torsdag den 30. september 2010

27. Erklæring om Højesterets dom

I dag, den 30. september 2010, har Innocent Pictures ApS indrykket Højesterets dom i Berlingske Tidende og Børsen. Dermed er Tivoli A/S' triumferende sejr over almenvellet fuldbragt.

ERKLÆRING:

Det er min opfattelse, at Højesterets dom om titlen på tv-programmet ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk” er afsagt i strid med varemærkeloven, markedsføringsloven og ophavsretsloven.

Dommen fortier bl.a., at Tivoli A/S’ ordmærkeregistrering er i strid med varemærkeloven, ikke mindst som mærke for filmproduktion. Samt at et varemærke ikke kan forhindre en værktitel. Samt at Tivoli A/S selv har været indviklet i produktion af pornografi og salg af sexlegetøj etc. 

Der er efter min opfattelse afsagt en moralsk dom, som forvrænger de virkelige forhold og tilsidesætter loven til fordel for en usund blanding af favoritisme og nypuritanisme. På baggrund heraf anerkender jeg ikke længere eksistensen af et dansk retssamfund.

---o0o---

Her er en video, som afspejler min opfattelse af sagen:Fuglen symboliserer moderne korporationer, der åbenlyst og uden skam tager for sig af almenejet.

Katten symboliserer de danske myndigheder, der med mandsmod og handlekraft bevogter almenvellet mod frække tyveknægte.


De næste indlæg i denne blog kommer ifølge planen til at handle om en række nyere danske retssager vedrørende ordet tivoli, deriblandt småkagesagen, sextivoli-sagen, Thomas Tivoli-sagen og naturligvis Tivoli Night-sagen, med en detaljeret, kritisk gennemgang af kendelserne fra Patent- og Varemærkestyrelsen, Sø- og Handelsretten samt Højesteret, og til stor skam for alle tre parter.

Læs om småkagesagen her!

tirsdag den 31. august 2010

26. Aktieselskaber og psykopati

I dette blog-indlæg vil jeg forsvare de ansatte i Tivoli A/S.

Sagen om værktitlen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk” startede i 2007, da Tivoli A/S over for Innocent Pictures i aggressive vendinger hævdede at have varemærkeret til ordmærket TIVOLI, hvorfor ordet ”tivoli” m.v. angiveligt ikke måtte bruges i titlen på et tv-program.

Dette kom som noget af en overraskelse. Tivoli A/S kan da ikke have ret til ordet ”tivoli” som varemærke for forlystelser, og slet ikke i forbindelse med en værktitel?! Men som de rare og fredelige mennesker, vi er, foreslog Innocent Pictures straks et forlig. Faktisk har vi efterhånden foreslået Tivoli A/S så mange forlig, at jeg ikke længere har tal på det.

Denne sag kunne have endt lynhurtigt uden noget som helst tab for Tivoli A/S.

Alle muligheder for en fredelig løsning er dog blevet afvist af Tivoli A/S, som utrætteligt, aggressivt og uforsonligt er gået efter struben, har slæbt enhver tænkelig person i retten og har langet ud med astronomiske, grådige erstatningskrav. Derved har Tivoli A/S tvunget Innocent Pictures til at forsvare sig, ligesom jeg personligt har følt mig presset til at skrive om sagen i denne blog.

Man får nemt det indtryk, at Tivoli A/S ønsker et bad ass-image a la virksomheder som Walt Disney Company og McDonald's Corporation, der i manges opfattelse for længst har solgt sine sjæle på kommercialismens alter. I alt fald er Tivoli A/S i den grad ikke et selskab, der ønsker fredelige løsninger. Tivoli A/S ønsker bare at udtvære sine modstandere. Og stoler åbenbart blindt på, at de danske domstole vil give dem ret i enhver henseende.

---o0o---

Undervejs i denne sag har en del mennesker spurgt mig, om Tivoli-folkene er blevet ramt af storhedsvanvid og har mistet ethvert fornemmelse for, hvordan man bør opføre sig i forhold til almene samfundsinteresser. Dertil må jeg svare ja og nej.

Jeg har ganske vist ikke den store sympati for aktionærerne bag Tivoli A/S, idet jeg opfatter tobaksgrossister omtrent på linje med våbenfabrikanter. Mennesker, der lever af at ødelægge andre menneskers helbred og/eller liv, er ikke min kop te. Derimod har jeg stadig stor sympati for de ansatte i Københavns Tivoli. Det er næppe deres skyld, at deres arbejdsplads har udviklet sig, som tilfældet er.

Problemerne med Tivoli A/S afspejler en generel problematik vedrørende aktieselskaber og tilsvarende virksomhedstyper, der ene og alene er designet som pengemaskiner for en gruppe aktionærer, som ikke personligt hæfter eller behøver føle ansvar for, hvad virksomheden foretager sig. Administrationen af sådanne virksomheder varetages af en ledelse, hvis eneste opgave er inden for lovens ramme at sikre en fortsat strøm af penge til aktionærerne. Og som faktisk forsømmer deres forpligtelser, hvis de ikke leder virksomheden med pengestrømmen til aktionærerne som deres primære, altoverskyggende mål.

---o0o---

Problemet med sådanne virksomheder beskrives af Joel Bakan i bogen “The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power” (Free Press, USA 2004), skrevet i forbindelse med den prisbelønnede dokumentarfilm “The Corporation” (2003), der er instrueret af Mark Achbar og Jennifer Abbott efter manuskript af Joel Bakan.Joel Bakan mener helt grundlæggende, at:

“The corporation too is all about creating wealth, and it is a highly effective vehicle for doing so. No internal limits, whether moral, ethical, or legal, limit what or whom corporations can exploit to create wealth for themselves and their owners.” (“The Corporation”, side 111)


I bogen beskriver Joel Bakan, hvordan man kan sammenligne et aktieselskabs personlighed med et menneskes personlighed. Hvilket fører til det ubehagelige resultat, at uanset hvor mange forsøg ledelsen gør på at skabe en sympatisk firmaprofil, lider aktieselskaber helt grundlæggende af en form for psykopati:

“Business leaders today say their companies care about more than profit and loss, that they feel responsible to society as a whole, not just to their shareholders. Corporate social responsibility is their new creed, a self-conscious corrective to earlier greed-inspired visions of the corporation. Despite this shift, the corporation itself has not changed. It remains, as it was at the time of its origin as a modern business institution in the middle of the nineteenth century, a legally designated “person” designed to valorize self-interest and invalidate moral concern. Most people would find its “personality” abhorrent, even psychopathic, in a human being, yet curiously we accept it in society’s most powerful institution.” (“The Corporation”, side 28)


Her er de egenskaber, som Joel Bakan (med bistand fra dr. Robert Hare, psykologiprofessor ved University of British Columbia og konsulent for FBI) i ”The Corporation” lægger til grund for, at aktieselskaber kan opfattes som psykopatiske:

“Unlike the human beings who inhabit it, the corporation is singularly self-interested and unable to feel genuine concern for others in any context. Not surprisingly then, when we asked Dr. Hare to apply his diagnostic checklist of psychopathic traits (italicized below) to the corporation’s institutional character, he found there was a close match. The corporation is irresponsible, Dr. Hare said, because “in an attempt to satisfy the corporate goal, everybody else is put in risk.” Corporations try to “manipulate everything, including public opinion,” and they are grandiose, always insisting “that we’re number one, we’re the best.” A lack of empathy and asocial tendencies are also key characteristics of the corporation, says Hare -- “their behavior indicates they don’t really concern themselves with their victims”; and corporations often refuse to accept responsibility for their own actions and are unable to feel remorse: “if [corporations] get caught [breaking the law], they pay big fines and they … continue doing what they did before anyway. And in fact in many cases the fines and the penalties paid by the organization are trivial compared to the profits they rake in.” Finally, according to Dr. Hare, corporations relate to others superficially -- “their whole goal is to present themselves to the public in a way that is appealing to the public [but] in fact may not be representative of what th[e] organization is really like.” Human psychopaths are notorious for their ability to use charm as a mask to hide their dangerously self-obsessed personalities. For corporations, social responsibility may play the same role. Through it they can present themselves as compassionate and concerned about others when, in fact, they lack the ability to care about anyone or anything but themselves.” (“The Corporation”, side 56)


Nu er jeg ikke psykolog, så jeg kan naturligvis ikke med sikkerhed diagnosticere, hvorvidt også Tivoli A/S er en virksomhed, der udviser tegn på psykopati. Men her er mine tanker om sagen:

Ved sit forsøg på at opnå stort set alle erhvervsmæssige rettigheder til ordet “tivoli” har Tivoli A/S udvist manglende respekt for almenvellet (jf. ”asocial tendencies”), mens virksomhedens påstand om, at TIVOLI er et ”verdensmærke”, og at beskyttelsen derfor skulle dække alle varer og tjenesteydelser, kan ligne en form for storhedsvanvid (jf. ”grandiose”).

Ydermere forsøger Tivoli A/S, som åbenlyst satser på rockkoncerter og salg af alkohol til unge, at fremstå som et sympatisk børneunivers (jf. ”manipulate”; ”superficially”), samtidigt med at virksomhedens sammenblanding af børne- og voksenuniverser antyder en dyb mangel på almindelig menneskelig ansvarsfølelse og omsorg (jf. ”irresponsible”; ”unable to feel remorse”).

Endelig har virksomheden i sit uforsonlige, nidkære og langtrukne angreb på Innocent Pictures, et lillebitte topersoners selskab, der aldrig har gjort en flue fortræd, demonstreret en basal mangel på medfølelse (jf. ”a lack of empathy”) og et ønske om krig frem for fred.

Alle de træk, der ifølge dr. Robert Hare karakteriserer en psykopatisk personlighed, synes altså at være til stede hos Tivoli A/S. Så man kan antageligt godt sige, at Tivoli A/S udviser en adfærd, der svarer til, hvad Joel Bakan og Robert Hare siger om aktieselskaber og psykopati.

---o0o---

Joel Bakan skriver i “The Corporation”:

“As a psychopathic creature, the corporation can neither recognize nor act upon moral reasons to refrain from harming others. Nothing in its legal makeup limits what it can do to others in pursuit of its selfish ends, and it is compelled to cause harm when the benefits of doing so outweigh the costs. Only pragmatic concern for its own interests and the laws of the land constrain the corporation’s predatory instincts, and often that is not enough to stop it from destroying lives, damaging communities, and endangering the planet as a whole.“ (“The Corporation”, side 60)


Man kan vel næppe påstå, at Tivoli A/S har truet planeten som helhed, dertil er virksomheden trods alt for lille. Men skal man tro foreningen Tivolis Venner, har Tivoli A/S i alt fald truet København, både i form af planlagte byggeprojekter, som i voldsom grad ville have skadet Københavns centrum, og i form af en smagløs kommercialisering og udvanding af de historiske og kulturelle værdier i selskabets forlystelsespark, som tidligere var en pryd for hovedstaden.

At aktieselskaber kan komme så langt ud, skyldes ifølge Joel Bakan i bogen ”The Corporation”, at de mennesker, der træffer beslutningerne, ikke er juridisk ansvarlige. Loven opfatter selve virksomheden som en juridisk ansvarlig person, så selv i meget grove tilfælde af skadelig psykopatisk adfærd behøver ledelsen sjældent at stå personligt til ansvar:

“The corporation’s unique structure is largely to blame for the fact that illegalities are endemic in the corporate world. By design, the corporate form generally protects the human beings who own and run corporations from legal liability, leaving the corporation, a “person” with a psychopathic contempt for legal constraints, the main target of criminal prosecution. Shareholders cannot be held liable for the crime committed by corporations because of limited liability, the sole purpose of which is to shield them from legal responsibility for corporations’ actions. Directors are traditionally protected by the fact that they have no direct involvement with decisions that may lead to a corporation’s committing a crime. Executives are protected by the law’s unwillingness to find them liable for their companies’ illegal actions unless they can be proven to have been “directing minds” behind those actions. Such proof is difficult if not impossible to produce in most cases, because corporate decisions normally result from numerous and diffuse individuals’ input, and because courts tend to attribute conduct to the corporate “person” rather than to the actual people who run the corporations.” (“The Corporation”, side 79)


Den grundlæggende struktur i aktieselskaber driver ligefrem sådanne selskaber mod at omgå loven, mener Joel Bakan:

“The irony in all this is that the corporate’s mandate to pursue its own self-interest, itself a product of the law, actually propels corporations to break the law. No corporation is exempt from this built-in logic, not even those that claim they are socially responsible”. (“The Corporation”, side 80)


Ovenstående kan måske forklare, at Tivoli A/S tilsyneladende har negligeret de helt grundlæggende principper for, hvilke ord, der ifølge dansk lov kan registreres som varemærker.

Dertil kommer det mærkværdige forhold, at Tivoli A/S angriber Innocent Pictures for brug af ordet ”tivoli” i en værktitel, og sågar har vundet en sejr ved Sø- og Handelsretten, skønt der både i Danmark og internationalt er bred tradition for brug af både almindelige ord og varemærkebeskyttede ord i værktitler.

Joel Bakan skriver:

“As institutional psychopaths, corporations are wont to remove obstacles that get in their way. Regulations that limit their freedom to exploit people and the natural environment are such obstacles, and corporations have fought, with considerable success over the last twenty years, to remove them. Through lobbying, political contributions, and sophisticated public relations campaigns, they and their leaders have turned the political system and much public opinion against regulation. The law’s ability to protect people and the environment from corporate harm has suffered as a result.” (“The Corporation”, side 85)


De områder, der er sårbare for angreb fra aktieselskaber, omfatter antageligt også ytringsfriheden, der må siges at være af stor betydning for almenvellet. At angribe retten til at bruge bestemte ord i en værktitel er eksempelvis et groft angreb på ytringsfriheden.

Joel Bakan fortsætter:

“Though often accused of corrupting democracy with their money and influence, corporations have little choice but to seek influence when that is necessary for protecting and promoting their interests. Because regulations reduce profitability, strategies to remove them make good business sense. The executive who, out of principled concern for the integrity of the democratic process, refuses to be involved in political influence, fails his or her shareholders, as well as the corporations legal mandate to promote its best interest. The job of corporate executive is not to protect democracy but to manage its uncertainties and avoid the obstacles it presents.” (“The Corporation”, side 101)


Det er således essentielt for aktieselskabers ledere at overtale myndighederne til at iværksætte lovændringer, der skader almenvellet men gavner den pågældende virksomhed. Store, kommercielle firmaer har råd til den form for hensynsløst, egennyttigt lobbyarbejde. Og især aktieselskaber skammer sig ikke over at bruge den form for metoder, skriver Joel Bakan.I den forbindelse er det i nogen grad bekymrende, at Tivoli A/S’ administrerende direktør, Lars Liebst, er medlem af et omfattende politisk netværk. I 2003 udnævnte kulturminister Brian Mikkelsen ham til formand for Kunstrådet, og i 2007 blev han udnævnt til formand for TV2's bestyrelse. Hvor langt rækker en sådan indflydelse, når et lille firmas ytringsfrihed skal knækkes til fordel for et stort aktieselskabs økonomiske interesser?

---o0o---

At et aktieselskab ønsker at eje og kontrollere fænomener, der normalt tilhører almenheden, hører til den adfærd, man må forvente af en sådan virksomhedstype, skriver Joel Bakan, der opsummerer problemet således:

“Through a process known as privatization, governments have capitulated and handed over to corporations control of institutions once thought to be inherently “public” in nature. No part of the public sphere has been immune to the infiltration of for-profit corporations. Water and power utilities, police, fire and emergency services, day care centers, welfare services, Social Security, colleges and universities, research, prisons, airports, health care, genes, broadcasting, the electromagnetic spectrum, public parks, and highways have all, depending on the jurisdiction, undergone, or are being considered for, full or partial privatization.” (“The Corporation”, side 113)


Ligeledes kan vi i dag konstatere, at Tivoli A/S forsøger at kuppe sig til kontrol over sproglige forhold, som ellers altid har hørt til normal dansk sprogbrug, og fortsat må betragtes som helt essentielle for almenvellet.

Derunder metaforisk brug af generiske ord i en værktitel.

---o0o---

I lyset af ovenstående giver det dyb og urovækkende mening, at Tivoli A/S i 2010 har markedsført sig med billedet af en satanisk Pjerrot, der smiler triumferende ud til det danske folk.Joel Bakan understreger dog i “The Corporation”, at aktieselskabers psykopati ikke skyldes virksomhedernes ansatte.

Tilsvarende må man sige, at problemet med Tivoli A/S ligger i selve virksomhedens struktur. Det er ikke rimeligt at bebrejde de mange utvivlsomt søde og dejlige mennesker, der arbejder som billetkontrollører osv. i Københavns Tivoli.

Det er ifølge Joel Bakan ikke de ansatte i et aktieselskab men selve virksomheden, altså i dette tilfælde Tivoli A/S, der helt grundlæggende lider af en form for psykopati og derfor i egen interesse helt uden samvittighedsnag kan gøre stor skade på samfundet.

Hvis ikke myndighederne vågner op og forhindrer det.

Siden ovenstående blev skrevet, har Højesteret fældet dom i sagen, og uden kommentarer stadfæstet dommen fra Sø- og Handelsretten. Læs en erklæring om dommen her!

mandag den 16. august 2010

25. Tivoli A/S' sløring af sagen

Tivoli A/S hævder, at Innocent Pictures og sidstnævntes direktør Claus Sørensen ”har forsøgt at sløre de faktiske forhold, særlig i relation til de forskellige parters aktiviteter og ansvar”. Dette er usandt.

Tværtimod er det Tivoli A/S, der har sløret sagen, endda på en række helt centrale punkter.

---o0o---

Hvem, der stod bag tv-programfladen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”, fremgik utvetydigt af Innocent Pictures’ oprindelige pressemeddelelse af 1. juni 2007, hvori der stod:

”Tivoli Night produceres af Innocent Pictures ApS”.


Dette blev siden dokumenteret i fogedretten den 12. juni 2007, hvor Claus Sørensen ifølge retsbogen oplyste:

”Det er Innocent Pictures ApS, der har sendetilladelsen fra Kulturministeriet, og Innocent Pictures ApS er ejer de i sagen nævnte domænenavne. Claus Sørensen oplyste, at der ikke er noget selvstændigt firma eller andet, der hedder Tivoli Night. Rettighederne til Tivoli Night tilhører Innocent Pictures ApS.”


Intet har været sløret eller besværliggjort fra Innocent Pictures' side. Tværtimod.

---o0o---

Derimod afslører en email af 1. juni 2007, sendt fra Tivoli A/S’ direktionsassistent til Tivoli A/S’ advokat en vis mangel på evne til at forstå simpel afsenderinformation.

”Vigtigt!! Læs lige denne pressemeddelelse fra Kanal København”, skrev direktionsassistenten, om en pressemeddelelse helt tydeligt afsendt fra Innocent Pictures.

Hvilket så i øvrigt fik advokaten til i ugevis at gå forgæves på jagt efter ”Kanal København”, i stedet for blot at koncentrere sig om pressemeddelelsens helt tydelige afsender.

En sådan vildfarelse og tidsspille kan muligvis forklare Tivoli A/S’ svimlende sagsomkostninger, men kan ikke med nogen rimelighed lægges Innocent Pictures til last.

