Night After Night” (1932), film med George Raft
• “Tender Is the Night” (1934), roman af F. Scott Fitzgerald, filmatiseret i 1962
• “Gaudy Night” (1935), roman af Dorothy L. Sayers, filmatiseret i 1987 og 2000
• “The Long Night” (1936), roman af Andrew Lytle
• “Swastika Night” (1937), roman af Katharine Burdekin alias Murray Constantine
• “Blues in the Night” (1941), sang af Harold Arlen & Johnny Mercer
• “Dead of Night” (1945), film med Michael Redgrave
• “Terror by Night” (1946), film med Basil Rathbone
• “The Long Night” (1947), film med Henry Fonda
• “The Big Night” (1951), film med John Drew Barrymore
• “Clash by Night” (1952), film med Barbara Stanwyck og Marilyn Monroe
• “One Night” (1958), sang med Elvis Presley
• “Mother Night” (1961), roman af Kurt Vonnegut, filmatiseret i 1996
• “Tivoli Night” (1961), sang af Sven Gyldmark og Victor Skaarup
• “City of Night” (1963), roman af John Rechy
• “A Hard Day’s Night” (1964), sang af The Beatles
• “In the Heat of the Night” (1965), roman af John Ball, filmatiseret i 1967
• “Strangers in the Night” (1966), sang bedst kendt med Frank Sinatra
• “Endless Night” (1967), roman af Agatha Christie
• “Good Night” (1968), sang af The Beatles
• “Every Night” (1970), sang af Paul McCartney
• “Wild Night” (1971), sang af Van Morrison
• “Werewolf by Night” (1972- ), tegneserie fra Marvel Comics
• “The Longest Night” (1972), tv-film med David Janssen
• “Day for Night” (1973), engelsk titel på den franske film “La nuit américaine” af François Truffaut
• “Silent Night, Bloody Night” (1974), film med John Carradine
• “Saturday Night” (1976), sang med Bay City Rollers
• “Friday Night” (1977), sang af Dennis Wilson & Gregg Jakobson
• “Opening Night” (1977), film af og med John Cassavetes
• “Because the Night” (1978), sang af Patti Smith og Bruce Springsteen
• “Stay the Night” (1980), sang af Billy Ocean, også kendt med La Toya Jackson
• “Prom Night” (1980), film med Jamie Lee Curtis, genindspillet 2008
• “Hell Night” (1981), film med Linda Blair
• “Amanda by Night” (1981), film med Veronica Hart
• “Late Night” (1982- ), tv-show med David Letterman (1982-1993), Conan O’Brien (1993-2009) og Jimmy Fallon (2009- )
• “This Night” (1984), sang af Billy Joel
• “Stay the Night” (1984), sang af Peter Cetera & David Foster, med bandet Chicago
• “Into the Night” (1985), film med Jeff Goldblum
• “Fright Night” (1985), film med Roddy McDowall, fulgt af “Fright Night Part 2” (1988)
• “Blue Night” (1989), sang af Mike Oldfield
• “Mr. Saturday Night” (1992), film af og med Billy Crystal
• “Judgment Night” (1993), film med Emilio Estévez
• “That Night” (1993), film med Juliette Lewis
• “Forests of the Night” (1993), roman af S. Andrew Swann
• “Color of Night” (1994), film med Bruce Willis
• “Morning, Noon and Night” (1995), roman af Sidney Sheldon
• “Arabian Night” (1995), tegnefilm med Vincent Price
• “Big Night” (1996), film med Stanley Tucci
• “The First Night” (1998), sang af Monica
• “Last Night” (1998), film med David Cronenberg
• “Everlasting Night” (1998), sang af Dannii Minogue
• “Vampire Night” (2000), film med Jimmy Jerman
• “Vampire Night” (2001), computerspil fra Sega
• “Devil’s Night” (2001), cd-album af hiphop-gruppen D12
• “Beautiful Night” (2003), EP-album af Burden Brothers
• “Zombie Night” (2003), film af og med David J. Francis
• “Long Night” (2004), sang af The Corrs
• “City of Night” (2005), roman af Dean Koontz & Ed Gorman.
• “Last Night” (2006), sang af Sean Combs alias Diddy
• “30 Days of Night” (2007), film med Josh Hartnett
• “House of Night” (2007- ), romanserie af P.C. Cast og Kristin Cast
• “Last Night” (2008), cd-album af Richard Melville Hall alias Moby
• “Divided by Night” (2009), cd-album af The Crystal Method
• “Last Night” (2010), film med Keira Knightley

Skønt ”night” er et engelsk ord bruges traditionen også i danske værktitler, såsom Nils Malmros’ spillefilm “Århus by Night” (1989) og DRs tv-serie “Angora by Night” (2007).Ordet “night” er i højeste grad med til at give disse titler deres særpræg. Det siger sig selv, at hvis tilføjelsen ”Night” som Tivoli A/S påstår var ”meget svag og helt uden særpræg”, ville internationale kunstnere, forlæggere etc. ikke gennem århundreder have brugt den til at identificere deres værker.

