mandag den 16. august 2010

25. Tivoli A/S' sløring af sagen

Tivoli A/S hævder, at Innocent Pictures og sidstnævntes direktør Claus Sørensen ”har forsøgt at sløre de faktiske forhold, særlig i relation til de forskellige parters aktiviteter og ansvar”. Dette er usandt.

Tværtimod er det Tivoli A/S, der har sløret sagen, endda på en række helt centrale punkter.

---o0o---

Hvem, der stod bag tv-programfladen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”, fremgik utvetydigt af Innocent Pictures’ oprindelige pressemeddelelse af 1. juni 2007, hvori der stod:

”Tivoli Night produceres af Innocent Pictures ApS”.


Dette blev siden dokumenteret i fogedretten den 12. juni 2007, hvor Claus Sørensen ifølge retsbogen oplyste:

”Det er Innocent Pictures ApS, der har sendetilladelsen fra Kulturministeriet, og Innocent Pictures ApS er ejer de i sagen nævnte domænenavne. Claus Sørensen oplyste, at der ikke er noget selvstændigt firma eller andet, der hedder Tivoli Night. Rettighederne til Tivoli Night tilhører Innocent Pictures ApS.”


Intet har været sløret eller besværliggjort fra Innocent Pictures' side. Tværtimod.

---o0o---

Derimod afslører en email af 1. juni 2007, sendt fra Tivoli A/S’ direktionsassistent til Tivoli A/S’ advokat en vis mangel på evne til at forstå simpel afsenderinformation.

”Vigtigt!! Læs lige denne pressemeddelelse fra Kanal København”, skrev direktionsassistenten, om en pressemeddelelse helt tydeligt afsendt fra Innocent Pictures.

Hvilket så i øvrigt fik advokaten til i ugevis at gå forgæves på jagt efter ”Kanal København”, i stedet for blot at koncentrere sig om pressemeddelelsens helt tydelige afsender.

En sådan vildfarelse og tidsspille kan muligvis forklare Tivoli A/S’ svimlende sagsomkostninger, men kan ikke med nogen rimelighed lægges Innocent Pictures til last.

---o0o---

Her følger et grotesk eksempel på de langvarige efterdønninger af advokatens jagt på ”Kanal København”.

I sagen om afregistreringen af ordmærket SEXTIVOLI, skrev Tivoli A/S’ advokat den 11. marts 2008 i et brev til Ankenævnet for Patenter og Varemærker følgende:

”I den forbindelse skal jeg tillade mig at henvise til nogle andre sager, som netop har verseret for flere fogedretter, hvor Tivoli A/S fik nedlagt fogedforbud mod bl.a. benyttelsen af kendetegnet TIVOLI NIGHTS i forbindelse med udsendelse af pornofilm på Kanal København. Kopi af kendelse fra Retten i Glostrup fremlægges som bilag 20. Sagen verserer nu som justifikationssag ved Sø- og Handelsretten. En af de sagsøgte, Konzern.dk ApS, der står bag Kanal København, har allerede under justifikationssagen taget bekræftende til genmæle vedrørende krænkelsespåstandene.”


Jimmy Rehaks firma Konzern.dk alias Mediehuset København har dels aldrig stået bag tv-frekvensen Kanal 23 alias Kanal København og har desuden aldrig været juridisk ansvarlig for programfladen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”.

Advokatens brev er skrevet 11. marts 2008, længe efter at selvsamme advokat ved et farceagtigt møde i Fogedretten 7. juni 2007 blev gjort bekendt med, at Konzern-tv var den forkerte at hive i retten, hvilket blev yderligere fastslået i et efterfølgende brev fra Jimmy Rehaks advokat til Tivoli A/S’ advokat.

Tivoli A/S' advokat vildleder altså i sit brev Ankenævnet for Patenter og Varemærker omkring sagens faktiske forhold, for at få det til at lyde, som om firmaet bag den pågældende programflade har indrømmet, det var forkert at bruge ordet tivoli.

Og der er ikke tale om en enlig svale, men om gennemført, systematisk vildledning. I et brev af 1. maj 2008 gentog Tivoli A/S’ advokat i et brev til Ankenævnet for Patenter og Varemærker nemlig præcis den samme tekstpassage!

---o0o---

Her følger endnu et eksempel på vildledning fra Tivoli A/S’ advokat!

I et brev af 29. februar 2008, der indgik som replik i sagsanlægget mod Innocent Pictures, skriver Tivoli A/S’ advokat til Sø- og Handelsretten:

”Det bemærkes i øvrigt, at det ikke er korrekt, at det er den geografiske betegnelse for verdens først kendte forlystelsespark, der har lagt navn til Tivoli i Købehavn. Det er derimod byen Tivoli uden for Rom, der har lagt navn til Tivoli i København. Byen Tivoli er ikke en forlystelsespark, men en gammeldags by med ruiner af antikke villaer og overdådige villaer, hvilket i øvrigt også fremgår af bilag 34.

Derfor er det uden mening at anføre, at ordet Tivoli i sin isolerede form netop er identisk med betydningen ”forlystelsespark”, som anført i svarskrift 2, side 3. Tivoli er oprindeligt en geografisk betegnelse, og som sådan på ingen måde beskrivende for en forlystelsespark.”


Ovenstående udlægning tilslører eller forvrider den accepterede forståelse af oprindelsen til navnet på Københavns Tivoli, som ganske vist først var et italiensk bynavn, men siden vandt international berømmelse som navn på et antal forlystelsesparker i Paris. Det var disse forlystelsesparker, som sammen med den tilsvarende Vauxhall Gardens-forlystelsespark i London inspirerede Københavns Tivolis oprindelige navn, ”Kjøbenhavns Tivoli og Vauxhall”.