---o0o---

Her følger et grotesk eksempel på de langvarige efterdønninger af advokatens jagt på ”Kanal København”.

I sagen om afregistreringen af ordmærket SEXTIVOLI, skrev Tivoli A/S’ advokat den 11. marts 2008 i et brev til Ankenævnet for Patenter og Varemærker følgende:

”I den forbindelse skal jeg tillade mig at henvise til nogle andre sager, som netop har verseret for flere fogedretter, hvor Tivoli A/S fik nedlagt fogedforbud mod bl.a. benyttelsen af kendetegnet TIVOLI NIGHTS i forbindelse med udsendelse af pornofilm på Kanal København. Kopi af kendelse fra Retten i Glostrup fremlægges som bilag 20. Sagen verserer nu som justifikationssag ved Sø- og Handelsretten. En af de sagsøgte, Konzern.dk ApS, der står bag Kanal København, har allerede under justifikationssagen taget bekræftende til genmæle vedrørende krænkelsespåstandene.”


Jimmy Rehaks firma Konzern.dk alias Mediehuset København har dels aldrig stået bag tv-frekvensen Kanal 23 alias Kanal København og har desuden aldrig været juridisk ansvarlig for programfladen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”.

Advokatens brev er skrevet 11. marts 2008, længe efter at selvsamme advokat ved et farceagtigt møde i Fogedretten 7. juni 2007 blev gjort bekendt med, at Konzern-tv var den forkerte at hive i retten, hvilket blev yderligere fastslået i et efterfølgende brev fra Jimmy Rehaks advokat til Tivoli A/S’ advokat.

Tivoli A/S' advokat vildleder altså i sit brev Ankenævnet for Patenter og Varemærker omkring sagens faktiske forhold, for at få det til at lyde, som om firmaet bag den pågældende programflade har indrømmet, det var forkert at bruge ordet tivoli.

Og der er ikke tale om en enlig svale, men om gennemført, systematisk vildledning. I et brev af 1. maj 2008 gentog Tivoli A/S’ advokat i et brev til Ankenævnet for Patenter og Varemærker nemlig præcis den samme tekstpassage!

---o0o---

Her følger endnu et eksempel på vildledning fra Tivoli A/S’ advokat!

I et brev af 29. februar 2008, der indgik som replik i sagsanlægget mod Innocent Pictures, skriver Tivoli A/S’ advokat til Sø- og Handelsretten:

”Det bemærkes i øvrigt, at det ikke er korrekt, at det er den geografiske betegnelse for verdens først kendte forlystelsespark, der har lagt navn til Tivoli i Købehavn. Det er derimod byen Tivoli uden for Rom, der har lagt navn til Tivoli i København. Byen Tivoli er ikke en forlystelsespark, men en gammeldags by med ruiner af antikke villaer og overdådige villaer, hvilket i øvrigt også fremgår af bilag 34.

Derfor er det uden mening at anføre, at ordet Tivoli i sin isolerede form netop er identisk med betydningen ”forlystelsespark”, som anført i svarskrift 2, side 3. Tivoli er oprindeligt en geografisk betegnelse, og som sådan på ingen måde beskrivende for en forlystelsespark.”


Ovenstående udlægning tilslører eller forvrider den accepterede forståelse af oprindelsen til navnet på Københavns Tivoli, som ganske vist først var et italiensk bynavn, men siden vandt international berømmelse som navn på et antal forlystelsesparker i Paris. Det var disse forlystelsesparker, som sammen med den tilsvarende Vauxhall Gardens-forlystelsespark i London inspirerede Københavns Tivolis oprindelige navn, ”Kjøbenhavns Tivoli og Vauxhall”.

I en FAQ på Tivoli A/S’ egen hjemmeside kan man bl.a. læse følgende:

”Hvorfor hedder Tivoli Tivoli?

Georg Carstensen kaldte sin forlystelseshave for Tivoli & Vauxhall, da den åbnede i 1843. Begge navne var almindeligt anvendt til lignende etablissementer i Europas store byer. Vauxhall var en park i London og Tivoli havde Carstensen snuppet fra en forlystelseshave i Paris.”


Klik på dette screenprint for at se det større:


Som dokumenteret i Ordbog over det Danske Sprog optrådte ordet ”tivoli” allerede i 1841 i sætningen ”i nærheden af København at anlægge et tivoli”, og har altså også i dansk tale været en generisk artsbetegnelse for ”forlystelsespark” allerede inden Københavns Tivoli åbnede i 1843. Plus at det ifølge talrige ordbøger og opslagsværker stadig har samme betydning!

I betragtning af ovenstående er det vanskeligt at opfatte passagen i brevet af 29. februar 2008 som andet end et forsætligt forsøg på at vildlede myndighederne.

---o0o---

Her følger endnu et eksempel på, hvordan Tivoli A/S’ advokat har forsøgt at vildlede myndighederne vedrørende den generiske betydning af ordet ”tivoli”!

I et processkrift af 28. maj 2008 vedrørende sagen mod Innocent Pictures, oplyser Tivoli A/S’ advokat:

”[…] at linket til www.tivoliland.dk ikke er forsynet med en hjemmeside, idet der formentlig er tale om et domænenavn, der udbydes til salg. Den forlystelsespark, der tidligere hed Tivoliland, hedder i dag Karolinelund.”

Men Tivoli A/S’ advokat var allerede bekendt med, at Tivoliland og Tivoli Karolinelund er to forskellige forlystelsesparker, for det stod i Bilag 1 i Innocent Pictures’ brev af 7. juni 2007 til hhv. Københavns Byret og Retten i Glostrup, som også Tivoli A/S’ advokat modtog en kopi af.

Her er adresserne på de to virksomheder, som enhver nemt kan finde på nettet:

TIVOLILAND
V/ Marianne og Kjeld Christensen
Grønsundsvej 365
4871 Horbelev

TIVOLI KAROLINELUND
Fonden Karolinelund
Karolinelundsvej 40
9000 Aalborg

Af Innocent Pictures’ brev af 7. juni 2007 fremgik det ydermere tydeligt, at Tivolilands hjemmesideadresse er www.tivoli-land.dk, som bestemt er forsynet med en hjemmeside. Man skal bare huske bindestregen i adressen.

Tivoliland hedder stadigvæk Tivoliland, og Tivoli Karolinelund hedder stadigvæk Tivoli Karolinelund, hvilket angives nederst på firmaets officielle hjemmeside www.karolinelund.nu, hvor der også bruges formuleringer som ”tivoli-dage”, ”tivolitur” og ”tivoli-pakke”.

Her er et eksempel fra hjemmesiden for Tivoli Karolinelund (klik på billedet for at se det større, og prøv at finde alle tre steder, hvor ordet "tivoli" bliver brugt, plus variationen "tivolet", brugt om en billet til tivoliet):


Tivoli A/S’ forsøg på at give retten indtryk af, at der ikke er tale om to eksisterende tivolier, som gør brug af artsbetegnelsen ”tivoli”, er et skolebogseksempel på sløring af de faktiske forhold!

Opdatering: Øjeblikkeligt efter publiceringen af ovenstående blog-indlæg besluttede politikerne at lukke Tivoli Karolinelund, som ellers har eksisteret siden 1947. Sidste åbningsdag blev 4. september 2010.

---o0o---

Herunder følger endnu et eksempel på Tivoli A/S’ sløring af sandheden om det generiske ord ”tivoli”.

For at emnet kan diskuteres meningsfuldt, må der fastholdes en distinktion mellem:

• varemærket TIVOLI (angivet med versaler og/eller med registreringssymbolet ®)
• firmaet Tivoli A/S (skrevet med stort begyndelsesbogstav)
• substantivet tivoli (skrevet helt uden versaler, altså med små bogstaver)

I Tivoli A/S’ sproglige univers eksisterer intet andet end TIVOLI og Tivoli A/S og Tivoli.

I processkriftet af 28. maj 2008 vedrørende sagen mod Innocent Pictures, skriver Tivoli A/S’ advokat:

”Blot fordi TIVOLI i to tilfælde er blevet anvendt i en seksuel betydning, er dette ikke ensbetydende med, at TIVOLI kan anvendes som metafor for noget seksuelt.”

”På baggrund af ovenstående gøres det gældende, at TIVOLI åbenlyst ikke er en generisk betegnelse for forlystelsesparker, og det fastholdes, at de sagsøgtes brug af Tivoli A/S’ varemærker er krænkende.”

”Det har i øvrigt ikke nogen betydning, hvorvidt de sagsøte måtte have anset TIVOLI som en generisk betegnelse”.


Bemærk, at der konsekvent benyttes versalformen TIVOLI, som i juridisk sammenhæng angiver et varemærke, og eksempelvis kan betegne et figurmærke. Tivoli A/S undlader derved at forholde sig til selve ordet ”tivoli”, som om dette end ikke eksisterede.

Når Innocent Pictures udtaler sig om ordet ”tivoli”, svarer Tivoli A/S, som om der alene var tale om varemærket TIVOLI.

Ikke blot fører dette til en for Tivoli A/S tjenstlig begrebsforvirring. Taktikken gør det også vanskeligt eller umuligt at modsige udsagn såsom at ”TIVOLI åbenlyst ikke er en generisk betegnelse for forlystelsesparker”. For selvom ”tivoli” rent faktisk er en generisk betegnelse for forlystelsesparker, kan man næppe sige det samme om fx figurmærket TIVOLI.

Tivoli A/S undlader altså at forholde sig til kernen i diskussionen om substantivet ”tivoli” som en generisk artsbetegnelse, ved at nægte at anerkende eksistensen af andre former af ordet ”tivoli” end egenavnet Tivoli og varemærket TIVOLI, som de ydermere kun anerkender som betegnelser for Københavns Tivoli.

Dermed har Tivoli A/S meget snedigt reduceret al dialog til det rene Goddag Mand Økseskaft. Det er vanskeligt at forestille sig en mere skadelig form for sløring netop i en sag som denne.

---o0o---

I samme processkrift af 28. maj 2008 vedrørende sagen mod Innocent Pictures, udtaler Tivoli A/S’ advokat:

”Blot fordi TIVOLI i to tilfælde er blevet anvendt i en seksuel betydning, er dette ikke ensbetydende med, at TIVOLI kan anvendes som metafor for noget seksuelt. Der må i høj grad stilles spørgsmålstegn ved, at dette skulle være opfattelsen hos nogen del af den danske befolkning -- udover Claus Sørensen, jf. dennes forklaring i fogedretten.”


På trods af det anførte må der tværtimod stilles spørgsmålstegn ved, at det virkelig skulle være opfattelsen hos nogen ansatte i Tivoli A/S, at ordene "tivoli" eller ”Tivoli” ikke kan bruges som seksuel metafor i eksempelvis vendingen ”Tivoli er åben!”, der refererer til ”forlystelserne” bag en åbentstående gylp, altså de mandlige kønsorganer.

Tivoli A/S har selv produceret en tv-reklame drejet over den nævnte brug af udtrykket ”Tivoli er åben”. Tivoli A/S må derfor uomtvisteligt selv være bekendt med udtrykket, og bemærkningen i processkriftet af 28. maj 2008 kan derfor kun udlægges som et ikke blot overlagt men også usædvanligt gennemskueligt forsøg på sløring af de virkelige forhold.

---o0o---

Yderligere kommer, at Tivoli A/S i sagen mod Innocent Pictures har undladt at informere både Sø- og Handelsretten og Højesteret om Patent- og Varemærkestyrelsens kommentarer til Tivoli A/S’ ansøgninger vedrørende følgende varemærker:

• TIVOLI
• TIVOLI TOURS
• HOTEL TIVOLI
• TIVOLI HOTEL
• TIVOLI HOTEL COPENHAGEN
• TIVOLI CONGRESS CENTER

Heraf fremgår det nemlig, at Patent- og Varemærkestyrelsen har gjort væsentlige indsigelser mod omfanget af de pågældende mærker, ikke mindst i forbindelse med den generiske betydning af ordet ”tivoli” som almindelig betegnelse for forlystelsesparker og andre steder, der arrangerer forlystelser.

---o0o---

Således er det ikke Innocent Pictures ApS, der opererer med sløring, men Tivoli A/S.

Læs nogle tanker om om aktieselskaber og psykopati her!

søndag den 8. august 2010

24. Ingen forsætlig overtrædelse

Tivoli A/S påstår, at Innocent Pictures med tv-programfladen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk” bevidst refererer til Københavns Tivoli, og derved forsætligt har overtrådt varemærkeloven og markedsføringsloven.

Men det er bestemt ikke rigtigt!

Rent bortset fra, at Innocent Pictures slet ikke har overtrådt noget lov, har der heller været noget ønske om at overtræde nogen lov eller krænke nogens mærker, tværtimod.

Faktum er, at Innocent Pictures valgte værktitlen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk” på mit forslag, fordi jeg gerne ville bruge sangtitlen ”Tivoli Night”, ikke som reference til Københavns Tivoli men som erotisk metafor og desuden som privat reference til filmen ”Reptilicus” (1961), hvorfra den stammer.

”Reptilicus” er en dansk-amerikansk kultfilm, jeg har skrevet artikler om, siden jeg i 1981 som teenager rejste til Los Angeles for at interviewe filmens manuskriptforfatter, Ib Melchior. Siden da har jeg eksempelvis skrevet forsideartiklen i det amerikanske filmtidsskrift Video Watchdog nr. 96, 2003:


Min interesse i filmen er så velkendt, at Det Kongelige Teater i april 2010 inviterede mig til at se deres vellykkede skuespilversion af filmen samt om bag kulisserne for at møde de medvirkende.

I det hele taget har jeg skrevet mange artikler om kæmpeøglefilm, fra ”King Kong” (1933) til ”Jurassic Park” (1993). En fascination, der intet som helst har at gøre med Københavns Tivoli. Alle, der har besøgt mit hjem, ved, at der er kæmpemonstre overalt!

Da først sangen og dermed titlens grundform var valgt, gik næste opgave ud på at skabe en titelsekvens, der passede til sangen og titlen. Og den opgave blev løst uden på nogen måde at referere til Københavns Tivoli. Tværtimod bad Innocent Pictures den ansvarlige grafiker om at undgå specifikke referencer til nogen eksisterende tivolier.

Det er meget muligt, at Tivoli A/S tror, at hele verden handler om Københavns Tivoli. Men det er altså ikke tilfældet.

---o0o---

Hvis Innocent Pictures havde ment, det var ulovligt at genbruge sangtitlen ”Tivoli Night” i navnet på en programflade, havde vi med garanti valgt en anden titel. Men vi mente, at det må man godt, og det mener vi stadigvæk, at man må!

At vi handlede i god tro, vil fremgå ekstra tydeligt af det følgende.

Et internationalt maksime i mediebranchen er, at ”you can’t copyright a title”, og at eftersom titler ikke kan copyrightes, kan man uden videre genbruge en hvilken som helst titel, så længe der ikke er fare for at vildlede forbrugerne.

Det er derfor udbredt, mangeårig praksis at genbruge titler på kryds og tværs af genrer og værker, se eksempelvis denne liste over hyppigt anvendte sangtitler og denne liste over film opkaldt efter sangtitler.

Ovennævnte praksis var baggrunden for, at Innocent Pictures genbrugte sangtitlen ”Tivoli Night” som del af titlen på en programflade, hvor vi desuden brugte ordet ”tivoli” som metafor for erotiske forlystelser, i formen: ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”.

Altså handlede Innocent Pictures i overensstemmelse med god skik og brug, uden hverken forsætlighed eller uagtsomhed, og med nul ønske om at snylte på Tivoli A/S, men tværtimod med det mål at skabe og profilere vores egen værktitel.

---o0o---

Pludselig kommer så en advokat farende og fortæller, at på trods af, hvad der står i varemærkeloven, har Tivoli A/S varemærkebeskyttet ordet ”tivoli”, og at andre erhvervsdrivende ikke længere må benytte ordet uden deres tilladelse.

Det synes Sø- og Handelsretten, at Innocent Pictures burde have vidst!

Men ligesom de fleste andre mennesker mente vi (og mener stadigvæk), at ordet ”tivoli” må være et frit anvendeligt ord, ikke mindst i værktitler.

Vi kunne slet ikke forestille os, at et tivoli på tværs af alle internationale varemærkelove kunne have fået lov til at varemærkeregistrere det generiske fællesord ”tivoli”, som i sin generiske betydning bruges i bl.a. firmanavne over hele landet, og som er en normal betegnelse for ”forlystelsespark”.

Tivoli A/S har så vidt vides heller aldrig i informationsmateriale eller på anden vis oplyst om, at ”Tivoli” er et registreret varemærke, ligesom mærket aldrig ses brugt i kombination med registreringssymbolet ®. Derfor bærer Tivoli A/S selv en del af skylden for, at offentligheden ikke opfatter ordet ”tivoli” som et varemærke forbeholdt Tivoli A/S.

Tværtimod har virksomheden frem til 2004 via sit officielle navn ”Kjøbenhavns Sommer-Tivoli” medvirket til at fastholde forståelsen af ordet ”tivoli” som en fællesnavn, der må kunne bruges i andre sammenhænge end om sommer-tivoliet i Kjøbenhavn.

---o0o---

Ifølge Sø- og Handelsretten burde Innocent Pictures have vidst, at ordet ”tivoli” var at betragte som et varemærke retmæssigt ejet af Tivoli A/S.

Det er imidlertid et faktum, at dette forhold er blevet bestridt af førende eksperter på området. Der har været flere varemærkesager om brug af ordet ”tivoli”, i nyere tid med udgangspunkt i mærket SEXTIVOLI, som blev afregistreret, og mærket THOMAS TIVOLI, hvor indsigelsen fra Tivoli A/S blev afvist.

---o0o---

I sagen om afregistreringen af ordmærket SEXTIVOLI fremførte Patent- og Varemærkestyrelsen i en afgørelse af 14. januar 2008 det synspunkt, at:

”Der skal foretages en afvejning mellem på den ene side det forhold, at alle erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning, f.eks. i sammensætninger med andre særprægede ord, og på den anden side det forhold, at indsigers mærker er indarbejdet, og det derved opnåede særpræg. Selvom TIVOLI har en generisk betydning, og andre erhvervsdrivende må antages at kunne anvende dette ord i sammensætning med andre særprægede ord, så bevirker indarbejdelsen og velkendtheden af indsigers mærke TIVOLI, at det ikke er enhver brug af ordet TIVOLI, der skal tåles af indsiger.”


Det blev altså opfattet som et udgangspunkt, at ”andre erhvervsdrivende må antages at kunne anvende dette ord [tivoli] i sammensætning med andre særprægede ord”. Hvornår ordet må bruges eller ikke må bruges synes ifølge Patent- og Varemærkestyrelsen afhængigt af, om man bruger ordet generisk eller ikke-generisk. I værktitlen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”, bruges ordet ”tivoli” generisk.

Patent- og Varemærkestyrelsen uddybede sit synspunkt i et brev af 3. juni 2008:

”Hertil kommer, at selvom TIVOLI må anses for at være et velkendt mærke, så er ”tivoli” fortsat et almindeligt ord, der indgår i det danske sprog. Som det fremgår af den indankede afgørelse, så finder styrelsen, at dette forhold må indvirke på den beskyttelse, som klagers velkendte mærke tildeles, idet andre erhvervsdrivende fortsat må antages at kunne anvende ordet ”tivoli” i sammenhæng med andre, særprægede ord.”