Det er ordet ”night”, der gør det nemt kan skelne eksempelvis filmtitlen “Vampire Night” (2000) fra andre filmtitler med ordet ”vampire”, såsom “The Vampire Bat” (1933), “The Vampire's Ghost” (1945), “Vampire Circus” (1972), “Vampire” (1979), “Vampire Child” (1987), “Vampire at Midnight” (1988), “The Vampire Raiders” (1988), “Vampire's Kiss” (1988), “Vampire Cop” (1990), “Vampire's Embrace” (1991), “Vampire in Brooklyn” (1995), “Vampires” (1998), “Vampire Child” (1999), “Vampire Junction” (2001), “Vampire Blvd.” (2004), “Vampire Bodyguard” (2004), “Vampire Hunter” (2004), “Vampire Diary” (2007), “The Vampire's Dance” (2008), “Vampire in Vegas” (2009), osv.

Ordet ”night” kan i værktitler endda bruges alene, som i Elie Wiesels selvbiografi ”Night” (1955), eller Bruce Springsteen-sangen “Night” (1975), eller den japanske sanger og pianist Misako Odanis cd-album ”Night” (2003). Desuden er Night navnet på et amerikansk rockband (kendt fra filmen “The Monster Club”, 1980). Hvilket selvsagt ikke forhindrer, at andre må bruge ordet ”night” sammen med et andet ord, ligesom man gerne må bruge ordet ”tivoli” sammen med et andet ord.

Tivoli A/S’ påstande er lysår fra den virkelige verden, og kun en korrupt eller på anden vis uduelig dommer kunne støtte dem.

Alene det, at ordsammensætningen ”Tivoli Night” har eksisteret som værktitel siden 1961 burde have fået enhver dommer til straks at feje Tivoli A/S’ sagsanlæg af bordet!

Desuden har Innocent Pictures altid (pånær en forkortelse i den første pressemeddelelse) brugt ordkombinationen ”Tivoli Night” med tilføjelsen ”frække forlystelser på SexTV.dk”, altså som ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”. Så der er faktisk ikke tale om, at vi har brugt ordet ”tivoli” med tilføjelsen ”night”, men at vi har brugt ordet ”tivoli” med tilføjelsen ”night – frække forlystelser på SexTV.dk”.

Tivoli A/S’ påstand om, at Innocent Pictures' værktitel på en eller anden måde skulle være identisk med varemærket TIVOLI, giver kun mening som led i et skrupelløsts forsøg på at skræmme andre erhvervsdrivende fra at bruge den generiske artsbetegnelse ”tivoli”, med mindre de betaler store beløb til Tivoli A/S.

Men sandheden er, at ordet ”tivoli” tilhører os alle, og at det i værktitler og mange andre sammenhænge må bruges både med og uden tilføjelser!

Læs, hvorfor der ikke er figurmærkeidentitet mellem Tivoli A/S' silhuetmærker og titelsekvensen for ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”, her!

søndag den 11. april 2010

10. Varemærker versus værktitler

Varemærker hører under varemærkeloven. Værktitler hører under ophavsretsloven. Alligevel er Innocent Pictures blevet dømt efter varemærkeloven for brug af en værktitel. Det er helt ude i skoven, uden skyggen af juridisk fundament!

Varemærker og værktitler er to forskellige slags tegn, og de hører under to forskellige love, der hører under to forskellige ministerier.

• Varemærker hører under varemærkeloven, der hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet.

• Værktitler hører under ophavsretsloven, der hører under Kulturministeriet.

Sø- og handelsretten har alene vurderet tvisten mellem Innocent Pictures og Tivoli A/S som en sag om varemærker og markedsføring, helt uden hensyn til almene samfundsinteresser.

Sø- og Handelsrettens kendelse i sagen er en juridisk nyskabelse, i strid med dansk lov, internationale principper og international praksis!

Det eneste sted, hvor varemærkeretten og ophavsretten mødes, er i varemærkelovens § 14 nr. 5:

"§ 14. Udelukket fra registrering er endvidere:
5) Varemærker, der uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som særegen titel på en andens beskyttede litterære eller kunstneriske værk, eller som krænker en andens ophavsret til sådant værk eller ret til fotografisk billede eller en andens industrielle rettigheder."


Så ud fra gældende dansk lov kan en værktitel forhindre et varemærke, men der foreligger intet om, at et varemærke kan forhindre en værktitel. Og selv denne undtagelse må fremover ændres, så en værktitel heller ikke kan forhindre et varemærke. Det fastslår i alt fald en ny EU-dom vedrørende varemærket DR. NO over for værktitlen ”Dr. No”.


I juni 2009 fældede EU-varemærkekontoret OHIM endelig dom i en sag vedrørende værktitlen ”Dr. No” (oprindeligt en James Bond-roman af Ian Fleming, i 1962 filmatiseret med Sean Connery) over for varemærket DR. NO, brugt af et andet firma siden 2002.

