mandag den 14. juni 2010

19a. Sex i Københavns Tivoli, del 1: Tobak, alkohol, hasardspil og prostitution

Er Tivoli A/S’ univers virkelig så uskyldigt, som ledelsen påstår? Og er der noget holdbart belæg for, at Innocent Pictures’ tv-programflade, ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”, skulle kunne have skadet Tivoli A/S?

---o0o---

Først og fremmest må man stille spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad forretningsaspektet for Tivoli A/S her i det 21. århundrede stadigvæk ligger hos børnepublikummet.

Forfatteren Mads Barner-Christensen alias Blærerøven skrev den 1. juli 2010 i Ekstra Bladet, efter en aften i Københavns Tivoli:

”Det kan undre, at Tivoli i årevis har kæmpet med dårlige regnskaber, for alt i parken er i ekstrem grad profit-optimeret.

Ungernes turpas, som man køber i dyre domme oven i entréen, giver adgang til alle forlystelser; men det viser sig hurtigt, at børn under 135 centimeter er forment adgang til en meget stor del af forlystelserne, og så må far eller mor modstridende kravle op i rokke/gyngemaskinen, og dét er ikke gratis. Voksne skal betale med to eller tre billetter, som koster 25 kr. stykket – meget snedigt fundet på.

I modsætning til de joviale og lystige jyder, så har personalet i Tivoli sprunget det der 'her er børn velkomne'-kursus' over, og i flere sammenhænge i løbet af aftenen fornemmede jeg, at ungerne nærmest var et nødvendigt onde.”

---o0o---

Tivoli A/S påstår, at virksomheden stadig har børn som en væsentlig målgruppe. Men meget tyder på, at dette image blot fastholdes som en skinhellig facade for primære aktiviteter af en ganske anden type, såsom tobak, alkohol, rockkoncerter og hasardspil, der unægtelig hører blandt attraktionerne i Københavns Tivoli.

Her er eksempelvis en annonce for Københavns Tivoli anno 2010, hvor man fornemmer, at havens direktion afslører sit sande ansigt:


Her er en banner-version fra B.T.'s hjemmeside:


Og her er en banner-version fra hjemmesiden for Københavns Tivolis sponsor, Royal Beer:


Pjerrot er som bekendt en klovnefigur, der især henvender sig til et børnepublikum. At associere en sådan figur med øl og rockkoncerter i havens officielle markedsføring vidner om en helt basal mangel på ansvarsfølelse hos Tivoli A/S’ direktion. Alt, der kan få kasseapparatet til at ringe, er åbenbart acceptabelt!

---o0o---

I Muld-rapport nr. 7, ”Unges livsstil og dagligdag 2008” (Sundhedsstyrelsen, 2009) kan man læse, at 94 % af de 16-20-årige drenge og piger drikker alkohol. Mange af disse unge har oplevet problemer med venner eller forældre, fordi de har drukket, samt flere sygedage. 17,3 % af de drenge, der drikker alkohol, har været i slagsmål, fordi de har drukket. 15,9 % af de piger, der drikker alkohol, har haft uønsket samleje, fordi de har drukket. Det er altså den kultur, der fremmes via markedsføringen fra Københavns Tivoli.

Muld-rapporten fastslår:

”Det at drikke alkohol og ofte drikke mere end 5 genstande, når man drikker, er en del af den danske alkoholkultur og en så udbredt adfærd blandt de 16-20årige, at det ikke at drikke alkohol bliver det afvigende. I det seneste europæiske skoleundersøgelsesprojekt om alkohol og andre rusmidler har danske unge europarekord i alkoholforbrug. Faktorer, der påvirker unges alkoholvaner, er forældres alkoholkultur, tilgængelighed og de voksnes accept af alkoholforbrug blandt unge.” [min fremhævelse]


Problemer er så stort, at DR Nyhederne den 11. august 2010 bragte dette indslag:

”Flere og flere skolebørn drikker

Antallet af skolebørn der drikker alkohol stiger. Nye tal fra Sundhedsstyrelsens undersøgelse af de 11-15-åriges livsstil og dagligdag viser, at der er sket en stigning for alle fem aldersgrupper og begge køn. Stigningen er særlig udtalt blandt de 14-15-årige piger, hvor andelen, der har drukket alkohol inden for de seneste 30 dage, er steget sammenlignet med tidligere.