”Det angrebne mærke består netop af en sammensætning af ord, nemlig SEX og TIVOLI. Mærkerne TIVOLI og SEXTIVOLI er således hverken identiske eller quasi-identiske, men ligner blot hinanden. Når der endvidere henses til betydningen af ordet ”tivoli” og det forhold, at mærkerne vedrører vidt forskellige tjenesteydelser, finder styrelsen det lidet sandsynligt, at en rimelig opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger vil skabe en forbindelse mellem mærkerne med den virkning, at der sker en utilbørlig udnyttelse af eller skade på klagers velkendte mærkes særpræg eller renommé.”

Patent- og Varemærkestyrelsen fandt altså, at ”tivoli” fortsat er ”et almindeligt ord, der indgår i det danske sprog”, at ”andre erhvervsdrivende fortsat må antages at kunne anvende ordet ”tivoli” i sammenhæng med andre, særprægede ord”, og at mærkerne SEXTIVOLI og TIVOLI ikke kan opfattes som forvekslelige.

Når Patent- og Varemærkestyrelsen ræsonnerer sådan, er det vanskeligt at se, hvordan det skulle være en forsætlig overtrædelse af varemærkeloven eller markedsføringsloven, når Innocent Pictures i god tro har antaget, at ordet ”tivoli” må kunne bruges af andre erhvervsdrivende end Tivoli A/S, og at navnet på Københavns Tivoli ikke kan forveksles med værktitlen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”, hvor ordet ”tivoli” bruges generisk og metaforisk, samt i en helt anden forbindelse og sammen med fem andre ord.

Desuden er der i værktitler udbredt kutyme for, at ordet ”tivoli” må bruges i både generisk og ikke-generisk form. Vi har altså ikke blot på alle måder handlet i overensstemmelse med Patent- og Varemærkestyrelsens synspunkter men også i overensstemmelse med god skik og brug.

At beskylde os for at have handlet i ond tro er derfor helt uden forbindelse med virkeligheden. I værste fald er der tale om et vanskeligt område, hvor selv eksperterne i i Patent- og Varemærkestyrelsen kan tage fejl, og hvor lægmand ikke kan bebrejdes for også at tage fejl, og så har vi handlet i god tro, uanset om vi har ret eller ej. I bedste fald deler vi synspunkt med eksperterne i Patent- og Varemærkestyrelsen, som har ret, og så har vi ikke alene handlet i god tro men også med fuld ret.

---o0o---

I den anden af de to nævnte varemærkesager valgte Patent- og Varemærkestyrelsen den 5. marts 2008 at afvise et krav fra Tivoli A/S om afregistrering af mærket THOMAS TIVOLI, og gav bl.a. følgende begrundelse:

”Der skal foretages en afvejning mellem på den ene side det forhold, at alle erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning, f.eks. i sammensætning med andre særprægede ord, og på den anden side det forhold, at indsigers mærker er indarbejdet, og det derved opnåede særpræg.”

”Styrelsen er af den holdning, at hensynet til at andre erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning i sammensætninger med andre særprægede ord vejer tungere end hensynet til, at indsigers mærker er indarbejdet, og det derved opnåede særpræg.”


Tivoli A/S ankede Patent- og Varemærkestyrelsens beslutning til Sø- og Handelsretten, men fik her, den 12. maj 2010, stort set samme resultat.

Igen må vi spørge: Hvis landets førende eksperter ræsonnerer, at andre end Tivoli A/S må bruge ordet ”tivoli” som generisk betegnelse i et ordmærke, hvorfor skal Innocent Pictures så ud fra en tilsvarende brug af den generiske betegnelse ”tivoli” i en værktitel dømmes for at forsætlig overtrædelse af varemærkeloven?

Det giver ingen mening, med mindre der er tale om en moralsk dom, hvor man har valgt at straffe Innocent Pictures for at tilbyde en verden af tryg og hyggelig erotik til voksne, frem for som Tivoli A/S at lokke børn og unge ind i et tivoliseret univers af ulykker, rockkoncerter og alkohol.

I alt fald er sagen, at Innocent Pictures med tv-programfladen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk” ikke har overtrådt hverken varemærkeloven eller markedsføringsloven, og selv om myndighederne skulle komme til den pænt sagt mærkelige konklusion, at det har vi, så har vi i alt fald ikke gjort det forsætligt. At Tivoli A/S åbenbart selv kan diktere loven er kommet som en overraskelse for os lige som for antageligt de fleste andre.

---o0o---

Tivoli A/S påstår også, at silhuetlogoet, der indgår i titelsekvensen fra ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”, er en overlagt kopi at to silhuetlogoer, Tivoli A/S har registereret som varemærker. Det er også en helt og aldeles ukorrekt påstand.

Først og fremmest anede ingen hos innocent Pictures, at Tivoli A/S på et Tivoli Klubben-kort fra 1997 har benyttet en silhuet af sin forlystelsespark. Hvem ved det, bortset fra dem, der i 1997 var medlemmer af Tivoli Klubben? Men heldigvis ligner vores silhuet-logo jo slet ikke Tivoli A/S’ silhuetlogo, hvilket da også var konklusionen i Sø- og Handelsretten!

---o0o---

Faktisk har Innocent Pictures bevidst forsøgt at undgå enhver reference til Københavns Tivoli, med undtagelse af en såkaldt disclaimer i vores oprindelige pressemeddelelse, hvor vi skrev, at vores tv-program:

”ikke bør forveksles med Københavns gamle forlystelsespark, men tværtimod danner et kontrastrigt modstykke til denne.”


At misfortolke denne klokkeklare udmelding som ”et forsøg på at snylte på Tivoli-havens renomme”, kan kun beskrives som sandhedsfordrejende sofisteri.

Alle tivolier i Danmark, der bruger ordet ”tivoli” i deres navn, kombinerer ordet med et eller flere andre ord, undtagen Københavns Tivoli, som helst bare kalder sig for ”Tivoli”. Det er derfor tvingende nødvendigt for andre firmaer, der bruger ordet ”tivoli”, at tage særlige skridt for at distancere sig fra netop Københavns Tivoli!

Tivoli A/S har selv påstået, at der er identitet eller kvasiidentitet mellem værktitlen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk” og det i øvrigt uretmæssigt registrerede varemærke TIVOLI. Innocent Pictures kan i så fald ikke kritiseres for eksplicit at distancere sig fra Tivoli A/S via en disclaimer.

Derimod kan Tivoli A/S kritiseres for at have et selskabsnavn uden distinktion, hvilket gør det nødvendigt for andre firmaer, der bruger ordet ”tivoli”, at distancere sig ved hjælp af en disclaimer!

I øvrigt har Innocent Pictures blot fulgt, hvad der er normalt i vores branche, idet filmproducenter bruger disclaimers ved enhver lejlighed, uanset om det synes relevant eller ej.

Det er eksempelvis fast branchekutyme på slutteksterne at oplyse, at der er tale om fiktion, se her og her, samt at ingen dyr blev skadet under optagelserne, se her.


Disse disclaimers optræder for god ordens skyld altid, uanset om der er grund til at tro, at eksempelvis filmen ikke er fiktiv eller at dyr er kommet til skade. Det giver ikke mening at hævde, at producenterne ønsker at kommunikere det modsatte af, hvad der står.

I udlandet kan folk godt finde ud af at læse og forstå en disclaimer, som i denne kendelse fra retssagen Graham Webb Intl v Emporium Drug Mart, 916 F.Supp. 909 (E.D. Ark1995):

“The Court likewise rejects Graham Webb's argument that the warnings Drug Emporium has posted disclaiming any affiliation with or authorization by Graham Webb are ineffective and not a question properly resolved by summary judgment. While it is true that the effectiveness of a disclaimer in a Lanham Act case may generally be a question of fact, see Home Box Office, Inc. v. Showtime/Movie Channel, Inc., 832 F.2d 1311, 1315 (2nd Cir.1987), a disclaimer expressly declaring that the seller is "not affiliated" with the owner of the trademark or is "not an authorized distributor" of the trademark owner's products has been held to be an effective means of preventing confusion in the minds of consumers as to affiliation with the owner of the trademark. Matrix Essentials, 756 F.Supp. at 282. As in Matrix Essentials, the only reasonable conclusion in this case is that Drug Emporium's warnings to consumers disclaiming any affiliation with or authorization by Graham Webb effectively prevents likelihood of confusion in the minds of consumers as to sponsorship or affiliation.”


Innocent Pictures har ikke blot handlet ansvarsfuldt men 100% i overensstemmelse med normal skik og brug. En Google-søgning på disclaimer +"not affiliated with" giver således hele 11 millioner hits!

Desuden er Innocent Pictures' disclaimer altså en nødvendig konsekvens af Tivoli A/S’ uretmæssigt registrerede varemærke og virksomhedsnavn, og et godt eksempel på nødvendigheden af, at Tivoli A/S' ulovlige mærker og virksomhedsnavn afregistreres og ændres til noget distinktivt.

---o0o---

Sammenfattende kan man altså konkludere, at Innocent Pictures med tv-programfladen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk” ikke har overtrådt hverken varemærkeloven eller markedsføringsloven, og da slet ikke forsætligt.

Læs om Tivoli A/S' sløring af sagen her!

mandag den 26. juli 2010

23. Pornoassociation

Del 1:
Tivolis Bolle-Venner

Tivoli A/S påstår, at Innocent Pictures’ tv-programflade ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk” har skadet dem ved at bruge deres kendetegn i forbindelse med pornografi, og at Innocent Pictures derfor – ud over bødestraf på mindst 100.000 kroner – i erstatning, verderlag og godtgørelse bør betale Tivoli A/S en million kroner.

Men dels har Innocent Pictures ikke brugt noget kendetegn, der rettelig tilhører Tivoli A/S, og selvom vi havde, er det her i vor tid, hvor pornomodeller bliver verdensstjerner og stort set enhver succes får følge af en pornoversion, en stærkt usandsynlig påstand, at association med pornografi nødvendigvis skulle være skadeligt for en virksomheds omdømme og medføre et økonomisk tab. Tivoli A/S har da heller ikke fremført skyggen af bevis herfor.

---o0o---

I forbindelse med retssagen mod Innocent Pictures har Tivoli A/S stolt fremlagt en liste over sine officielle samarbejdspartnere i 2002-2004.

Listen afslører, at Tivoli A/S alene i 2002-2004 haft adskillige officielle samarbejdspartnere og sponsorer, der på forskellig vis tjener og/eller har tjent penge på pornografi, sexlegetøj og i et enkelt tilfælde sågar også prostitution:

• Arp-Hansen Hotel Group: Forhandler pornofilm på værelserne i sine hoteller, mere herom nedenfor.
• DSB: Forhandler pornografiske film og magasiner via sine kiosker, mere herom nedenfor.
• Egmont: Ejer halvdelen af Zentropa, der igen ejer pornofirmaet Puzzy Power og har produceret pornofilmene ”Constance”, ”Pink Prison”, ”HotMen CoolBoyz” og – sammen med Innocent Pictures – ”All About Anna”.
• Ekstra Bladet: Annoncerer for porno, sexlegetøj og prostitution.
• Fisketorvet Shoppingcenter: Forhandler pornografiske film og magasiner via sine butikker, såsom Planet Video, hvor pornofilm og børnefilm står op ad hinanden:


• Forbrugerliv: Tilbyder rabat hos Erotic Toy, Erotikbiksen.dk, Sexclusiv og andre shops, der forhandler pornofilm og sexlegetøj.
• De Gule Sider: Annoncerer for bl.a. Orion Postordre ApS, der sælger pornofilm og sexlegetøj.
• Københavns Lufthavn: Forhandler pornografiske film og magasiner via butikskæden WH Smith.
• Lyngby Storcenter: Forhandler pornografiske film og magasiner via sine butikker.
• Politiken: Ejes af JP/Politikens Hus, der forhandler pornofilm og sexlegetøj samt annoncerer for prostitution via internetsiden Side6.dk.
• Radisson SAS: Ejes af Radisson Hotels & Resorts, der forhandler pornofilm på værelserne i sine over 400 hoteller, deraf otte i Danmark.
• TDC: Distribuerer pornofilm bl.a. via TDC Film, mere herom nedenfor.
• Tele 2: Ejes af Telenor, der distribuerer pornografisk ”voksenindhold” via Sonofon, som også ejes af Telenor.

---o0o---


I DSB-Kvikkiosken Kort & Godt på Københavns Hovedbanegård har jeg købt bladet "Sextase", som leveres indpakket i gennemsigtig folie, der også indeholder en dvd:Her er nogle citater fra forsiden:

• Sextase med Viagra-effekt
• 100 sider hardcore porno med saftig dvd
• Corinna: Jeg vil ha' pik!
• Masser af liderlige kvinder!
• C02 neutral porno
• Tæskelækker porno dvd!
• Saftig kusse og solskinssex!
• Liderligt lebbenams!
• Syv scener + bonus: Fodfetichisme!

Som den opmærksomme læser antagelig har gennemskuet, er det tale om et hardcore pornoblad og en hardcore porno-dvd. Mig bekendt har DSB forhandlet porno siden pornoens frigivelse, altså i over fyrre år.

DSB ejes i dag af Transportministeriet, som i Danmark er den øverste statslige myndighed på transportområdet. Som man kan se på kvitteringen, forhandler den danske stat altså hardcore porno under sit varemærke DSB. Hvilket i det danske samfund er fuldstændig uproblematisk og da heller ikke har forhindret Tivoli A/S i at sætte DSB på listen over sine officielle samarbejdspartnere.

---o0o---

At en virksomhed kan associere sig med porno uden derved at distancere sig fra sine samarbejdspartnere, selv når disse påstår at repræsentere et ”børneunivers”, har Tivoli A/S selv demonstreret via sit fortsatte samarbejde med bl.a. Danmarks bedst kendte pornodistributør, TDC. Og her tænkes ikke blot på de formuer, TDC har tjent som internetudbyder med porno som en væsentlig del af attraktionen.

TDC startede sit officielle virke som pornodistributør i juni 2008, hvor selskabet valgte at stille udvalgte kortnumre i 16xx-serien til rådighed for ”virksomheder, der ønsker at udbyde indholdstakseret erotisk indhold / voksentjenester til mobilen”. I dag distribuerer TDC selv hardcore-pornofilm via TV1000-kanalerne i deres Viasat-pakke, samt på TDCs egen VOD-kanal TDC Film.

På TDC Film kan man i kategorien ”erotik” i skrivende stund vælge mellem følgende undergenrer:

• Feature
• Fetish
• Anal
• Gonzo
• Nordic
• Teens
• Gay
• Exotic
• POV style
• European
• Girl on girl
• Milf
• Busty

Blandt de film, man i skrivende stund kan se på TDC Film, er følgende:

• ”4 til sex”
• ”5 danske sexfilm”
• “6 danske sexfilm vol. 1-3”
• “Anal addiction”
• “Barbies vildeste weekend”
• “Brazilian Island”
• ”Butts Up vol. 1-2”
• ”Collision Course”
• ”Danish Classic nr. 11-21”
• ”Danish Deluxe vol. 1”
• ”Dansk guld”
• ”Dansk privat nr. 1”
• ”Danske pornofilm vol. 1-9”
• ”En dansk sexhistorie”
• ”Fræk weekend”
• ”Frække fantasier”
• ”Liderlig weekend”
• ”Mayas dating”
• “Miss Saras univers”
• “Models”
• “Nasty dreams”
• ”Piraternes gangbang”
• “Rio de Janeiro Top to Bottom”
• “Sådan er dansk porno”
• “SM stjæleren”
• “SMS = SEX”
• “The Real Sex World”
• “Twat Squad”

Der er tale om komplette, seksuelt eksplicitte hardcore-pornofilm af den type, man kan finde i enhver normal pornobutik. Genreinddelingerne henvender sig til et erfarent pornopublikum, der eksempelvis ved, at POV betyder point-of-view (fx et blowjob set fra mandens synsvinkel) og at MILF betyder Mothers I’d Like to Fuck.

Filmudvalget sigter primært på det mandlige publikum; der er intet specielt for kvinder eller par. Hvilket ikke kan undre, eftersom Human Resource- og Strategidirektør Eva Berneke er TDCs eneste kvinde i en chefstilling.

Resten af TDCs ledelse er et gammeldags fallokrati, med syv mandlige TDC-direktører (Henrik Poulsen, Jesper Ovesen, Jesper Theill Eriksen, Jens Munch-Hansen, Carsten Dilling, Niels Breining, Martin Lippert) og tretten mandlige TDC-bestyrelsesmedlemmer (Vagn Ove Sørensen, Pierre Danon, Kurt Björklund, Lawrence H. Guffey, Søren Thorup Sørensen, Gustavo Schwed, Andrew Sillitoe, Leif Hartmann, Steen Jacobsen, Jan Bardino, Bo Magnussen, Lars Rasmussen, Henrik Kraft).

Altså et mentalt gangbang med én kvinde omgivet af tyve mænd. Jamen, så skal det jo ende med en overvægt af analsex og mundsprøjt, som i den kontroversielle ”Piraternes gangbang” (2001), hvori engelske Rebecca Lee massevoldtages af 26 danske mænd. Det er den slags, TDC viser, frem for erotiske film med vægt på hjerte og sanselighed.

Sådan her ser det ud, hvis man vælger at se fx "Anal Addiction" (1999) via TDC Film:

TDC’s ”politik vedrørende erotisk indhold” kan læses på selskabets officielle hjemmeside, hvor der bl.a. står:

”TDC er en moderne virksomhed og en del af det omgivende samfund. Derfor tilbyder TDC erotiske indholdstjenester, men vi agerer ordentligt og ansvarsfuldt.”

Jamen så er det på plads, lad os så få gang i gangbang-voldtægtspiraterne!

Men spøg til side: Der kan altså ikke være diskussion om, at TDC systematisk og helt åbenlyst beskæftiger sig med distribution og markedsføring af pornografi.

Ikke desto mindre er TDC en af Tivoli A/S’ officielle sponsorer. Eksempelvis var TDC officiel sponsor for The Voice-koncerten i Københavns Tivoli d. 21. september 2009 og nævnes som officiel sponsor i Tivoli A/S’ årsrapport fra 2009.

TDC har i årevis afholdt sin ordinære generalforsamling i Tivolis Koncertsal, senest 20. august 2009, men det er tilsyneladende først, da TDC blev officiel pornodistributør, at et officielt samarbejde opstod mellem TDC og Tivoli A/S.

---o0o---

Et andet eksempel er Arp-Hansen Hotel Group, en privat virksomhed, som rundt om i København ejer en række store, kendte hoteller:

Gentofte Hotel
Grand Hotel Copenhagen
Hotel 71 Nyhavn, Copenhagen
Hotel Copenhagen Island
Hotel Copenhagen Strand
Hotel Opera, Copenhagen
Hotel Phoenix Copenhagen
Hotel The Square, Copenhagen
Hotel Wakeup Copenhagen
Imperial Hotel Copenhagen
Tivoli Hotel, Copenhagen

Ligesom de fleste andre hotelkæder distribuerer Arp-Hansen Hotel Group pornofilm via de betalingskanaler, der kan ses af gæsterne på tv-apparater i hotellets værelser.

