torsdag den 30. september 2010

27. Erklæring om Højesterets dom

I dag, den 30. september 2010, har Innocent Pictures ApS indrykket Højesterets dom i Berlingske Tidende og Børsen. Dermed er Tivoli A/S' triumferende sejr over almenvellet fuldbragt.

ERKLÆRING:

Det er min opfattelse, at Højesterets dom om titlen på tv-programmet ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk” er afsagt i strid med varemærkeloven, markedsføringsloven og ophavsretsloven.

Dommen fortier bl.a., at Tivoli A/S’ ordmærkeregistrering er i strid med varemærkeloven, ikke mindst som mærke for filmproduktion. Samt at et varemærke ikke kan forhindre en værktitel. Samt at Tivoli A/S selv har været indviklet i produktion af pornografi og salg af sexlegetøj etc. 

Der er efter min opfattelse afsagt en moralsk dom, som forvrænger de virkelige forhold og tilsidesætter loven til fordel for en usund blanding af favoritisme og nypuritanisme. På baggrund heraf anerkender jeg ikke længere eksistensen af et dansk retssamfund.

---o0o---

Her er en video, som afspejler min opfattelse af sagen:Fuglen symboliserer moderne korporationer, der åbenlyst og uden skam tager for sig af almenejet.

Katten symboliserer de danske myndigheder, der med mandsmod og handlekraft bevogter almenvellet mod frække tyveknægte.


De næste indlæg i denne blog kommer ifølge planen til at handle om en række nyere danske retssager vedrørende ordet tivoli, deriblandt småkagesagen, sextivoli-sagen, Thomas Tivoli-sagen og naturligvis Tivoli Night-sagen, med en detaljeret, kritisk gennemgang af kendelserne fra Patent- og Varemærkestyrelsen, Sø- og Handelsretten samt Højesteret, og til stor skam for alle tre parter.

Læs om småkagesagen her!