- Det er en negativ udvikling, fordi alkohol er skadelig for de unge unges sundhed. Det påvirker deres generelle trivsel, hæmmer hjernens udvikling og øger risikoen for at udvikle et alkoholproblem senere i livet, siger konstitueret chef Annemarie Knigge fra Center for Forebyggelse i Sundhedsstyrelsen.

Hun peger på, at forældrene har en afgørende betydning for børnenes alkoholvaner. Undersøgelsen viser, at forældrene er med til at forsyne børn helt ned i 11 års alderen med alkohol, og derfor er det vigtigt at forældrene er opmærksomme på det ansvar de har i forhold til de unges alkoholkultur og forbrug.

Stigningen i de unges alkoholforbrug skal ses i forhold til at der siden 2002 -2006 har været en nedadgående tendens i alkoholforbruget. Den stigning der har været i 2008 bringer med andre ord udviklingen op på det tidligere niveau.

Undersøgelsen af de unges livsstil er baseret på svar fra 2.821 elever på 88 skoler, som er blevet spurgt om deres adfærd med alkohol, tobak, kostvaner og fysisk aktivitet.

Når det gælder udviklingen på alkoholområdet så viser tallene, at omfanget af binge-drinking, dvs. at drikke fem eller flere genstande på en dag, er steget blandt de ældre børn - og særligt blandt pigerne.

I 2008 har 52 procent af de 15-årige drenge og 65 procent af de 15-årige piger prøvet at drikke fem eller flere genstande på én dag - inden for de seneste 30 dage. Det er en stigning i forhold til i 2006 på fem procent for drenge og 16 procent for pigerne.”


Men hvordan skal danske forældre få det indtryk, at øl til børn ikke er ok, når de overalt i annocer fra Københavns Tivoli ser Pjerrot reklamere for øl?

Markedsføringslovens § 8, stk. 2, lyder således:

”Markedsføring rettet mod børn og unge må ikke direkte eller indirekte opfordre til vold, anvendelse af rusmidler, herunder alkohol, eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler.”

Det kan altså ikke være lovligt at anbringe et logo for Royal Beer sammen med et billede af børnenes klovnefigur Pjerrot. Især ikke som reklame for en virksomhed, der ifølge eget udsagn ”i høj grad henvender sig til børn”. Med mindre man hedder Tivoli A/S og åbenbart selv kan diktere loven.

---o0o---

Metoden med at anbringe et hårdt, råt voksenunivers bag en uskyldig børnefacade kendes især fra gangsterbyen Las Vegas, der også har opbygget en børne- og familieorienteret kulisse om byens egentlige virke, nemlig dens hasardspil. Det er fx tilfældet med casino-hotellet Circus Circus, der lokker familier til med klovnefacade og hyggelig, tryg artistoptræden. Indenfor venter terningspil, kortspil og tusindvis af enarmede tyveknægte.

Den legendariske journalist Hunter S. Thompson skrev i bogen “Fear and Loathing in Las Vegas” (1971), at: “The Circus-Circus is what the whole hep world would be doing Saturday night if the Nazis had won the war.”

Ifølge eget udsagn har Tivoli A/S stadig ikke som andre internationale forlystelseskoncerner noget nedskrevet børnekodeks, der fx udelukker en række aktiviteter i børnehøjde. Tværtimod danner Københavns Tivoli fortsat ramme om en række meget lidt børneegnede aktiviteter, deriblandt hasardspil samt indtagelse af store mængder alkohol og tobak.

De store cigarer forhandles i souvenirbutikken Harlekin Tivoli, der på sin hjemmeside præsenterer sig således: ”Harlekin er en hyggelig butik som i de gamle dage med alskens godterier, ting og sager”. Tobaksalg i et såkaldt børneunivers er altså ”hyggeligt”.

Det bekymrer åbenbart ikke direktionen, hvilket jo nok hænger sammen med, at en tredjedel af aktierne i Tivoli A/S ejes af Scandinavian Tobacco Group, som er ”Tivoli koncernens eneste nærtstående part med bestemmende indflydelse”.