Hvis man checker ind på eksempelvis Imperial Hotel i København og tænder for det tv, der er på værelset, ser man som det allerførste en menu, der tilbyder seks valgmuligheder, deriblandt ”adult”, som er en engelsksproget betegnelse for porno. Porno er altså det allerførste, man får tilbudt, når man som kunde hos Arp-Hansen tager sit hotelværelse i brug og tænder for tv’et. Arp-Hansen Hotel Group ved godt, hvad kunderne vil have, og hvad de ønsker at levere.

De følgende billeder er taget på Hotel Imperial (hvor jeg fik oplyst, at man arbejder på at forbedre den meget dårlige tv-billedkvalitet):

På Hotel Imperial kan man i kategorien ”erotik” i skrivende stund vælge mellem følgende film, der på en blanding af dansk, tysk og engelsk præsenteres som anført:

• ”Arsch-Anbetung”: ”Verpasst nicht diese auswahl an saftigen, runden und festen Hinterteilen!”
• ”Bossy Girls” / ”Bossy Sluts”: “Buk dig og gør hvad disse dominerende kvinder siger eller det har hardcore konsekvenser!”
• ”Filthy Fetish Dolls”: “Break out the latex and leashes, the Filthy Fetish Dolls wanna come out and play!”
• ”Girls Behind Bars” / ”Sluts Behind Bars”: “Penny Flame gør en masse for hendes beskidte tanker med sexede indsatte og vagter”
• ”Jerk and Swallow Nr. 2”: “A dirty dozen scenes in glorious explicit close-up action!”
• ”Spanking Girls” / ”Asian Spanking Sorority Girls”: “Disse liderlige studerende får det meste ud af college og de går hele vejen!”
• ”SXTV 2010 Series 6”: “New for 2010.. No talking, just pure hardcore sex action all the way!!”
• ”SXTV 2010 Series 7”: “New for 2010.. No talking, just pure hardcore sex action all the way!!”
• ”XXX Hardcore 2010: Series 7”: “An amazing new collection for 2010 with some of the best hardcore scenes around!!”

Ligesom hos TDC er der tale om komplette, seksuelt eksplicitte hardcore-pornofilm af den type, man kan finde i enhver normal pornobutik, med masser af analsex og mundsprøjt.

Udvalget sigter primært på det mandlige publikum; der er intet specielt for kvinder eller par. Hvilket kan undre, eftersom Hotel Imperial har en kvindelig direktør, Malene Friis, ligesom der generelt er mange kvinder i ledelsen hos Arp-Hansen, deriblandt Dorte Krak (administrerende direktør), Julie Heinen (direktør), Signe Larsen (direktør), Anne Louise Poulsen (direktør) og Birthe Becker Schultz (salg/marketingdirektør). Men man har altså på det seksuelle område valgt primært at servicere de mandlige kunder.

At se en pornofilm på Hotel Imperial koster 110 kroner, men man kan også vælge et Special Offer, der giver adgang til alle services for 225 kroner. Skærmbilledet oplyser venligt, at dette Special Offer vil blive ”Charged on your bill as Media”, underforstået at der ikke kommer til at stå hverken adult eller porno.

Selvom man har boet på Hotel Imperial og betalt for billeder som disse:Undersøgelser fra bl.a. New York Times og TV2 har vist, at pornofilm for de hoteller, der tilbyder porno, udgør den største roomservice-indtægt. Således må man med rimelighed antage, at distribution af porno udgør et solidt økonomisk fundament for Arp-Hansen Hotel Group.

Ikke desto mindre har Tivoli A/S indgået et yderst synligt samarbejde med Arp-Hansen Hotel Group, primært omkring det såkaldte Tivoli Hotel, der åbnede i København torsdag den 1. juli 2010. Annoncer for dette fælles projekt havde i 2010 stor synlighed på især internettet. Brochurer for Tivoli Hotel ligger nær tv-skærmen på værelserne i Hotel Imperialet. Og den officielle hjemmeside for Københavns Tivoli linker til Hotel Imperial og alle de andre Arp-Hansen porno-hoteller:Så igen har Tivoli A/S altså selv associeret sig med en af Danmarks store pornodistributører.

Endnu et glimt fra Hotel Imperial:Selvom Arp-Hansen Hotel Group helt utilsløret sælger porno på sine hotelværelser, indgik samarbejdet mellem Tivoli A/S og netop Arp-Hansen Hotel Group i Sø- og Handelsretten som et argument for, at Tivoli A/S skulle have erstatning for brug af ordet ”tivoli” i titlen på en erotisk tv-programflade. Argumentet var, at hverken Tivoli A/S eller Arp-Hansen Hotel Group kunne associeres med et firma, der er associeret med porno.

Men sandheden er altså, at Arp-Hansen Hotel Groups hotelværelser fungerer præcis som pornokabinerne i enhver større pornobutik, hvor man træder indenfor, låser døren bag sig og betaler for i ro og mag at kunne onanere til pornofilm af denne type:På trods af, hvad Tivoli A/S påstod i Sø- og Handelsretten, er det svært at se, at pornoassociation skulle kunne forhindre et samarbejde mellem eksempelvis et firma som Tivoli A/S, der ”i høj grad henvender sig til børn”, og et firma som Arp-Hansen Hotel Group, der på den mest pornografiske måde, det er muligt at tænke sig, i høj grad henvender sig til voksne!

---o0o---

Faktum er, at en lang række af verdens mest succesriger personer, virksomheder, varer og tjenesteydelser gennem årene er blevet associeret med pornografi uden derved at miste deres kommercielle topstatus, men i mange tilfælde ligefrem har kunnet basere deres berømmelse og popularitet på en sådan association.

I den forbindelse må det tillægges særlig vægt, at Tivoli A/S i dag synes at have unge som deres primære målgruppe. Vel at mærke vor tids unge, altså en seksuelt bevidst gruppe med ikke mindst et særdeles stort forbrug af porno. Er det et publikum, der med rædsel ville fravælge en tur i Københavns Tivoli, fordi ordet ”tivoli” også er blevet brugt i forbindelse med sex og porno? Næppe. Tværtimod!

Pornografiens ”massekulturelle mainstreaming” beskrives i undersøgelsen ”Unge, køn og pornografi i Norden” (Nordisk Institut for Kvinde- og Kønsforskning, Oslo 2006):

”I de senere år er "pornoficering af det offentlige rum" blevet en fast vending i den offentlige debat i Norden. Vendingen karakteriserer et boom i henvisninger til seksualitet i byrummet og i medieverdenen omkring os. Men fænomenet er langt fra nyt. I Danmark har billeder af nøgne mennesker og henvisninger til seksualitet været repræsenteret på gader og i medier, siden landet som det første i verden legaliserede billedpornografien i 1969. I 1971 fulgte Sverige trop. Finland har ligeledes en liberal pornolovgivning, Norge og Island en mere restriktiv. Siden legaliseringen af billedpornografien i flere af de nordiske lande har seksualitet og nøgenhed i vekslende grad været et integreret element i kulturen omkring os. Det nye og det, der aktuelt har tiltrukket sig opmærksomhed og kritisk debat i det meste af Norden, er pornografiens aftryk på de medieprodukter, der omgiver os. Man kan sige, at pornografien har fået en ny massekulturel status. Den er gledet fra et relativt lukket univers ud i massekulturen og ind i vores hverdagsliv som et mere alment accepteret og ofte idealiseret element.

[…]

Med til billedet af pornografiens ændrede kulturelle status hører dens massekulturelle mainstreaming – indenfor medieforskning kaldet "pornchic"-tendensen. Det vil sige dens aftryk på massekulturen, hvor især to tendenser gør sig gældende: For det første "clean-up", en tendens, der udtrykker sig i massemediernes stigende interesse for feltet pornografi. Pornografien bliver gjort stueren gennem tv-dokumentarprogrammer, dagblads- og magasinartikler om pornografi. Den stjernestatus og generelle medieinteresse, der tilfalder tidligere eller nuværende pornomodeller, er eksempler på clean-up-tendensen. For det andet en tendens man kan kalde "fragmenter", en slags spill-over, hvor reklame-, mode- og musikbranchen gør brug af tegn, symboler og æstetiske former, der ikke nødvendigvis er pornografiske, men som henviser til et pornografisk univers.

Denne mainstreaming af pornografi har navnlig betydning for børn og unge. For selv om den er et generelt træk i massekulturen, slår den først og fremmest igennem i medieudbud, der markedsføres til børn og unge. På den ene side inddrager tv-programmer, livsstilsmagasiner, musikvideoer og reklamer målrettet unge pornografiske koder og scenarier. På den anden side hægter pornoindustrien sig på ungdomskulturen ved at markedsføre sine produkter via ungdomskulturelle kanaler. For dagens drenge og piger i Norden betyder udviklingen, at de via deres adgang til kabel- og satellit-tv og internettet har øget sandsynlighed for at møde pornografisk materiale. Det betyder endvidere, at de som den første generation i historien formodentlig introduceres for pornografi tidligere i deres liv, at de møder pornografi i flere medier, og at de sandsynligvis definerer og forholder sig anderledes til pornografi, end forældregenerationen har gjort det. Alt i alt kan pornografiens forandrede massekulturelle status tyde på, at børn og unges erfaringer med pornografi er væsensforskellige fra tidligere generationers.”

---o0o---

Unges omfattende forbrug og accept af porno sætter spor mange steder.

I 2009 udsendte eksempelvis Rammstein (et tysk heavy metal rockband, der har solgt over 15 millioner plader) en musikvideo, ”Pussy”, som indeholder en stor mængde hardcore-porno.

I 2009 lancerede firmaet bag Budweiser en reklamefilm, hvor hovedpersonen med humoristisk resultat går ind i en kiosk for at købe Budweiser-øl og porno. Firmaet forsøger altså målrettet at associere sit mærke med pornoforbrug.

Det amerikanske tidsskrift Time havde denne kommentar:

“The ad, which quietly appeared in February as part of a viral campaign, has attracted little notice thus far, but because it comes from a highly respected American brand, it seems to mark some kind of cultural tipping point, where pornography has soaked so far into the fabric of mainstream culture that it's no longer seen as a stain. The phenomenon, known as porn creep, is also evident in ads from such companies as American Apparel, Carl's Jr. and Quiznos.” (Time.com, 4. juni 2009)

Gennem det seneste årti er det i stigende grad blevet normalt er at invitere pornostjerner inden for i mainstream-underholdningens verden, såsom den danske pornostjerne Katja Kean, der fik en fast rolle i den populære tv-serie ”Langt fra Las Vegas” (2001-2003). Eller den amerikanske pornostjerne Sasha Grey, der fik en hovedrolle i Steven Soderberghs film ”The Girlfriend Experience” (2009).


Fænomenet beskrives bl.a. i Timothy Greenfield-Sanders’ dokumentarfilm ”Thinking XXX” (2004, vist på DR2 den 16.6.2009), samt i artiklerne ”Porn stars are the new crossover artists” (Los Angeles Times, 3.11.2008) og ”Sexstjerner bliver stil ikoner” (metroXpress, 27.3.2009). I sidstnævnte artikel fortælles det, at:

”»Sexbranchens stjerner er blevet en del af det etablerede society, og det havde været utænkeligt for bare 10 år siden. Tærsklen for sippethed har simpelthen ændret sig, så det ikke længere betyder så meget, om du har tjent dine penge ved at sprede benene. Bare du har ‘star quality’, er du inde i varmen,« siger Michael Hviid Jacobsen, der er sociolog ved Aalborg Universtet. Som årsag peger han blandt andet på internettet, der har bragt pornoen ud de skumle baglokaler og frem i lyset. Samtidig har talrige tv-programmer vist pornostjerner og strippere som mennesker, der kan andet end at smide tøjet. Flere af branchens største stjerner har udnyttet den nyvunde glamourstatus til at kapre roller i traditionelle film og lancere tøj- og duftkollektioner i eget navn. Noget, der ellers har været forbeholdt kendisser som David Beckham og Jennifer Lopez. »Hvor sexbranchen før var en stopklods for karrieren, kan den nu være et springbræt,« siger Michael Hviid Jacobsen.”

Allerede i 2001 sang således Katja Kean duet med Dario Campeotto på Plænen i Københavns Tivoli. Og hun vendte tilbage som presenter ved The Voice-koncerten på Plænen den 24. september 2007 - tre måneder efter, at Tivoli A/S havde sagsøgt Innocent Pictures for at associere haven med pornografi!

Tivoli A/S havde heller ikke nogen problemer med den 6.8.2008 at byde officielt velkommen til Paris Hilton, og lade uniformerede vagter eskortere hende rundt i haven for øjnene af verdenspressen, skønt hun er bedst kendt for sin optræden i pornofilmen ”1 Night in Paris”.På filmdatabasen www.IMDb.com har man kunnet se Paris Hilton, omtale af hendes sexvideo og en annonce for Københavns Tivoli optræde side om side sådan her:


Dertil kommer eksempelvis indspilningen af pornofilm i Københavns Tivoli samt det fortsatte salg af Porn Star-stofmærker i haven. Gennem årene har Tivoli A/S altså selv frivilligt associeret sig med porno, inklusive både produktion og distribution af porno, og derved selv pornoficeret sit image.

---o0o---

I en verden, hvor det at være associeret med sex og porno i den grad kan være springbræt til succes og anerkendelse, holder det ikke vand at kræve erstatning, fordi man mener at være blevet associeret med sex og porno. Det er en forældet tankegang, der hører til en anden verden. Og i praksis er Tivoli A/S selv gerne med til at associere sit brand med både sex og porno.

På den baggrund er man fristet til at spørge, om Tivoli A/S rent faktisk mener, at Innocent Pictures med tv-programfladen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk” har skadet Tivoli A/S ved at associere ordet ”tivoli” med porno, eller om de bare ærgrer sig over, at Innocent Pictures har foregrebet en potentiel brand extension, hvor Tivoli A/S selv kunne have moret sig med de seksuelle betydninger af ordet!

---o0o---

I 2009 kunne man i reklameblokkene på TV3 konstatere, at Tivoli A/S var sponsor for tv-programmet ”Sandhedens time”, et talkshow der hyppigt sætter fokus på sex, og blandt gæsterne har haft pornostjernen Katja Kean.

Her er en række eksempler på programmets temaer:

• ”Bedre sex med andre” (16. september 2008)
• ”Er den stor nok?” (30. september 2008)
• ”Jeg havde sex med min bedste vens pige” (15. oktober 2008)
• ”Vil du have sex med en shemale?” (17. februar 2009)
• ”Har du været din kone utro i 15 år?” (24. februar 2009)
• ”Har du dårlig samvittighed over at få penge for sex” (3. marts 2009)
• ”Vil være kæresten utro med sort mand” (10. marts 2009)
• ”Dyrker du ubeskyttet sex med fremmede mænd?” (17. marts 2009)

Sådan her blev ”Sandhedens time”-programmets 2009-sæson beskrevet på TV2s hjemmeside Tvtid.dk:

”I februar starter en ny runde af TV3-programmet Sandhedens Time, og ifølge vært Lars Hjortshøj bliver det endnu værre end første sæson. […] Ved TV3s pressemøde i sidste uge blev det bl.a. afsløret, at en mandlig deltager vælger at stå frem og fortælle, at han i 15 år har haft en affære med en hemmelig elskerinde - mens hans kone og familiemedlemmer er til stede i studiet. I afdelingen for sex og perversiteter er der også andre interessante afsløringer i vente. En deltager bliver bl.a. spurgt, om han har haft sex med en lolitadukke, mens en anden mandlig sandheds-aspirant i den rødgloende stol skal svare på, om han gerne vil have sex med en såkaldt shemale, dvs. en mand, der har skiftet køn til kvinde. Det kan afsløres, at deltagerens kæreste bestemt ikke er glad for emnet og truer med at gå fra ham, hvis han svarer ja. Dyresex, handel med stoffer og vold er blandt de øvrige tabubelagte emner i den kommende sæson.”

Javist, Københavns Tivoli er sandelig en virksomhed, der ikke tåler, at ordet ”tivoli” bliver nævnt i forbindelse med sex og porno.


Del 2:
Pornoversioner

Lad os som et tankeeksperiment antage, at Københavns Tivoli rent faktisk var et lyserødt børneunivers renset for associationer til sex og pornografi. Ville det i så tilfælde kunne skade haven, at dens navn blev associeret med hård porno via fx en tv-programflade?

Næppe, eftersom vi lever i en verden, hvor snart sagt alt og alle, der har opnået nogen nævneværdig grad af berømmelse, associeres med hård porno via alle mulige former for pornografiske parodier og variationer, især på internettet, men også alle andre steder, hvor pornografi er tilgængelig.

De følgende afsnit handler ikke om, hvorvidt disse værker er lovlige i forhold til copyright, ytringsfrihed etc., men alene om fænomenets omfang og om, hvorvidt disse værkers eksistens reducerer de oprindelige værkers renomme og økonomiske potentiale.

---o0o---

Et eksempel er fænomenet “fan fiction”, som er noveller skrevet af fans, der digter videre på fx romaner, tegneserier, film, tv-serier, videospil, skuespil osv. Denne type uautoriserede tekster, der opstod som private tryksager sidst i 1960’erne, florerer i dag i rig mængde på internettet og har talrige subgenrer, bl.a. erotisk fan fiction med seksuelle passager af en type, der aldrig ville forekomme i de oprindelige værker, såsom seksuelle forhold mellem personerne i ”Star Trek” eller ”Harry Potter”.

Lucas Film har frabedt sig seksuelt orienterede ”Star Wars”-historier, og forfatteren J.K. Rowling har klaget over pornografiske fortællinger med Harry Potter. Men sådanne klager hører til undtagelserne, og det er ikke underligt. For intet tyder på, at erotisk fan fiction reducerer publikums interesse for de oprindelige værker, eller at erotisk fan fiction skader disse værkers styrke på markedet. Eksempelvis eksisterer der en meget stor mængde lesbisk orienteret fan fiction omkring tv-serien ”Xena: Warrior Princess" (1995-2001), der alligevel i årevis blev vist som familie-serie søndag eftermiddag på TV3.

---o0o---

I USA havde man fra 1920’erne og frem til starten af 1960’erne et undergrundsmarked for pornografiske tegneserier, de såkaldte Tijuana-bibles, hvis hovedpersoner hyppigt var parodier på kendte filmstjerner og tegneseriefigurer såsom Skipper Skræk og Dick Tracy, der ikke desto mindre holdt sig populære som pæn familieunderholdning gennem perioden og videre frem, således at fx Disney i 1990 producerede en stor Dick Tracy-biograffilm instrueret af Warren Beatty.

Her er den amerikanske tegner Wally Woods berømte tegning af en række kendte figurer fra Disneys univers, "Disneyland Memorial Orgy", fra 1969 (klik på billederne for at se dem i større format!):


Fænomenet kendes også fra finkulturen, eksempelvis den danske kunstmaler Ole Ahlberg, som har skabt en lang række malerier og litografier, hvor Tintin og hans venner konfronteres med diverse frække, letpåklædte damer.

Firmaet Moulinsart, der ejer rettighederne til Tintin, har på klassisk nazi-facon forlangt malerierne brændt, men en belgisk dommer vurderede i 2007, at disse malerier er fuldt lovlige. Sagsforløbet (der dokumenteres i albummet ”Moulinsart vs. Ole Ahlberg”, Orkantulipan 2009) og derved malerierne fik international opmærksomhed.