Det fremgik af dommen, at en værktitel ikke kan danne grundlag for en varemærkeindsigelse. Følgelig må man antage, at en varemærkeret ikke kan danne grundlag for en indsigelse over for brug af en værktitel. Det er to juridisk adskilte kategorier.

Dommen fra EU's The Court of First Instance fastslog utvetydigt, at brug af en værktitel ikke er det samme som brug af et varemærke:

Punkt 29: “The applicant [Bond-producenten] has failed to establish that the signs Dr. No and DR. NO were used as trademarks prior to [2002]”.

Punkt 36: “The applicant [Bond-producenten] had not established that it had used the signs Dr. No and DR. NO in the course of trade”.

Punkt 40: “The use of the sign Dr. No on the cover of video cassettes, DVDs, music recordings, books, comic books, posters, model cars and watches does not constitute use as a trade mark. Consequently, the signs Dr. No and Dr. NO cannot be regarded as non-registered trade marks”.


Titlen ”Dr. No” har især siden 1962 været brugt intenst alle mulige steder over det meste af verden, både på filmens titelsekvens, på plakater, i annoncer, i trailers, på videoomslag, i pressemeddelelser osv.

Hvis det ikke gør ”Dr. No” til et varemærke, og hvis der stadig ikke kan siges, at ”Dr. No” har været brugt til markedsføring (”in the course of trade”), kan der heller ikke argumenteres meningsfuldt for, at titlen ”Tivoli Night - frække forlystelser på SexTV.dk” og den tilhørende titelsekvens har været brugt som varemærke eller til markedsføring.

Dr. No-dommen skelner desuden mellem, hvorvidt et tegn identificerer kommercielt ophav (”commercial origin”) eller kunstnerisk ophav (”artistic origin”).

Værktitlen ”Dr. No” blev således brugt som kendetegn på både varer (fx bøger og dvd’er) og tjenesteydelser (film vist via VOD, streaming etc.). Alligevel kunne den ikke forhindre, at samme tegn blev registreret som varemærke. Tegnet ”Dr. No” blev nemlig brugt som værktitel og identificerer derved ikke kommercielt ophav men kunstnerisk ophav.

For at varemærkeloven kan bruges i forbindelse med en værktitel, skal tegnet altså identificere kommercielt ophav (”commercial origin”). Det kan ikke siges at være tilfældet i forbindelse med værktitlen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”.

Heller ikke mærket ”SexTV.dk” identificerer kommercielt ophav, men er genbrug af et element fra en tidligere, indarbejdet værktitel, ”SexTV.dk – tv, der tænder”, der har været brugt som titel på tv-programflader på Kanal 23 siden år 2000, bl.a. af Innocent Pictures.

Innocent Pictures er i alle tilfælde blevet dømt ud fra en forkert lov. Det er således en juridisk uholdbar dom. Bl.a. derfor har vi anket sagen.

Læs, hvorfor der ikke er ordmærkeidentitet mellem TIVOLI og værktitlen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”, her.

søndag den 4. april 2010

9. Ingen markedsføring af programfladen

Innocent Pictures ApS er i sagen om programfladen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk” blevet dømt af Sø- og Handelsretten for overtrædelse af markedsføringsloven.

Dette på trods af, at Innocent Pictures rent faktisk aldrig har markedsført programfladen – hverken med brug af titlen, logoet eller titelsekvensen!

Titlen, logoet og titelsekvensen indgik i en pressemeddelelse, men en pressemeddelelse er per definition ikke en reklame (jf. Greenpeace Norden versus Vattenfall AB), men en skrivelse, hvori man meddeler pressen, hvad man har på sinde, ligesom når man skriver et brev. Og det må man godt, især når det man meddeler, er sandt. Alt andet ville være censur af den mest grundlovsstridende art.

Titlen har desuden indgået i programoversigter trykt af diverse aviser, men heller ikke en sådan programoversigt kan defineres som en reklame, men er en del af det indhold, avisens redaktør selv vælger at bringe. Det redaktionelle ansvar for programoversigter ligger hos de medier, der bringer dem, ikke hos tv-stationen.

Titelsekvensen for ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk” har bortset fra den elektroniske pressemeddelelse aldrig været vist uden for selve programfladen og er derfor hverken en ”promospot” eller en ”trailer” (forfilm). Både en promospot og en trailer er nemlig en type reklame, der henviser til noget andet end sig selv.

Titelsekvensen for ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk” var kun tilgængelig for seerne som en del af programfladen selv. Den lokkede ikke kunder til, for man så den først, hvis man sad foran sit tv og allerede var i gang med at se selve tv-programfladen.

Der har altså ikke været tale om markedsføring. Alene derfor er det uden forbindelse til virkeligheden, at Innocent Pictures af Sø- og Handelsretten er blevet dømt for overtrædelse af markedsføringsloven.

Læs om den juridiske forskel på varemærker og værktitler her.