---o0o---

Kombinationen af tivolidrift og tobakvirksomhed kendes bedst fra den onde forlystelseshave, Pleasure Island, i Walt Disneys tegnefilm ”Pinocchio” (1940), hvor uskyldige børn lokkes ind i skurkens ”hyggelige, trygge univers”. Her morer de sig med at ryge, drikke og gamble, for til sidst at opdage, at virksomheden drives af en skruppelløs skurk, The Coachman, der kun handler i egen interesse.


Tivoli A/S kaster naturligvis ikke cigarer i grams til børn, der gæster Københavns Tivoli. Ikke desto mindre er scenen et udmærket billede på virksomhedens sammenblanding af voksen- og børneunivers, samt en skræmmende metafor for, hvad der kan ske, når voksne holder op med at føle ansvar for børn og unge, men primært handler i egen interesse (læs mere her).

---o0o---

Tivoli A/S påstår, der skulle være et problem i at associere haven med sex. Men det er tilsyneladende en tanke, der først er opstået her i den nypuritanske tid efter årtusindskiftet, hvor en vis dobbeltmoral præger visse dele af den danske kultur.

Det var åbenbart ikke tilfældet omkring år 1900, hvor Kjøbenhavns Sommer-Tivoli havde det populære etablissement Kisten, med det officielle navn Tivolis nye Pavillon.


Stedet var dengang et populært mødested mellem ”letlevende damer” og deres kunder. Tivoli-haven blev simpelthen et nyt brændpunkt for prostitution, efter at Københavns bystyre havde lukket stadens offentlige bordeller.

De prostituerede i Tivolis nye Pavillion blev i det allerførste nummer af Ekstra Bladet (Politikens Ekstrablad, 12.2.1904) af redaktør Frejlif Olsen beskrevet som ”Byens tarveligste Demimondedamer”!

---o0o---

Da jeg selv som lille dreng lærte Københavns Tivoli at kende i starten af 1970’erne, var sex stadig en munter del af oplevelsen. Allerede dengang kunne man via primitiv trickfotografering blive fotograferet topløs og få billedet med hjem som souvenir. Jeg ejer et sådan foto fra 1971, hvor jeg er 8-årig vikingekriger og min mor er topløs skjoldmø i Københavns Tivoli:Tilsvarende billeder fremstilles/sælges som bekendt stadig i haven. Københavns Tivoli har altså brugt sit varemærke til salg af muntre nøgenbilleder siden i alt fald 1971!

Så er det lidt spøjst små fyrre år senere at sidde i Sø- og Handelsretten og høre Tivoli A/S’ advokat skælde ud over brug af ordet ”tivoli” i en pressemeddelelse, hvis tekst til firmaets forargelse er ”ledsaget af fotos bl.a. af to letpåklædte kvinder”, nemlig disse:Blandt havens klassiske forlystelser var også Den Blå Vogn, som eksisterede i 1935-1995 med forskellige scenografier, som publikum blev kørt igennem i en vogn på skinner.

Fra 1970’erne og frem til 1995 inkluderede scenografien i Den Blå Vogn et antal nøgne kvindefigurer, og turen sluttede med, at vognen i utvetydig samlejesymbolik torpederede et antal svingdøre udformet som nøgne damer. Tjuhej, det var tider!

I ca. 1996-2001 hed forlystelsen Dør nr. 13., og var ifølge Peter Aalbæk Jensen uden tilladelse baseret på Lars von Triers tv-serie ”Riget” (1994), hvilket Tivoli A/S affejede som ”citatret”. De regler, der gælder for os andre, gælder tilsyneladende ikke for Tivoli A/S, som åbenbart selv kan diktere loven.

Derefter blev forlystelsen sløjfet til fordel for en kynisk kommerciel spillehal, hvor der i dag altid sidder en mængde ensomme mennsker ved især de enarmede tyveknægte:

”Det er stadig den såkaldt énarmede spilleautomat, der har den tvivlsomme ære at gøre flest til ludomaner. Sidste år var cirka 44 procent, af de omkring 800 ludomaner der blev behandlet på Center for Ludomani, afhængige af spilleautomater. - De har massiv gæld og hver tredje har overvejet selvmord, fortæller lederen af centret, Michael Jørsel til metroxpress.” -DR Nyhederne, 16.8.2010

Såvidt de trygge og hyggelige forhold for stamkunderne i Københavns Tivoli.

Læs om pornofilm indspillet i Københavns Tivoli her!