Hvilket ikke på nogen måde synes at have forringet den internationale interesse i Tintin, eksempelvis i form af den kommende Tintin-film instrueret af Steven Spielberg. På en auktion den 30. maj 2010 i Paris blev diverse Tintin-souvenirs solgt til en samlet værdi af 1,08 millioner euro. Hvor er skadevirkningen?

I dag findes der et endnu større marked for tegnede, pornografiske parodier på internettet, se eksempelvis www.sinfulcomics.com, plus enorme mængder af pornografiske fotomanipulationer med kendte mennesker, såsom på fakecelebrityporn.net.

Man kan sågar fra firmaet Pipedream Products købe såkaldte ”lolitadukker” (oppustelige bolledukker) udformet som Christina Aguilera, Lady Gaga, Beyoncé Knowles, Jennifer Lopez, Jessica Alba og andre kendte personer, med tydelige referencer til eksempel Jessica Alba-filmen "Sin City" (2005).


Det amerikanske pornofirma New Sensations kunne i juli 2010 fejre en million downloads fra sit website AXXXParody.com, der er dedikeret til pornografiske parodier. Indholdet på AXXXParody.com distribueres også via Blu-ray, iPhone 4 og iPad, hvorved firmaerne bag disse store, anerkendte varemærker også associeres med (og tjener penge på) pornografi.

---o0o---

At et populært fænomen ledsages af pornografiske associationer forekommer ikke mindst, hvis der er tale om et oprindeligt univers uden seksuelle elementer, som med eksempelvis Harry Potter-, Star Wars- eller Disney-universerne. En ufiltreret (!) Google-søgning på ”porn +harry potter” giver i skrivende stund 2.370.000 hits, og ”porn +star wars” giver 2.770.000 hits, mens ”porn +disney” giver 2.870.000 hits, der eksempelvis leder til websites som disse:

porndisney.com
disneyporn.com
disneypornland.com
disney-anime.com

Intet tyder på, at disse enorme ”franchices” lider nød, selvom det i årtier har vrimlet med pornografiske parodier og efterligninger, hvor fx Fedtmule har sex med Minney Mouse, Harry Potter med Hermione, Darth Vader med Prinsesse Leia, eller sågar George Lucas med Jar Jar Binks, som i parodien "Star Ballz".Det har fx ikke synligt skadet antallet af villige samarbejdspartnere, selvom eksempelvis MacDonald’s og Fætter BR, der gerne samarbejder med både Disney of Lucasfilm, også søger at bibeholde et pænt familieimage.

Og heller ikke evnen til at sælge billetter. De seks ”Star Wars”-film og seks ”Harry Potter”-film ligger trods mængden af erotisk fan-fiction etc. fortsat blandt verdens 100 mest succesrige boxoffice-hits, de fleste helt oppe i toppen af listen, og ”Harry Potter”-bøgerne har solgt over 400 millioner bind.

Siden oktober 2006 har man på internettet kunnet se en meget omtalt amatørvideo, ”L'orgie de Mickey”, filmet i Disneyland Paris, hvor en gruppe Disney-ansatte, klædt ud som diverse Disney-figurer, simulerer et sexorgie.Videoen fik international opmærksomhed. Verdens mest besøgte forlystelsespark er ikke desto mindre stadigvæk Magic Kingdom i Walt Disney World, Florida, og på andenpladsen ligger Disneyland i Californien. Og Disneyland Paris hører stadig til de mest populære turistattraktioner i Frankrig. The Walt Disney Company beskrives på Wikipedia som “the largest media and entertainment conglomerate in the world”.

---o0o---

Så er der de officielle pornofilm, som man kan købe på eksempelvis dvd. Også her støder man hyppigt på åbenlyse referencer til andre værker såsom mainstream-film uden pornografisk indhold, samt til kendte personer fra mainstream-branchen.

Her er eksempler på pornomodeller, hvis kunstnernavne er referencer til kendte mainstreamstjerner etc.:

Skuespiller: Jessica Alba
Pornomodel: Jessie Alba

Popsanger: Mariah Carey
Pornomodel: Mary Carey

Supermodel: Cindy Crawford
Pornomodel: Cindy Crawford

Computerspilfigur: Lara Croft (fra “Tomb Raider”)
Pornomodel: Lora Craft
Pornomodel: Lana Croft

Skuespiller: Claire Danes
Pornoinstruktør: Claire Dames

Skuespiller: James Dean
Pornoinstruktør: James Deen

Musiker: Jimi Hendrix
Pornomodel: Jenny Hendrix

Skuespiller: Angelina Jolie
Pornomodel: Ariana Jollee

Skuespiller: Alyssa Milano
Pornomodel: Alissa Melano

Skuespiller: Demi Moore
Pornomodel: Demia Moore

Romanfigur: Scarlett O'Hara (fra “Gone with the Wind”)
Pornomodel: Scarlet Owhora

Skuespiller: Wesley Snipes
Pornomodel: Wesley Pipes

Popsanger: Britney Spears
Pornomodel: Britney Rears
Pornomodel: Britney PierceInstruktør: Steven Spielberg
Pornoinstruktør: Greg Steelberg

Skuespiller: Jean-Claude Van Damme
Pornomodel: Van Damage

Rockgruppe: Alice in Chains
Pornomodel: Allysin Chaines

---o0o---

Her er en række pornofilm, hvis titler refererer til musikkens verden:

Original: The Rolling Stones-lp’en “Beggars Banquet” (1968)
Pornoversion: “Bugger's Banquet” (1998)

Original: Bruce Springsteen-sangen/lp’en “Born in the U.S.A.” (1984)
Pornoversion: “Porn in the U.S.A.” (1986)

Original: The Mamas & the Papas-sangen “California Dreamin'" (1965)
Pornoversion: “California Reaming” (1986)

Original: King Missile-sangen “Detachable Penis” (1992)
Pornoversion: “Detachable Penis: A XXX Parody” (2010)

Original: Eagles-sangen/lp’en “Hotel California” (1976)
Pornoversion: “Hotel California” (1986)
Pornoversion: “Hotel California” (1996)

Original: Ramones-sangen “I Wanna Be Sedated” (1978)
Pornoversion: “I Wanna Be Fellated” (2006)

Original: Den engelske rockgruppe ”The Jimi Hendrix Experience” (1966- )
Pornoversion: “The Jenny Hendrix Anal Experience” (2007)Original: The Clovers-sangen “Love Potion No. 9” (1959)
Pornoversion: “Love Potion #9” (1987)
Pornoversion: “Love Potion 69” (1994)

Original: The Marvelettes-sangen “Please Mr. Postman” (1961, Beatles-version 1963)
Pornoversion: “Please… Mr. Postman” (1981)

Original: Bill Haley-sangen “Rock Around the Clock” (1955)
Pornoversion: “Cock Around the Clock” (2004)

Original: The Beatles-sangen/lp’en “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” (1967)
Pornoversion: “Sgt. Pecker's Lonely Hearts Gang Bang” (1995)

Original: Nirvana-sangen “Smells Like Teen Spirit” (1991)
Pornoversion: “Smells Like Teen Semen” (2006)

Original: Stevie Wonder-lp’en “Songs in the Key of Life” (1976)
Pornoversion: “Songs in the Key of Sex” (1992)

Original: Black Sabbath-lp’en “Technical Ecstasy” (1976)
Pornoversion: “Technical Ecstasy” (1993)

Original: Sangen “Tiptoe Through the Tulips” (1926, utallige versioner af bl.a. Tiny Tim, 1968)
Pornoversion: “Tiptoe Through the Two Lips” (2005)---o0o---

Herunder er en række eksempler på pornofilm, hvis titler og/eller indhold refererer til diverse populære skuespil, bøger, biograf-film og tv-serier.

Langt de fleste af verdens største boxoffice-hits er repræsenteret. For at give en ide om formatet har jeg også angivet nogle af de originale værkers mange sequels, remakes, spin-offs etc.

Igen: Klik på billederne for at se dem i større format!

Original: “9 to 5” (film 1980, tv-serie 1982-1983, teatermusical 2008)
Pornoversion: “8 to 4” (1981)Original: “21 Jump Street” (tv-serie 1987-1991)
Pornoversion: “21 Hump Street” (1988)

Original: “30 Rock” (tv-serie 2006- )
Pornoversion: “30 Rock: A XXX Parody” (2009)

Original: “2001: A Space Odyssey” (roman og film 1968, sequel 1984)
Pornoversion: “2002: A Sex Odyssey” (1985)
Pornoversion: “Taboo 2001: A Sex Odyssey” (2001)

Original: “Ace Ventura: Pet Detective” (film 1994, sequels 1995 og 2009, tv-serie 1996)
Pornoversion: “Ass Ventura: Crack Detective” (1995)

Original: “The Addams Family” (tegneserie 1938-1988, tv-serie 1964-1966, 1973 og 1998, film 1992 og 1993)
Pornoversion: “The Maddams Family” (1991)Original: “Aladdin” (eventyr 1700-tallet, skuespil 1805, utallige filmatiseringer)
Pornoversion: “Aladdin X” (1995)

Original: “Alice’s Adventures in Wonderland” (roman 1865, utallige filmatiseringer)
Pornoversion: “Alice in Bondageland” (1997)
Pornoversion: “Malice in Lalaland” (2010)

Original: “All About Eve” (film 1950)
Pornoversion: “All About Steve” (1995)
Pornoversion: “All About Eva” (1997)

Original: “All Access: Backstage with Britney” (MTV-dokumentar 2000)
Pornoversion: “Britney Rears: Wild Back Stage Sex Party” (2004)

Original: “All in the Family” (tv-serie 1971-1979)
Pornoversion: “Ball in the Family” (1988)

Original: “Amadeus” (skuespil 1979, film 1984)
Pornoversion: “Amadeus Mozart” (1995)

Original: “American Beauty” (film 1999)
Pornoversion: “Amazing Ty 9: American Booty” (2000)
Pornoversion: “American Booty” 1-2 (2000)
Pornoversion: “German Beauty” (2000)
Pornoversion: “South American Booty” (2002)Original: “An American Werewolf in London” (film 1981, sequel 1997)
Pornoversion: “An Erotic Werewolf in London” (2006)

Original: “Änglagård” (film 1992)
Pornoversion: “Lustgården” (2000)

Original: “Apocalypse Now” (film 1979)
Pornoversion: “Apocalypse ClimaX” I + II (1995)
Pornoversion: “A Cock on Lips Now” (2005)Original: “Are You Smarter Than a 5th Grader?” (tv-serie 2007)
Pornoversion: “Are You Smarter Than a Porn Star?” (2008)

Original: “Astérix et Obélix contre César” (tegneserie 1959, film 1999, sequels 2002 og 2008)
Pornoversion: “Hotdorix” (1999)

Original: “The A-Team” (tv-serie 1983-1987, film 2010)
Pornoversion: “The A-Team XXX: A Parody” (2010)

Original: “Austin Powers” (film 1997, sequels 1999 og 2002)
Pornoversion: “Austin Prowler” (1999)

Original: “Avatar” (film 2009)
Pornoversion: “This Ain't Avatar XXX” (2010)

Original: “Back to the Future” (1985, sequels 1989 og 1990)
Pornoversion: “Black to the Future” (1986)
Pornoversion: “Backside to the Future” 1-2 (1986)
Pornoversion: “Back Door to the Future 2” (1988)Original: “The Bad Girls Club” (tv-serie 2006- )
Pornoversion: “This Ain't Bad Girls Club XXX” (2010)

Original: “The Bad News Bears” (film 1976, sequels 1978 og 1979, remake 2005)
Pornoversion: “Bad News Bitches” 1-4 (2005-2009)

Original: “Bad Santa” (film 2003)
Pornoversion: “Very Very Bad Santa” (2005)

Original: “Batman” (tegneserie 1939, utallige spin-offs og filmatiseringer)
Pornoversion: “Bratgirl” (1989)
Pornoversion: “The Adventures of Buttman” (1989)
Pornoversion: “The Adventures of Buttgirl and Wonder Wench” (1991)
Pornoversion: “Batbabe” (1995)
Pornoversion: “Batbabe: The Dark Nightie” (2009)
Pornoversion: “Batman XXX: A Porn Parody” (2010)Original: “*batteries not included” (film 1987)
Pornoversion: “Batteries Included” (1988)

Original: “Battlestar Galactica” (tv-serie 1978-1979 og 2004-2009)
Pornoversion: “Battlestar Orgasmica” (1992)

Original: “Beauty and the Beast” (eventyr fra 1700-tallet, utallige filmatiseringer)
Pornoversion: “Beauty and the Bitch” (2001)
Pornoversion: “Beauty and the Geezer” (2009)

Original: “Beavis and Butt-head” (tv-serie 1993-1997, film 1996)
Pornoversion: “Butthead & Beaver” 1-2 (1993-1994)
Pornoversion: “Beaver and Buttcheeks” (1993)
Pornoversion: “Ben Dover 4: Beavers and Butt-Cheeks” (1995)

Original: “Beerfest” (film 2006)
Pornoversion: “Queerfest” (2006)

Original: “Beetle Juice” (film 1988)
Pornoversion: “Beetlejism” (1991)Original: “Being John Malkovich” (film 1999)
Pornoversion: “Being with Juli Ashton” (2000)

Original: “The Best Little Whorehouse in Texas” (teatermusical 1978, film 1982)
Pornoversion: “The Best Little Whorehouse in San Francisco” (1984)
Pornoversion: “The Best Little Whorehouse in Hong Kong” (1987)
Pornoversion: “The Best Little Whorehouse in Tex-Ass” (2001)

Original: “Beverly Hills, 90210” (tv-serie 1990-2000, spin-off-serier 1992 og 2008)
Pornoversion: “This Ain't Beverly Hills 90210 XXX” (2009)

Original: “Bewitched” (tv-serie 1964-1972, film 2005)
Pornoversion: “BeTwinked” (2006)
Pornoversion: “Not Bewitched XXX” (2008)

Original: “The Big Bang Theory” (tv-serie 2007)
Pornoversion: “Big Bang Theory: A XXX Parody” (2010)

Original: “The Biggest Loser” (tv-serie 2004- ; mange versioner i andre lande, bl.a. ”Tab & vind!” på TV Danmark, 2005)
Pornoversion: “This Isn't the Biggest Loser: The XXX Parody” (2010)

Original: “The Big Lebowski” (film 1998)
Pornoversion: “The Big Lebowski: A XXX Parody” (2010)Original: “Big Love” (tv-serie 2006- , spin-off-serier 2007 og 2010)
Pornoversion: “This Isn't Big Love - A XXX Parody” (2009)

Original: “Big Trouble in Little China” (film 1986)
Pornoversion: “Big Trouble in Little Vagina” (2006)

Original: “Black Hawk Down” (film 2001)
Pornoversion: “Black Hose Down” (2003)

Original: “Blacula” (film 1972, sequel 1973)
Pornoversion: “Lust of Blackula” (1987)

Original: “Blade” (tegneserie 1973, film 1998, sequels 2002 og 2004)
Pornoversion: “Six Days to Hell” (2004)

Original: “Blade Runner” (film 1982)
Pornoversion: “I.K.U.” (2000)

Original: “The Blair Witch Project” (film 1999, sequel 2000)
Pornoversion: “The Morgan Sex Project” 1-6 (1999-2001)
Pornoversion: “The Bare Dick Project” (2000)

Original: “The Blue Lagoon” (film 1980, sequel 1991)
Pornoversion: “The Pink Lagoon: A Sex Romp in Paradise” (1984)

Original: “The Bodyguard” (film 1992)
Pornoversion: “The Boobyguard” (1993)
Pornoversion: “Il guardaspalle” også kaldet “The Bodyguard” (1994)Original: “The Bonfire of the Vanities” (roman 1987, film 1990)
Pornoversion: “Bonfire of the Panties” (1991)

Original: “Boogie Nights” (film 1997)
Pornoversion: “Boogie Knights” (1998)
Pornoversion: “The Real Boogie Nights” (2007)

Original: “The Bourne Identity” (film 2002, sequels 2004 og 2007)
Pornoversion: “The Porn Identity” (2005)

Original: “The Bourne Ultimatum” (film 2007)
Pornoversion: “The Porne Ultimatum” (2008)Original: “Das Boot” (film og tv-serie 1981)
Pornoversion: “Bootylicious 17: Das Booty” (1997)

Original: “Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (film 2006)
Pornoversion: “Horat: The Sexual Learnings of America for Make Benefit Beautiful Nation of Kaksuckistan” (2008)Original: “The Brady Bunch” (tv-serie 1969-1974, film 1995 og 1996)
Pornoversion: “Not the Bradys XXX” (2007)
Pornoversion: “Not the Bradys XXX: Marcia Marcia Marcia” (2008)
Pornoversion: “Not the Bradys XXX: Pussy Power” (2009)
Pornoversion: “Not the Bradys XXX: Bradys Meet the Partridge Family” (2010)

Original: “The Breakfast Club” (film 1985)
Pornoversion: “The Breakfast Club: A XXX Parody” (2010)Original: “Bring Me the Head of Alfredo Garcia” (film 1974)
Pornoversion: “Bring Me the Head of Shawna Leneé” (2008)

Original: “Brokeback Mountain” (film 2005)
Pornoversion: “Bareback Mountain” 1-2 (2006)
Pornoversion: “Bareback Mounting” (2006)
Pornoversion: “Bareback Mount Him (2008)
Pornoversion: “Bareback Mountin” (2009)Original: “Bruce Almighty” (film 2003, sequel 2007)
Pornoversion: “Ass Almighty” 1-2 (2007-2008)

Original: “Bud Abbott Lou Costello Meet Frankenstein” (film 1948)
Pornoversion: “Leena Meets Frankenstein” (1993)

Original: “Bugsy” (film 1991)
Pornoversion: “Jugsy” 1-2 (1992)

Original: “Buffy the Vampire Slayer” (film 1992, tv-serie 1997-2003)
Pornoversion: “Muffy the Vampire Layer” (1992)
Pornoversion: “Buffy the Vampire Layer” (1997)

Original: “Cape Fear” (film 1962 og 1991)
Pornoversion: “Cape Rear” (1992)

Original: “Celebrity Fit Club” (tv-serie 2005- )
Pornoversion: “This Ain't Celebrity Fit Club Boot Camp XXX” (2010)

Original: “Celebrity Rehab with Dr. Drew” (tv-serie 2008)
Pornoversion: “Celebrity Pornhab with Dr. Screw” (2009)

Original: “Charlie's Angels” (tv-serie 1976-1981, film 2000, sequel 2003)
Pornoversion: “Charlie's Girls” (1988)
Pornoversion: “Charlie's Anals” (2001)
Pornoversion: “Charlie's Anals” (2004)

Original: “Charmed” (tv-serie 1998-2006)
Pornoversion: “This Ain't Charmed XXX” (2010)

Original: “Cheaters” (tv-serie 2000- )
Pornoversion: “This Ain't Cheaters XXX” (2010)

Original: “Cheers” (tv-serie 1982-1993, spin-off-serier 1987 og 1993-2004)
Pornoversion: “Cheers: A XXX Parody” (2009)Original: “Chitty Chitty Bang Bang” (roman 1964, film 1968)
Pornoversion: “Titty Titty Bang Bang” (1992)
Pornoversion: “Big Titted Gang Bangs” (2000)
Pornoversion: “Itty Bitty Titty Gang Bang” 1-2 (2003-2004)
Pornoversion: “Shitty Shitty Bang Bang” (2004)
Pornoversion: “Titty Titty Bang Bang” (2006)

Original: “Cinderella” / “Askepot” (eventyr fra 1600-tallet, utallige filmatiseringer)
Pornoversion: “Once Upon a Girl....” (1976)
Pornoversion: “Cinderella 2000” (1977)
Pornoversion: “Cinderella” (1985)
Pornoversion: “Boobarella” (1992)
Pornoversion: “Cinderella in Chains” 1-3 (1995-1996)
Pornoversion: “Cindy” (1998)Original: “Citizen Kane” (film 1941)
Pornoversion: “Citizen Shane” (1996)
Pornoversion: “Citizen Pain” (1997)Original: “City Slickers” (film 1991, sequel 1994)
Pornoversion: “Titty Slickers” 1-3 (1991-1996)

Original: “Cliffhanger” (film 1993)
Pornoversion: “Cliff Banger” (1993)

Original: “A Clockwork Orange” (roman 1962, film 1971)
Pornoversion: “A Clockwork Orgy” (1995)Original: “Close Encounters of the Third Kind” (film 1977)
Pornoversion: “Sensual Encounters of Every Kind” (1978)
Pornoversion: “Video Encounters of the Sexual Kind” (1983)
Pornoversion: “Encounters of a Different Kind” (1985)
Pornoversion: “Bi-Sexual Encounters of the Exxxtreme Kind” 1-2 (2006)

Original: “The Color of Money” (film 1986)
Pornoversion: “The Color of Honey” (1987)

Original: “Coming to America” (film 1988)
Pornoversion: “Coming in America” (1988)
Pornoversion: “Coming in America” (2001)

Original: “The Cosby Show” (tv-serie 1984-1992, spin-off-serie 1987)
Pornoversion: “Not the Cosbys XXX” 1-2 (2009-2010)

Original: “Crocodile Dundee” (film 1986, sequels 1988 og 2001)
Pornoversion: “Crocodile Blondee” 1-2 (1986-1988)Original: “Curb Your Enthusiasm” (tv-special 1999, tv-serie 2000- )
Pornoversion: “This Ain't Curb Your Enthusiasm XXX” (2010)

Original: “La Dame aux camélias” / ”Kameliadamen” (roman 1848, skuespil 1852, opera 1853, utallige filmatiseringer)
Pornoversion: “Body Talk” (1982)

Original: “Dances with Wolves” (film 1990)
Pornoversion: “Dances with Foxes” (1991)

Original: “Dancing with the Stars” (tv-serie 2004- , utallige internationale versioner)
Pornoversion: “Dancing with the Bisexuals” (2006)
Pornoversion: “Dancing with the Porn Stars” (2007)
Pornoversion: “Dancing with Pornstars” (2009)
Pornoversion: “This Ain't Dancing with the Stars XXX” (2010)

Original: “The Da Vinci Code” (roman 2003, film 2006, sequel 2009)
Pornoversion: “The DaVinci Load” 1-2 (2006)
Pornoversion: “The Va Gina Code” 1-2 (200?)Original: “Dawn of the Dead” (film 1978, remake 2004, sequels 1985, 2005, 2007 og 2009)
Pornoversion: “Porn of the Dead” (2005)

Original: “Dawson's Creek” (tv-serie 1998-2003, spin-off-serie 2000)
Pornoversion: “Dawson's Crack” (2000)

Original: “Desperate Housewives" (tv-serie 2004- )
Pornoversion: “Desperate Wives” 1-2 (2004-2005)
Pornoversion: “Desperate Blackwives” 1-4 (2005-2007)
Pornoversion: “Desperately Horny Housewives” (2005)
Pornoversion: “Desperate HouseWhores” 1-13 (2005-2009)
Pornoversion: “Desperate Husbands” (2005)
Pornoversion: “Private Man: Desperate Househusbands” 1-2 (2005-2007)
Pornoversion: “Desperate House MILFs” 1-2 (2006-2008)
Pornoversion: “Desperate Houseboys” (2006)
Pornoversion: “Desperate Wives” 1-2 (2006)
Pornoversion: “Desperate Housewives Confessions” (2007)
Pornoversion: “Mandingo's Desperate Housewives” 1-3 (2007-2009)
Pornoversion: “Desperate MILFs and Housewives” 1-9 (2007-2010)

Original: “Desperately Seeking Susan” (film 1985)
Pornoversion: “Desperately Seeking Suzie” (1985)
Pornoversion: “Desperately Sleazy Susan” (1985)

Original: “Dirty Harry” (film 1971, sequels 1973, 1976, 1983 og 1988)
Pornoversion: “Dirty Harriet” (1986)

Original: “Dirty Jobs” (tv-serie 2005- )
Pornoversion: “This Ain't Dirty Jobs XXX” (2010)

Original: “Dirty Rotten Scoundrels” (film 1988)
Pornoversion: “Dirty Rotten Mother Fuckers” 1-3 (2007-2009)

Original: “Dog the Bounty Hunter” (tv-serie 2004- )
Pornoversion: “Official Bounty Hunter Parody” 1-2 (2010)

Original: “Dr. Who” (tv-serie 1963-1989 og 2005- , film 1965 og 1966)
Pornoversion: “Dr. Loo and the Filthy Phaleks” (2005)Original: ”Dogme #1: Festen” (film 1998)
Pornoversion: ”Dogma #2: Festen” (1999)

Original: “La dolce vita” (film 1960)
Pornoversion: “Private Film 19: La Dolce Vita Hotel” (1994)
Pornoversion: “Dolce vita à la française” (2002)
Pornoversion: “La dolce vita” (2003)
Pornoversion: “Michael Lucas’ La Dolce Vita” (2006)

Original: “Double Indemnity” (roman 1943, film 1944 og 1973)
Pornoversion: “Eruption” (1978)

Original: “Dracula” (roman 1897, utallige filmatiseringer og sequels etc.)
Pornoversion: “Dracula Sucks” (1979)
Pornoversion: “Ejacula, la vampira” 1-2 (1992)
Pornoversion: “Dracula” (1995)
Pornoversion: “Köttets lusta” (2004)
Pornoversion: “Lust for Dracula” (2004)Original: “Driving Miss Daisy” (skuespil 1987, film 1989)
Pornoversion: “Driving Miss Daisy Crazy” (1990)
Pornoversion: “Drivin' Miss Daisy Crazy Again” (1992)

Original: “Dr. Jekyll and Mr. Hyde” (roman 1886, utallige filmatiseringer etc.)
Pornoversion: “The Adult Version of Jekyll and Hide” (1971)
Pornoversion: “The Jekyll & Hyde Portfolio! (1971)
Pornoversion: “The Switch or How to Alter Your Ego” (1974)
Pornoversion: “The Lust Potion of Doctor F” (1986)
Pornoversion: “Master Hyde” (1987)
Pornoversion: “Das Monster & die Schönen” (1992)
Pornoversion: “Jacqueline Hyde” (1998)
Pornoversion: “Jekyll & Hyde” (2000)
Pornoversion: “Dr. Jekyll & Mistress Hyde” (2003)
Pornoversion: “Köttets lusta” (2004)

Original: “Dumb & Dumber” (film 1994, sequel 2003)
Pornoversion: “Plumb and Dumber” (1995)

Original: “Dude, Where's My Car?” (film 2000)
Pornoversion: “Dude, Where's My Dildo?” (2002)
Pornoversion: “Dude, Where's My Blow Job?” (2005)

Original: “Edward Scissorhands” (film 1990)
Pornoversion: “Edward Penishands” 1-3 (1991)Original: “Entourage” (tv-serie 2004- )
Pornoversion: “Entourage” 1-2 (2005)
Pornoversion: “Entourage: A XXX Parody” (2009)

Original: “E! True Hollywood Story” (tv-serie 1996- )
Pornoversion: “True Hollywood Twins” (2005)

Original: “E.T.: The Extra-Terrestrial” (film 1982)
Pornoversion: “E~3: The 'Extra Testicle'” (1985)

Original: “Excalibur” (film 1981)
Pornoversion: “Xcalibur” 1-3 (2007)

Original: “The Exorcist” (roman 1971, film 1973, sequels 1977, 1989, 2004 og 2005)
Pornoversion: “Sexorcist Devil” (1974)
Pornoversion: “X-Factor”, også kaldet “Sexorcisten” (1984)
Pornoversion: “The Xxxorcist” (2006)Original: “Eyes Wide Shut” (kortroman 1926, film 1999)
Pornoversion: “Thighs Wide Open” (2000)
Pornoversion: “Thighs Wide Open” (2002)
Pornoversion: “MILFS Like It Big 5: Eyes Wide Slut” (2009)

Original: “The Facts of Life” (tv-serie 1979-1988)
Pornoversion: “The Dirty Facts of Life” (2008)

Original: “Faster Pussycat! Kill! Kill! ” (film 1966)
Pornoversion: “Lust & Desire” (1996)

Original: “Fast Times at Ridgemont High” (film 1982)
Pornoversion: “Fast Times at Naughty America University” 1-7 (2006-2008)

Original: “Fawlty Towers” (tv-serie 1975-1976)
Pornoversion: “Det erotiska pensionatet” (2006)

Original: “Fem mand og Rosa” (film 1964)
Pornoversion: “Seks mand og Rosa” (196?)

Original: “A Few Good Men” (film 1992)
Pornoversion: “A Few Hard Men” (2006)

Original: “The Fifth Element” (film 1997)
Pornoversion: “Private Blockbusters 3: SEXth Element” (2008)

Original: “Fight Club” (film 1999)
Pornoversion: “Dyke Club” (2004)
Pornoversion: “Strap-On Club” 1-2 (2006-2008)Original: “A Fistful of Dollars” (film 1967)
Pornoversion: “A Fistful of Bimbos” (1989)

Original: “Five Easy Pieces” (film 1970)
Pornoversion: “Five Hard Pieces” (1977)
Pornoversion: “Six Easy Pieces” (1977)

Original: “Flags of Our Fathers” (film 2006)
Pornoversion: “Shags of Our Fathers” (2007)

Original: “Flashdance” (film 1983)
Pornoversion: “Fleshdance” (1983)
Pornoversion: “Fleshdance” (2008)Original: “The Flintstones” (animeret tv-serie 1960-1966, utallige tv-film, tegneserier etc., live action film 1994 og 2000)
Pornoversion: “The Flintbones” (1992)

Original: “For Your Eyes Only” (film 1981)
Pornoversion: “For Your Thighs Only” (1984)
Pornoversion: “For Your Lips Only” (1989)
Pornoversion: “For Your Thighs Only” (2005)

Original: “Forrest Gump” (film 1994)
Pornoversion: “Foreskin Gump”, også kaldet “Forrest Hump” (1994)Original: “Frankenstein” (roman 1818, utallige tegneserier, filmatiseringer etc.)
Pornoversion: “Frankenpenis” (1996)
Pornoversion: “Double Feature“ (1999)
Pornoversion: “Hung Wankenstein“ (2001)
Pornoversion: “Köttets lusta“ (2004)

Original: “The French Connection” (film 1971, sequels 1975 og 1986)
Pornoversion: “French ConneXion” (2007)

Original: “Friday” (film 1995)
Pornoversion: “Official Friday Parody” (2010)

Original: “Friday the 13th: A New Beginning” (film 1985, sequel 1986, 1988, 1989, 1993, 2001 og 2003, remakes 2009 og 2010)
Pornoversion: “Friday the 13th: A Nude Beginning” (1987)

Original: “Friends” (tv-serie 1994-2004, spin-off-serier 2004-2006 og 2010)
Pornoversion: “Friends: A XXX Parody” (2009)

Original: “Fun with Dick and Jane” (film 1977, remake 2005)
Pornoversion: “Fun with Dick and Balls” (1999)

Original: “Gangs of New York” (film 2002)
Pornoversion: “Gangbangs of New York” (2003)

Original: “Ghostbusters” (film 1984, sequel 1989)
Pornoversion: “Sexbusters!” (1984)Original: “Ghost Hunters" (tv-serie 2004- )
Pornoversion: “This Ain't Ghost Hunters XXX” (2009)

Original: “Gilligan's Island” (film 1964, tv-serie 1964-1967)
Pornoversion: “Gilligan's Bi-Land” (1993)
Pornoversion: “Ginger's Island” (1997)
Pornoversion: “This Ain't Gilligan's Island XXX” (2009)

Original: “Gladiator” (film 2000)
Pornoversion: “Gladiator” (2000)
Pornoversion: “Gladiator Eroticvs: The Lesbian Warriors” (2001)
Pornoversion: “Private Gladiator” 1-3 (2002)

Original: “Glee” (tv-serie 2009- )
Pornoversion: “This Ain't Glee XXX” (2010)

Original: “The Golden Girls” (tv-serie 1985-1992)
Pornoversion: “Golden Girls: A XXX MILF Parody” (2010)

Original: “Gone in 60 Seconds (film 1974, remake 2000)
Pornoversion: “Cum in 60 Seconds” (2005)
Pornoversion: “Cum in 60 Seconds” (2007)Original: “Good Morning, Vietnam” (film 1987)
Pornoversion: “Good Evening Vietnam” (1988)

Original: “Good Times” (tv-serie 1974-1979, remake 1976)
Pornoversion: “This Ain't Good Times” ( 2010)

Original: “The Goonies” (film 1985)
Pornoversion: “The Poonies” (1985)

Original: “Grand Theft Auto” (film 1977, videospilserie 1999- )
Pornoversion: “Grand Theft Anal” 1-11 (2003-2008)Original: “Great Expectations” (roman 1860, film 1909, 1917, 1934, 1946, 1971, 1974, 1998 og 1999, tv-serie 1959, 1967, 1981 og 1989)
Pornoversion: “Great Sexpectations” (1984)

Original: “Grey's Anatomy” (tv-serie 2005- )
Pornoversion: “Sasha Grey's Anatomy” (2008)

Original: “Hamlet” (skuespil 1600, utallige filmatiseringer)
Pornoversion: “Amleto” (1994)

Original: “Happy Days” (tv-serie 1974-1984, en af ni spin-off-serier fra “Love, American Style”)
Pornoversion: “Happy Days” (1976)
Pornoversion: “This Ain't Happy Days XXX” (2009)
Pornoversion: “This Ain't Happy Days XXX 2: Fonzie Luvs Pinky” (2009)

Original: “Harry Potter and the Sorcerer's Stone” (roman 1997, film 2001, sequels 2002, 2004, 2005, 2007 og 2009)
Pornoversion: “Harry Squatter and the Sorcerer's Bone” (2002)

Original: “Hell's Kitchen” (tv-serie 2005- )
Pornoversion: “This Ain't Hell's Kitchen XXX” (2009)

Original: “Hercules” (græsk/romersk mytologi, utallige film og tv-serier)
Pornoversion: “Le fatiche erotiche di Ercole” også kaldet “Hercules” (1998)
Pornoversion: “Hercules” (2002)

Original: “Hocus Pocus” (film 1993)
Pornoversion: “Hocus Pocus XXX” (2010)Original: “Honey, I Blew Up the Kid” (film 1992)
Pornoversion: “Honey, I Blew Everybody” (1992)
Pornoversion: “Honey We Blew Up Your Pussy” 1-12 (2005-2007)

Original: “How the West Was Won” (film 1962, miniserier 1977 og 1978, tv-serie 1979)
Pornoversion: “How the West Was Hung” (2000)

Original: “I Dream of Jeannie” (tv-serie 1965-1970)
Pornoversion: “I Dream of Ginger” (1985)
Pornoversion: “Jeannie ...kommt!” (1998)
Pornoversion: “I Dream of Jenna” 1-2 (2002-2007)
Pornoversion: “I'm Dreaming of Genie” (2009)
Pornoversion: “This Ain't I Dream of Jeannie XXX” (2010)Original: “I Know What You Did Last Summer” (film 1997, sequel 1998)
Pornoversion: “Big Thrill: I Know Who You Did Last Summer” (1998)
Pornoversion: “I Know Who You Did Last Summer” (1998)
Pornoversion: “I Know Who You Blew Last Summer” (1999)
Pornoversion: “I Know Who You Did Last Summer” (2006)

Original: “I Love Lucy” (tv-serie 1951-1957)
Pornoversion: “I Love Juicy” (1993)
Pornoversion: “Bi Love Lucy” (1994)
Pornoversion: “Everybody Loves Lucy” (2009)

Original: “Independence Day” (film 1996)
Pornoversion: “Inrearendence Day” (1996)

Indiana Jones-serien:
Original: “Raiders of the Lost Ark” (film 1981)
Original: “Indiana Jones and the Temple of Doom” (film 1984)
Original: “Indiana Jones and the Last Crusade” (film 1989)
Original: “The Young Indiana Jones Chronicles" (tv-serie 1992-1993)
Original: “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” (film 2008)
Pornoversion: “San Fernando Jones and the Temple of Poon” (2000)
Pornoversion: “Indiana Mack - Sex in the Jungle” (2000)
Pornoversion: “Indiana Mack II - Sex in the Desert” (2001)
Pornoversion: “Indiana Mack 2 - Sex in the Desert” (2001)
Pornoversion: “Carolina Jones and the Broken Covenant” (2008)

Original: “Inserts” (film 1974)
Pornoversion: “Insertz” (2007)

Original: “Intervention” (tv-serie 2005)
Pornoversion: “This Ain't Intervention XXX” (2009)

Original: “Interview with the Vampire” (roman 1976, film 1994)
Pornoversion: “Intercourse with the Vampire” 1-2 (1994)
Pornoversion: “Interview with a Vamp” (1994)

Original: “In the Heat of the Night” (film 1967, tv-serie 1988-1994)
Pornoversion: “Heat of the Nite” (1988)

Original: “It's a Wonderful Life” (film 1946)
Pornoversion: “Ludivine” (2007)

Original: James Bond / Agent 007 -serien (bøger siden 1953, film siden 1962)
Pornoversion: “Jane Bond” (1973)
Pornoversion: “Agent 69 Jensen i Skorpionens tegn” (1977)
Pornoversion: “Agent 69 Jensen i Skyttens tegn” (1978)
Pornoversion: “Jane Bond Meets Octopussy” (1986)
Pornoversion: “Jane Bond Meets Thunderballs” (1986)
Pornoversion: “Jane Bond Meets Golden Rod” (1987)
Pornoversion: “Jane Bond Meets Thunderthighs” (1988)
Pornoversion: “Thunderboobs” (1993)
Pornoversion: “00 Sex - Es ist niemals zu spät” (1998)
Pornoversion: “Secret Agent 69” (1999)
Pornoversion: “Jane Bomb” (2003)
Pornoversion: “Jane Bomb 2: Thunderpussy” (2006)
Pornoversion: “Octopussy 3-D: A XXX Parody” (2010)Original: “Jane Fonda's Workout” (video 1982)
Pornoversion: “Jane Bonda's Bizarre Workout” (1984)

Original: “The Jeffersons” (tv-serie 1975-1985)
Pornoversion: “The Jeffersons: A XXX Parody” (2009)

Original: “The Jerry Springer Show” (tv-serie 1991- )
Pornoversion: “The Jerry ShagHer Show” (2004)

Original: “Jersey Shore” (tv-serie 2009- )
Pornoversion: “Official Jersey Shore Parody.com” (2009)
Pornoversion: “Jersey Shore XXX - A Porn Parody” (2010)
Pornoversion: “Jersey Shore XXX: A Black Parody” (2010)

Original: “Josie and the Pussycats” (tv-serie 1970-1972, film 2000)
Pornoversion: “Joelean and the Pussycats” (2002)

Original: “The Joy Luck Club” (film 1993)
Pornoversion: “The Joy Suck Club” (1994)

Original: “Jurassic Park” (roman 1990, film 1993, sequels 1997 og 2001)
Pornoversion: “Juranal Park: Beware the Penisaurus” (1993)
Pornoversion: “Geriatric Park” (1994)
Pornoversion: “Return to Geriatric Park” (1995)
Pornoversion: “Homo Erectus” også kaldet “Jurassic Pork” (1995)Original: “Kill Bill: Vol. 1” (film 2003, sequel 2004)
Pornoversion: “Drill Bill: Volume I” (2004)
Pornoversion: “Smooth Ride” (1996), genudsendt 2004 som “Fill Jill”
Pornoversion: “The Thrill Jill Cult” (2005)

Original: “King Kong” (film 1933, remakes 1978 og 2005, sequels 1933 og 1986)
Pornoversion: “School-Girl träumt von King Kong“ (197?)
Pornoversion: “King Dong” (1985)
Pornoversion: “Candy Apples vs King Dong” (2000)
Pornoversion: “Kinky Kong” (2006)Original: “L.A. Confidential” (roman 1990, film 1997)
Pornoversion: “Backseat Confidential” (2001)

Original: “Lady and the Tramp” (film 1955, sequel 2001)
Pornoversion: “The Lady and Her Tramps” (2005)

Original: “LA Ink” (tv-serie 2007- )
Pornoversion: “LA Pink: A XXX Porn Parody” (2009)

Original: “Last Tango in Paris” (film 1972)
Pornoversion: “Lust Tango in Paris” (1987)

Original: “Little Big League” (film 1994)
Pornoversion: “Little Big League” 1-3 (2004-2006)

Original: “Little Red Riding Hood” / “Rødhætte” (eventyr fra middelalderen, utallige filmatiseringer)
Pornoversion: “Once Upon a Girl....” (1976)
Pornoversion: “Little Red Riding Hood” (1988)
Pornoversion: “Le avventure erotiX di Cappuccetto Rosso” (1993)
Pornoversion: “Little Red Riding Hood” (1995)
Pornoversion: “Little Red Riding She Male” (1998)
Pornoversion: “Little Red Rides the Hood” 1-4 (2006-2008)

Original: “The Little Shop of Horrors” (film 1960, teatermusical 1982, filmmusical 1986)
Pornoversion: “Little Shop of Whores” (1987)
Pornoversion: “Little Shop of She-Males” (1994)

Original: “Lock Stock & Two Smoking Barrels” (film 1998)
Pornoversion: “Lock Cock & 2 Smoking Bimbos” (2002)

Original: “Lola Rennt” (film 1998)
Pornoversion: “Jeannie ...kommt!” (1998)

Original: “The Lord of the Rings” (roman-trilogi 1954-1955, film 1978, 2001, 2002 og 2003)
Pornoversion: “Whore of the Rings” 1-2 (2001-2003)
Pornoversion: “Lord of the Cock Ring” (2002)
Pornoversion: “Lord of the G-Strings: The Femaleship of the String” (2003)
Original: “Lost in Space” (tv-serie 1965-1968, film 1998)
Pornoversion: “Lust in Space” (1985)
Original: “The XXX Files: Lust in Space” (1995)
Pornoversion: “Lust in Space” (1998)

Original: “Love at First Bite” (film 1979)
Pornoversion: “Lust at First Bite” (1979)

Original: “The Love Bug” (film 1968, sequels 1974, 1977, 1980, 1981, 1997 og 2005, tv-serie 1982).
Pornoversion: “The Lust Bug” (1985)

Original: “Love Hurts” (tv-serie 1992-1994)
Pornoversion: “Love Squirts” (2008)

Original: “Mad Max 2: The Road Warrior” (film 1981, anden del af en trilogi)
Pornoversion: “The Load Warrior” (1987)

Original: “Mad Max Beyond Thunderdome” (film 1985, tredje del af en trilogi)
Pornoversion: “Mad Jack Beyond Thunderbone” (1986)

Original: “Malcolm X” (film 1992)
Pornoversion: “Malcolm XXX” (1992)Original: “Malice in Wonderland” (film 2009)
Pornoversion: “Malice in Lalaland” (2010)

Original: “The Man from U.N.C.L.E.” (tv-serie 1964-1968)
Pornoversion: “The Girl from A.U.N.T.I.E.” (1979)

Original: “Married with Children” (tv-serie 1987-1997)
Pornoversion: “Not Married With Children XXX” (2009)

Original: “The Matrix” (film 1999, to sequels i 2003)
Pornoversion: “Trixxx” 1-2 (1999)
Pornoversion: “Millennium Y2K” også kaldet “Katja Kean Reloaded” (1999)
Pornoversion: “Blue Matrix” (2000)
Pornoversion: “A Trixxx” (2004)
Pornoversion: “MatriXXX: A Muscle Explosion” (2004)Original: “McHale's Navy” (tv-serie 1962-1966, film 1964, 1965 og 1997)
Pornoversion: “This Isn't McHale's Navy - A XXX Parody” (2010)

Original: “Meet the Fockers” (film 2004, sequel 2010)
Pornoversion: “Meat the Fuckers” 1-10 (2005-2009)

Original: “Memoirs of a Geisha” (roman 1997, film 2005)
Pornoversion: “Memoirs of a Modern Day Geisha” (2006)

Original: “Men in Black” (film 1997, sequel 2002)
Pornoversion: “Men in Black” (1997)
Pornoversion: “Women in Black” 1-2 (1997-2002)
Pornoversion: “Sex Files 2: Babes in Black” (1998)
Pornoversion: “Babes in Black” (2005)Original: “Miami Vice” (tv-serie 1984-1989, film 2006)
Pornoversion: “Miami Spice” 1-2 (1986)
Pornoversion: “Black Miami Spice” 1-4 (2005-2007)

Original: “A Midsummer Night's Dream” (skuespil 1595, utallige filmatiseringer bl.a. i 1999)
Pornoversion: “A Midsummer Night's Cream” (2000)

Original: “Mission: Impossible” (tv-serie 1966-1973, film 1996, 2000 og 2006)
Pornoversion: “Missy Impossible” (1989)
Pornoversion: “Missionary Position: Impossible” 1-2 (1999-2000)
Pornoversion: “Missionary Impossible” (2006)

Original: “Mommie Dearest” (selvbiografi 1978, film 1981)
Pornoversion: “Mummy Dearest” 1-3 (1990-1992)
Pornoversion: “Mommy Queerest” (2001)

Original: “The Munsters” (tv-serie 1964-1966, sequels 1966, 1981, 1988, 1995 og 1996)
Pornoversion: “This Ain't the Munsters XXX” (2008)

Original: “My Dinner with Andre” (film 1981)
Pornoversion: “Our Dinner with Andrea” (1988)

Original: “Natural Born Killers” også kaldet “Tueurs nés” (film 1994)
Pornoversion: “Natural Born Thrillers” (1995)
Pornoversion: “Natural Born Driller” (1995)
Pornoversion: “Niqueurs-Nés” (1999)Original: “A Nightmare on Elm Street” (film 1984, sequels 1985, 1987, 1988, 1989, 1991, 1994 og 2003, remake 2010)
Pornoversion: “Nightmare on Porn Street” (1988)
Pornoversion: “Nightmare on Dyke Street” (1992)
Pornoversion: “Nightmare on Lesbian Street” (1995)
Pornoversion: “Nightmare on Black Street” 1-2 (2008-2009)
Pornoversion: “Nightmare on Elmo Street” (2009)

Original: “Night of the Living Dead” (film 1968, 1990 og 2006, sequels 1978, 1985, 2004, 2005, 2007, 2008 og 2009)
Pornoversion: “Night of the Giving Head” (2008)

Original: “Nikita” (film 1990, remakes 1991 og 1993, tv-serie 1997-2001)
Pornoversion: “Sexy Killer Nikyta” (1995)

Original: “Not Another Teen Movie” (2001)
Pornoversion: “Not Another Porn Movie” (2007)Original: “The Nutty Professor” (film 1963, remake 1996, sequel 2000)
Pornoversion: “The Slutty Professor” (1989)

Original: “NYPD Blue” (tv-serie 1993-2005)
Pornoversion: “NYDP Blue” (1996)

Original: “The Office” (tv-serie 2001-2003, remakes i fem lande)
Pornoversion: “The Office: A XXX Parody” 1-2 (2009-2010)

Original: “An Officer and a Gentleman” (film 1982)
Pornoversion: “An Officer and His Gentlemen” (1995)

Original: “On Golden Pond” (film 1981)
Pornoversion: “On Golden Blonde” (1984)
Pornoversion: “On Golden Blonde” (2006)

Original: “The Osbournes (tv-serie 2002-2005)
Pornoversion: “The Ozporns” 1-2 (2002-2003)

Original: “Out of Africa” (film 1985)
Pornoversion: “In and Out of Africa” (1986)

Original: “The Partridge Family” (tv-serie 1970-1974, spin-off-serier 1971 og 1974, remake 2005)
Pornoversion: “This Ain't the Partridge Family XXX” (2008)
Pornoversion: “Not the Bradys XXX: Bradys Meet the Partridge Family” (2010)

Original: “Party Monster” (film 2003)
Pornoversion: “Porny Monster” (2006)

Original: “The Picture of Dorian Gray” (roman 1890, film 1913, 1915, 1916, 1917, 1918, 1945, 1970, 1973, 1974, 1976, 2004, 2005 og 2009)
Pornoversion: “The Portrait of Dorian Gay” (1974)
Pornoversion: “Portrait of Dorie Grey” (1996)

Original: “The Pink Panther” (film 1963, sequels 1964, 1968, 1975, 1976, 1978, 1982, 1983, 1993, 2006 og 2009, tv-serie 1969-1976 og 1993)
Pornoversion: “The Twink Panther” (2008)
Pornoversion: “Pink Panthers” (2008)

Original: “Pirates of the Caribbean”-serien (film 2003, 2006 og 2007)
Pornoversion: “Conquest” (1997), genudsendt som “Privates of the Caribbean”
Pornoversion: “Pirates” (2005)
Pornoversion: “Seymore Butts Butt Pirates of the Caribbean” (2005)
Pornoversion: “Ass Pirates of the Caribbean” (2007)
Pornoversion: “Pirates II: Stagnetti's Revenge” (2008)Original: “Planet of the Apes”-serien (roman 1963, film 1968 og 2001, sequels 1970, 1971, 1972 og 1973, tv-serie 1974-1976)
Pornoversion: “Planet of the Gapes” (1998)
Pornoversion: “Planet of the Gapes 2: Journey to the Center of the Ass” (1998)
Pornoversion: “Planet of the Babes” (2001)
Pornoversion: “Play-Mate of the Apes” (2002)

Original: “Pocahontas” (film 1995, sequel 1998)
Pornoversion: “Pocahotass” 1-6 (1996-1998)

Original: “The Prince and the Pauper” (roman 1882, utallige filmatiseringer)
Pornoversion: “The Princess and the Call Girl” (1984)
Pornoversion: “La princesse et la pute” (1996)

Original: “Pulp Fiction” (film 1994)
Pornoversion: “Pulp Friction” (1994)
Pornoversion: “Pulp Friction” (2005)
Pornoversion: “Pulp Friction” (2006)Original: “Purple Rain” (film 1984)
Pornoversion: “Purple Pain” (1995)

Original: “Punch-Drunk Love” (film 2002)
Pornoversion: “Punch Drunk F..k” (2009?)

Original: “Punk'd” (tv-serie 2003- )
Pornoversion: “Spunk'd” (2004)
Pornoversion: “Spunk'd: The Movie” (2007)

Original: “Pygmalion” (skuespil 1913, film 1938), også kendt som “My Fair Lady” (teatermusical 1956, film 1964) og ”She’s All That” (film 1999)
Pornoversion: “The Opening of Misty Beethoven” (1976)
Pornoversion: “Misty Beethoven: The Musical!” (2004)

Original: “Rain Man” (film 1988)
Pornoversion: “Rain Woman” 1-17 (1989-2002)

Original: “Re-Animator“ (novelle 1922, film 1985, sequels 1990, 2003 og 2010)
Pornoversion: “Re-Penetrator” (2004)Original: “Rear Window” (film 1954, remakes 1955 og 1998)
Pornoversion: “Nuits suedoises” (1976)

Original: “Rebel without a Cause” (film 1955)
Pornoversion: “Rebel without a Condom” (1997)

Original: “Reigen“ (Skuespil 1900, film 1950, 1964, 1973, 1982 og 2002, tv-serie 1998)
Pornoversion: “Hot Circuit” (1971)
Pornoversion: “New York Nights” (1983)

Original: “Reno 911!” (tv-serie 2003-2009, spin-off-serie 2007)
Pornoversion: “Reno 911: A XXX Parody” (2010)

Original: “Risky Business” (film 1983)
Pornoversion: “Frisky Business” (1984)
Pornoversion: “Kinky Business” (1984)
Pornoversion: “Risque Business” (1989)
Pornoversion: “Kayden's Frisky Business” (2009)Original: “Robin Hood” (fortælling fra middelalderen, utallige filmatiseringer etc.)
Pornoversion: “The Ribald Tales of Robin Hood” (1969)
Pornoversion: “Robin Hood - La leggenda sexy” (1995)
Pornoversion: “Throbin Hood: Prince of Beaves” (1998)
Pornoversion: “This Ain’t Robin Hood - A XXX Parody” (2010)Original: “Rome” (tv-serie 2005-2007)
Pornoversion: “Roma” 1-3 (2008)

Original: “Romancing the Stone” (film 1984, sequels 1985 og 2009)
Pornoversion: “Romancing the Bone” (1984)

Original: “Roseanne” (tv-serie 1988-1997
Pornoversion: “Roseanne The XXX Parody” (2010)

Original: “Same Time, Next Year” (film 1978)
Pornoversion: “Same Time Every Year” (1981)

Original: “Saturday Night Fever” (film 1977, sequel 1983)
Pornoversion: “Saturday Night Beaver” (1986)

Original: “Saved by the Bell” (tv-serie 1989-1993, prequel 1987, sequels 1992, 1993 og 1994)
Pornoversion: “This Ain't Saved by the Bell XXX” (2009)

Original: “Saving Private Ryan” (film 1998)
Pornoversion: “Shaving Ryan's Privates” (2003)

Original: “Scarface” (film 1983)
Pornoversion: “Lady Scarface” (2006)Original: “Scary Movie” (film 2000, sequels 2001, 2003 og 2006)
Pornoversion: “Hairy Movie” (2008)
Pornoversion: “My Scary Movix” (2008)

Original: “The School of Rock” (film 2003)
Pornoversion: “School of Cock” (2003)

Original: “Scrubs” (tv-serie 2001- , spin-off-serie 2009)
Pornoversion: “Scrubs: A XXX Parody” (2009)

Original: “Secretary” (film 2002)
Pornoversion: “The Perfect Secretary” (2005)

Original: “Seinfeld” (tv-serie 1990-1998)
Pornoversion: “Seinfeld: A XXX Parody” 1-2 (2009-2010)

Original: “Sex and the City” (tv-serie 1998-2004, film 2008 og 2010)
Pornoversion: “Sex in the City” (2000)
Pornoversion: “Fat Sex in the City” 1-2 (2000-2001)
Pornoversion: “Sexz in the City” (2004)
Pornoversion: “Sex in the City” (2007)Original: “The Shining” (roman 1977, film 1980, tv-serie 1997)
Pornoversion: “Nasse Schlüpfer” (2000)

Original: “Shoot to Kill” (film 1988)
Pornoversion: “Shoot to Thrill” (1992)

Original: “The Silence of the Lambs” (roman 1988, film 1991, remake 1999, sequel 2001, prequels 1986, 2002 og 2007)
Pornoversion: “The Silence of the G.A.M.S.” (1992)
Pornoversion: “Silence of the Buns” (1992)Original: “Sin City” (tegneserie 1991-1992, film 2005)
Pornoversion: “Sex City” 1-3 (2006)
Pornoversion: “Dark City” (2008)

Original: “Singin' in the Rain” (sang 1929, film 1952, teatermusical 1983)
Pornoversion: “Swinging in the Rain” (1997)Original: “Sisters” (film 1973)
Pornoversion: “More Than Sisters” (1979)

Original: “The Sixth Sense” (film 1999)
Pornoversion: “The 69th Sense” (2000)
Pornoversion: “The Sexy Sixth Sense” (2001)

Original: “Sleeping Beauty” / “Tornerose” (eventyr fra 1600-tallet, utallige filmatiseringer)
Pornoversion: “Sleeping Booty” (1995)
Pornoversion: “Sleeping Booty” (1997)
Pornoversion: “Tanya Hyde's London Calling” (2000)
Pornoversion: “Sleeping Booty” (2001)
Pornoversion: “Sleeping Booty” (2003)Original: “SnowWhite” / ”Snehvide” (eventyr fra middelalderen, utallige filmatiseringer bl.a. Disney-tegnefilmen fra 1937)
Pornoversion: “Once Upon a Girl....” (1976)
Pornoversion: “SnowWhite Comes of Age” (19??)
Pornoversion: “Biancaneve & Co” (1982)
Pornoversion: “Biancaneve e i sette nani” også kendt som “SnowWhite & 7 Dwarfs” (1996)
Pornoversion: “Biancaneve... dieci anni dopo” også kendt som “SnowWhite 10 Years Later” (1999)
Pornoversion: “SnowWhite and the Three Dwarfs” (2001)
Pornoversion: “SnowWhite Loves Black Pole 1-4” (2008-2009)Original: “Some Like It Hot” (film 1959)
Pornoversion: “Girls on Fire” (1985)

Original: “The Sopranos” (tv-serie 1999-2007)
Pornoversion: “The Sopornos” 1-8 (1999-2004)

Original: “Spaceballs” (film 1987)
Pornoversion: “Space Nuts” (2003)

Original: “Splendor in the Grass” (film 1961, remake 1981)
Pornoversion: “Splendor in the Ass” 1-2 (1989-1992)
Pornoversion: “Splendor in the Ass” (2001)
Pornoversion: “Splendor in the Ass” (2004)

Original: “A Star is Born” (film 1937, remakes 1954 og 1976)
Pornoversion: “A Porn Star is Born” (2003)

Original: “Star Trek: The Man Trap” (tv-serie-afsnit 1966)
Pornoversion: “Sex Trek: The Man Eater” (1999)Original: “Star Trek: Charlie X” (tv-serie-afsnit 1966)
Pornoversion: “Sex Trek: Charly XXX” (2005)

Original: “Star Trek: Where No Man Has Gone Before” (tv-serie-afsnit 1966)
Pornoversion: “Sex Trek: Where No Man Has Cum B4” (2007)Original: “Star Trek II: The Wrath of Khan” (film 1982)
Pornoversion: “Sex Trek III: The Wrath of Bob” (1992)

Original: “Star Trek: Spock’s Brain” (tv-serie-afsnit 1968)
Original: “Star Trek III: The Search for Spock” (film 1984)
Pornoversion: “Sex Trek II: The Search for Sperm” (1991)

Original: “Star Trek: The Next Generation” (tv-serie 1987)
Pornoversion: “Sex Trek: The Next Penetration” (1990)
Pornoversion: “Sex Trek IV: The Next Orgasm” (1994)

Original: “Star Trek V: The Final Frontier” (film 1989)
Pornoversion: “Sex Trek: The Final Orgasm” (1999)

Original: “Star Trek: Deep Space Nine” (tv-serie 1993)
Pornoversion: “Sex Trek V: Deep Space Sex” (1994)
Pornoversion: “Deep Space Sixty Nine” (1994)

Original: “Star Trek” (film 2009)
Pornoversion: “Sex Trix: Deep Penetration” (2009)
Pornoversion: “This Ain’t Star Trek XXX” 1-2 (2009-2010)Original: “Star Wars”-serien (film 1977, 1980, 1983, 1999, 2002, 2005 og 2008, tv-film 1978 og 1984, tv-serier 1985, 2003-2005, 2008- )
Pornoversion: “Starballz” (2001)
Pornoversion: “Star Whores” 1-2 (2005)
Pornoversion: “Porn Wars” 1-3 (2006)Original: “A Streetcar Named Desire” (skuespil 1957, film 1951, 1984, 1995, opera 1998)
Pornoversion: “Skin Hunger” (1995)

Original: “Tales from the Crypt” (tegneserie 1950-1955, film 1972, tv-serie 1989-1996)
Pornoversion: “Tales from the Clit” (1993)
Pornoversion: “Tales from the Clit” (2002)
Pornoversion: “Tales from the Clit” (2006)

Original: “Tarzan of the Apes” (roman 1914, utallige filmatiseringer)
Pornoversion: “Jungla proibita (la leggenda sex di Tarzan)” (1994)
Pornoversion: “Tarzhard: Il ritorno” (1995)

Original: “Taxi” (tv-serie 1978-1983)
Pornoversion: “Taxi: A Hardcore Parody” (2010)

Original: “The Terminator” (film 1984, sequels 1991, 2003, 2009, tv-serie 2008- )
Pornoversion: “Sperminator” (1985)
Pornoversion: “The Penetrator” (1991)

Original: “Terminator 2: Judgment Day” (film 1991)
Pornoversion: “Penetrator 2: Grudge Day” (1995)Original: “Terms of Endearment” (film 1983)
Pornoversion: “Terms of Endowment” (1986)

Original: “The Texas Chain Saw Massacre” (film 1974, remake 2003, sequels 1986, 1990, 1994 og 2006)
Pornoversion: “Texas Vibrator Massacre” (2008)

Original: “That '70s Show” (tv-serie 1998-2006, spin-off-serie 2002)
Pornoversion: “'70s Show: A XXX Parody” (2009)

Original: “There Will Be Blood” (film 2007)
Pornoversion: “There Will Be Cum” 1-6 (2008-2009)

Original: “Three's Company” (tv-serie 1977-1984, remake 1996-1997)
Pornoversion: “Not Three's Company XXX” (2009)

Original: “Thunderball” (roman 1961, film 1966 og 1983)
Pornoversion: “Jane Bond Meets Thunderballs” (1986)
Pornoversion: “Jane Bond Meets Thunderthighs” (1988)
Pornoversion: “Thunderboobs” (1993)
Pornoversion: “Jane Bomb 2: Thunderpussy” (2006)

Original: “Titanic” (film 1997)
Pornoversion: “Titanic Tits” (1998)
Pornoversion: “Titanic 2000” (1999)
Pornoversion: “Titanic Tits” (2002)Original: “TMZ on TV” (tv-serie 2007- )
Pornoversion: “TMSleaze” (2009)

Original: “To Live and Die in L.A.” (film 1985)
Pornoversion: “To Live and Shave in L.A.” (1986)

Original: “Les Tontons flingueurs” (film 1963)
Pornoversion: “Les Tontons tringleurs“ (2000)

Original: “Top Chef” (tv-serie 2006- , spin-off-serie 2009)
Pornoversion: “Top Heavy Chef: A XXX Parody” (2010)

Original: “Top Gun” (film 1986)
Pornoversion: “Hot Gun” (1986)

Original: “Tora! Tora! Tora!” (film 1970)
Pornoversion: “Tera Tera Tera” (2004)

Original: “Toy Story” (film 1995, sequels 1999 og 2010)
Pornoversion: “Anal Toy Story” (1996)

Original: “True Blood” (tv-serie 2008- )
Pornoversion: “TRU: A XXX Parody” (2010)

Original: “Twilight” (film 2008, del af bog/film-serie)
Pornoversion: “This Isn't Twilight: The XXX Parody” (2009)Original: “The Twilight Saga: New Moon” (film 2009, del af bog/film-serie)
Pornoversion: “This Isn't The Twilight Saga New Moon: The XXX Parody” (2010)Original: “The Twilight Saga: Eclipse” (film 2010, del af bog/film-serie)
Pornoversion: “This Isn't The Twilight Saga Eclipse: The XXX Parody” (2010)Original: “Twin Peaks” (tv-serie 1990-1991, film 1992)
Pornoversion: “Twin Cheeks” 1-4 (1991-1992)
Pornoversion: “Twink Peaks” (2005)

Original: “Ugly Betty” (tv-serie 1999-2001 og 2006- )
Pornoversion: “Fugly Bettys” (2008)
Pornoversion: “Ugly Betty Anderson” (2008)

Original: “Under Siege” (film 1992, sequel 1995)
Pornoversion: “Operation Sex Siege” (1997)

Original: “V for Vendetta” (tegneserie 1982-1985, film 2005)
Pornoversion: “V for Vagina” (2006)

Original: “A View to a Kill” (film 1985)
Pornoversion: “A View to a Thrill” (1986)
Pornoversion: “A View to a Thrill” (1989)

Original: “Les visiteurs” (film 1993, sequel 1998)
Pornoversion: “Les visiteuses” (1994)Original: “WarGames” (film 1983)
Pornoversion: “Sex Games” (1983)

Original: “The War of the Worlds” (roman 1898, film 1953 og 2005, tv-serie 1988-1990)
Pornoversion: “The Whore of the Worlds” (1985)

Original: “Wayne's World” (film 1992, sequel 1993)
Pornoversion: “Taylor Wayne's World” (1992)
Pornoversion: “Shane's World” 1-41 (1996-2009)

Original: “What's Up, Tiger Lily?” (film 1966)
Pornoversion: “What's Up, Tiger Pussy?” (1995)
Pornoversion: “Wake-Up, Tiger Lily” (2009)

Original: “When Harry Met Sally...” (film 1989)
Pornoversion: “When Larry Ate Sally” (1990)

Original: “Where the Boys Are” (film 1960, remake 1984)
Pornoversion: “Where the Girls Are” (1984)
Pornoversion: “Where the Boys Aren't” 1-18 (1989-2007)

Original: “White Men Can't Jump” (film 1992)
Pornoversion: “White Men Can't Hump” (1992)

Original: “Who Framed Roger Rabbit” (film 1988)
Pornoversion: “Who Reamed Rosie Rabbit” 1-2 (1989-1990)
Pornoversion: “Who Stole Roger Rabbit” (2009)Original: “Who's the Boss?” (tv-serie 1984-1992, syv internationale remakes, spin-off-serier 1986 og 1989)
Pornoversion: “Who's the Boss: A XXX Parody” (2010)

Original: “Willy Wonka & the Chocolate Factory” (roman 1964, film 1971, remake 2005)
Pornoversion: “Willie Wankers and the Fun Factory” (1994)
Pornoversion: “Willie Wanker at the Fudge Packing Factory” (1995)
Pornoversion: “Willie Wanker at the Sushi Bar” (1995)

Original: “The Witches of Eastwick” (film 1987)
Pornoversion: “The Bitches of Westwood” (1987)

Original: “With Six You Get Eggroll” (film 1968)
Pornoversion: “With Sex You Get Eggroll” (1999)

Original: “WKRP in Cincinnati” (tv-serie 1978-1982, sequel 1991-1993)
Pornoversion: “WKRP in Cincinnati: A XXX Parody” (2009)

Original: “The Wonderful Wizard of Oz” (roman 1900, utallige bogfortsættelser, teaterversioner, filmatiseringer, etc.)
Pornoversion: “Wizard of Ahh's” (1985)

Original: “The X-Files” (tv-serie 1993-2002, film 1998 og 2008)
Original: “The XXX Files: Lust in Space” (1995)
Pornoversion: “The seX Files” (1996)
Pornoversion: “The Sex Files” 1-5 (1997-1998)
Pornoversion: “Crimes & Passion” (1999)
Pornoversion: “The Sex Files: A Dark XXX Parody” (2009)Original: “Young Frankenstein” (film 1974)
Pornoversion: “Hung Wankenstein” (2001)

Original: “Zack and Miri Make a Porno” (film 2008)
Pornoversion: “Kayden and Rocco Make a Porno” (2009)

NB: Ovenstående liste er langt fra komplet.

---o0o---

Eksemplerne på, at selv den saftigste pornoversion ikke forhindrer selv den pæneste familiefilm i at bibeholde sin respekt og skovle penge ind, er utallige. Intet så meget som antyder, at disse værker har lidt nød på grund af pornoassociation.

Steven Spielbergs film “Raiders of the Lost Ark” (1981) og dens fortsættelser om arkæologen Inidiana Jones blev ledsaget af af pornofilmene “Indiana Mack - Sex in the Jungle” (2000), “Indiana Mack 2 - Sex in the Desert” (2001), ”San Fernando Jones & the Temple of Poon” (2000) og ”Carolina Jones and the Broken Covenant” (2008). Hvilket ikke forhindrede seriens fjerde film, ”Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” (2008), i at blive den næstmest succesfulde film i 2008 med en indtjening på 786 millioner dollars.


Pornoversioner såsom “Titanic Tits” (1998) fulgte i kølvandet på James Camerons ”Titanic” (1997), der ikke desto mindre beholdt sin position som filmhistoriens største box office hit, indtil Cameron slog sin egen rekord med “Avatar” (2009), filmen om de blå Na’vi-rumfolk, der - trods saftige pornoversioner på fx internetsiderne www.sinfulcomics.com og www.navi-porn.com - har indspillet tæt på tre milliarder dollars!

Fænomenet kan også opleves i Danmark. Sven Methlings kupfilm “Fem mand og Rosa” (1964), med Morten Grunwald i sin gennembrudspræstation som småforbryderen Smukke-Arne, blev efterfulgt af Freddy Weiss' pornofilm “Seks mand og Rosa”, hvilket ikke standsede produktionen af en toer, "Smukke-Arne og Rosa" (1967). Og Thomas Vinterbergs film ”Dogme #1: Festen” (1998) blev efterfulgt af pornofilmen ”Dogma #2: Festen” (1999), uden at det har haft nogen synlig effekt på den originale films enorme internationale succes og anerkendelse, bl.a. i skuespilversion og på diverse lister over verdens bedste film.


Der forlyder heller ikke noget om, at franskmænd er holdt op med at interesse sig for fodbold, fordi VM i fodbold 1998, på fransk kaldet la Coupe du monde de football 1998, blev parodieret i pornofilmen ”La croupe du monde 98” (1998). Ligesom der er lavet sportsbaserede pornofilm mange andre steder i verden, eksempelvis ”Katja Kean’s Sports Spectacular” (1999). Men folk i alle aldre dyrker stadig sport, og alle mulige firmaer står i kø for at sponsorere.

Man kunne faktisk argumentere, at det åbenbart ikke i dag er statistisk muligt at opnå et kæmpehit, uden at der foreligger en pornoversion!

Det pornografiske website Rule34 har taget tanken et skridt videre og hævder med omfattende dokumentation eksistensen af en regel nr. 34: ”If it exists there IS porn of it!”Den internationalt succesfulde tv-serie “True Blood” (2008- ) blev parodieret i pornofilmen “Tru: A XXX Parody” (2010). Dette blev nævnt af Alan Ball, Oscar-belønnet forfatter/producer af bl.a. “American Beauty” (1999) og “True Blood”, i Entertainment Weekly, 11. juni 2010:

“While a red-hot series like this could be, ahem, extended for years (Harris has so far written 10 books in the series), True Blood has already reached an important milestone for Ball. ''I gotta show you this – it's one of my prized possessions,'' he says while walking over to his office bookshelf. There he picks up a glass-encased copy of a VHS tape of American Booty, the porn version of American Beauty – the film that won Ball the Academy Award for Best Original Screenplay. ''We just found out that they're doing a porn parody of True Blood,'' he says. ''That's certainly a moment of going 'Wow, we've arrived.' '' Later, on set, he'll gather the crew and cast members to watch the ridiculously campy trailer on his laptop. The one disappointment? The porno's title: Tru: A XXX Parody. Says Ball slyly, ''I always figured it would be Screw Blood.''"


I sit tv-show “Lopez Tonight” havde værten George Lopez en tilsvarende bemærkning til sin gæst Anna Paquin, stjernen fra “True Blood”: “You know you’ve really made it when your show inspires a pornographic film!” (“Lopez Tonight”, 10. august 2010).

---o0o---

Normale mennesker kan nemt kende forskel på eksempelvis en biograffilm, hvor handlingen dominerer og skuespillerene fingerer eventuelle sexscener, og så en hardcore pornovideo, hvor de medvirkende regelmæssigt fremviser eksplicit analsex og mundsprøjt.

I 2007 forsøgte det amerikanske filmselskab International Media Films, der distribuerer Federico Fellinis filmklassiker “La dolce vita” (1960), at opnå et forbud mod pornofilmen “Michael Lucas' La Dolce Vita” (2006), hvis titel og handling er inspireret af Fellini-filmen.Den ansvarlige dommer afviste imidlertid straks sagen, bl.a. ud fra det fornuftige synspunkt, at det er usandsynligt, at en kunde skulle forveksle de to film.

Af samme grund har ingen dommer så vidt vides nogensinde forbudt eksempelvis en pornofilm, fordi den på en eller anden måde mindede om eksempelvis en mainstreamfilm. Det er to meget forskellige universer, og det kan enhver se. Undtagen i Danmark, hvor Tivoli A/S åbenbart selv kan diktere loven.

---o0o---


Disneys populære “Pirates of the Caribbean”-filmserie (2003-2007) blev ledsaget af adskillige pornoversioner, bl.a. “Pirates” (2005) med Jesse Jane, som blev en af årtiets mest omtalte pornofilm.I 2007 kunne man i aviser verden over læse, at der nu også var lavet en pornotegneserie bygget over “Pirates of the Caribbean”. Her er eksempelvis et uddrag af artiklen ”Keira i pornotegneserie” (Ekstra Bladet, 10. marts 2007):

”Den kønne engelske skuespillerinde Keira Knightley må nu lide den tort at se sig selv bliver ordnet groft og analt af blandt andre Orlando Bloom og Johnny Depp i en alternativ udgave af ’Pirates of The Caribbean’.”


Pornotegneserier bygget over filmen udkom både fra www.sinfulcomics.com og www.famous-comics.com. Her er et par smagsprøver:

Fik denne velpublicerede pornoficering så Tivoli A/S til at navigere i en bue uden om “Pirates of the Caribbean”-fænomenet? Nej, tværtimod har man år efter år integreret filmens univers i havens faste tilbud til gæsterne: Musikken fra filmserien er talrige gange blevet spillet til lasershows ved Tivolisøen og til koncerter i haven. Som en af de dygtige violinister i Tivolis Promenadeorkester fortalte mig: ”Den ligger fast i nodemappen”.

Samtidigt hævder Tivoli A/S, at pornoassociation har været til stor skade for deres omdømme. Ja, man beskylder sågar med forarget tonefald Innocent Pictures for at snylte. Men hvad gør Tivoli A/S selv?

I 2008 blev Fregatten i Tivolisøen ombygget til Pirateriet, en restaurant for børnefamilier. Blæksprutten, der i den verdenskendte tegneserie analvoldtager Keira Knightley, er i Tivoli-versionen på vej op ad skibets side mod de små gæster, ligesom i japansk tentakelporno.

I en madanmeldelse (hvor Pirateriet fik én ud af seks mulige stjerner!) kunne Berlingske Tidende rapportere:

”Man må sige, at Tivoli denne gang går planken ud med et utilsløret forsøg på at plagiere de tre meget populære Pirates of the Caribbean-film med Johnny Depp i hovedrollen.”


Det er vanskeligt at få øje på skaderne af, at “Pirates of the Caribbean” blev associeret med pornografi. Tværtimod kan man mistænke, at Disney selv gjorde pressen opmærksom på nævnte pornotegneserie, for at øge interessen fra publikum og dermed også fra virksomheder som Tivoli A/S.

Tivoli A/S kan dårligt påstå at være uvidende om sammenhængen mellem porno og “Pirates of the Caribbean”-universet. Over for indgangen til Pirateriet, bag Glassalen, har man nemlig opstillet en stor, knaldrød dragkiste med det internationale symbol for hardcore porno: XXX.Ideen er tilsyneladende, at kisten er fuld af porno, som piraterne skal have med på den lange sørejse.

---o0o---

Tivoli A/S ønsker en million kroner i erstatning, fordi deres kendetegn efter deres opfattelse har optrådt i forbindelse med et pornografisk tv-program.

Men hvordan skulle brug af Tivoli A/S’ kendetegn i forbindelse med pornografi kunne skade Tivoli A/S (der selv tjener penge på salg af sexlegetøj osv.)? Pornoassociation synes ikke at skade andre erhvervsdrivende men indarbejdes tværtimod i markedsføring, især over for unge, som også er en af Tivoli A/S’ væsentligste målgrupper!

Tivoli A/S’ erstatningskrav bygger på en argumentation uden forbindelse med verden i dag, og den påståede skadevirkning er da også fuldstændigt udokumenteret!

Sandheden er, at de fleste moderne mennesker ser masser af porno og typisk blot vil more sig over et indslag af pornoassociation. Her må igen nævnes, at konferencier Lars Hjortshøj (værten i ”Sandhedens time”) fra Plænen foran et kæmpe publikum ved Københavns Tivolis fødselsdagskoncert den 22. juni 2007 fremførte en munter monolog om pornografiens udbredelse og anerkendelse i det danske samfund.

Der er ingen realistisk fare for, at noget normalt menneske skulle være ude af stand til at skelne mellem Københavns Tivoli og tv-programfladen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”. Og der er ingen realistisk fare for, at pornoassociation skulle kunne skade Tivoli A/S mere end det har ”skadet” Disneyland og de mange andre af verdens mest succesfulde børneuniverser, der udsættes for massiv pornoassociation på en daglig basis.

Ikke desto mindre hævder Tivoli A/S, at firmaets varemærke har lidt stor skade, og at loven må stoppe den uønskede aktivitet. Hvorfor? Svaret er enkelt: Fordi en sejr i denne sag passer ind i aktionærernes rovglubske ønske om i flest mulig sammenhænge at erobre kontrollen over ordet ”tivoli”!

Læs, hvorfor Innocent Pictures ikke er skyldig i forsætlig lovbrud, her!