I en FAQ på Tivoli A/S’ egen hjemmeside kan man bl.a. læse følgende:

”Hvorfor hedder Tivoli Tivoli?

Georg Carstensen kaldte sin forlystelseshave for Tivoli & Vauxhall, da den åbnede i 1843. Begge navne var almindeligt anvendt til lignende etablissementer i Europas store byer. Vauxhall var en park i London og Tivoli havde Carstensen snuppet fra en forlystelseshave i Paris.”


Klik på dette screenprint for at se det større:


Som dokumenteret i Ordbog over det Danske Sprog optrådte ordet ”tivoli” allerede i 1841 i sætningen ”i nærheden af København at anlægge et tivoli”, og har altså også i dansk tale været en generisk artsbetegnelse for ”forlystelsespark” allerede inden Københavns Tivoli åbnede i 1843. Plus at det ifølge talrige ordbøger og opslagsværker stadig har samme betydning!

I betragtning af ovenstående er det vanskeligt at opfatte passagen i brevet af 29. februar 2008 som andet end et forsætligt forsøg på at vildlede myndighederne.

---o0o---

Her følger endnu et eksempel på, hvordan Tivoli A/S’ advokat har forsøgt at vildlede myndighederne vedrørende den generiske betydning af ordet ”tivoli”!

I et processkrift af 28. maj 2008 vedrørende sagen mod Innocent Pictures, oplyser Tivoli A/S’ advokat:

”[…] at linket til www.tivoliland.dk ikke er forsynet med en hjemmeside, idet der formentlig er tale om et domænenavn, der udbydes til salg. Den forlystelsespark, der tidligere hed Tivoliland, hedder i dag Karolinelund.”

Men Tivoli A/S’ advokat var allerede bekendt med, at Tivoliland og Tivoli Karolinelund er to forskellige forlystelsesparker, for det stod i Bilag 1 i Innocent Pictures’ brev af 7. juni 2007 til hhv. Københavns Byret og Retten i Glostrup, som også Tivoli A/S’ advokat modtog en kopi af.

Her er adresserne på de to virksomheder, som enhver nemt kan finde på nettet:

TIVOLILAND
V/ Marianne og Kjeld Christensen
Grønsundsvej 365
4871 Horbelev

TIVOLI KAROLINELUND
Fonden Karolinelund
Karolinelundsvej 40
9000 Aalborg

Af Innocent Pictures’ brev af 7. juni 2007 fremgik det ydermere tydeligt, at Tivolilands hjemmesideadresse er www.tivoli-land.dk, som bestemt er forsynet med en hjemmeside. Man skal bare huske bindestregen i adressen.

Tivoliland hedder stadigvæk Tivoliland, og Tivoli Karolinelund hedder stadigvæk Tivoli Karolinelund, hvilket angives nederst på firmaets officielle hjemmeside www.karolinelund.nu, hvor der også bruges formuleringer som ”tivoli-dage”, ”tivolitur” og ”tivoli-pakke”.

Her er et eksempel fra hjemmesiden for Tivoli Karolinelund (klik på billedet for at se det større, og prøv at finde alle tre steder, hvor ordet "tivoli" bliver brugt, plus variationen "tivolet", brugt om en billet til tivoliet):


Tivoli A/S’ forsøg på at give retten indtryk af, at der ikke er tale om to eksisterende tivolier, som gør brug af artsbetegnelsen ”tivoli”, er et skolebogseksempel på sløring af de faktiske forhold!

Opdatering: Øjeblikkeligt efter publiceringen af ovenstående blog-indlæg besluttede politikerne at lukke Tivoli Karolinelund, som ellers har eksisteret siden 1947. Sidste åbningsdag blev 4. september 2010.

---o0o---

Herunder følger endnu et eksempel på Tivoli A/S’ sløring af sandheden om det generiske ord ”tivoli”.

For at emnet kan diskuteres meningsfuldt, må der fastholdes en distinktion mellem:

• varemærket TIVOLI (angivet med versaler og/eller med registreringssymbolet ®)
• firmaet Tivoli A/S (skrevet med stort begyndelsesbogstav)
• substantivet tivoli (skrevet helt uden versaler, altså med små bogstaver)

I Tivoli A/S’ sproglige univers eksisterer intet andet end TIVOLI og Tivoli A/S og Tivoli.

I processkriftet af 28. maj 2008 vedrørende sagen mod Innocent Pictures, skriver Tivoli A/S’ advokat:

”Blot fordi TIVOLI i to tilfælde er blevet anvendt i en seksuel betydning, er dette ikke ensbetydende med, at TIVOLI kan anvendes som metafor for noget seksuelt.”

”På baggrund af ovenstående gøres det gældende, at TIVOLI åbenlyst ikke er en generisk betegnelse for forlystelsesparker, og det fastholdes, at de sagsøgtes brug af Tivoli A/S’ varemærker er krænkende.”

”Det har i øvrigt ikke nogen betydning, hvorvidt de sagsøte måtte have anset TIVOLI som en generisk betegnelse”.


Bemærk, at der konsekvent benyttes versalformen TIVOLI, som i juridisk sammenhæng angiver et varemærke, og eksempelvis kan betegne et figurmærke. Tivoli A/S undlader derved at forholde sig til selve ordet ”tivoli”, som om dette end ikke eksisterede.

Når Innocent Pictures udtaler sig om ordet ”tivoli”, svarer Tivoli A/S, som om der alene var tale om varemærket TIVOLI.

Ikke blot fører dette til en for Tivoli A/S tjenstlig begrebsforvirring. Taktikken gør det også vanskeligt eller umuligt at modsige udsagn såsom at ”TIVOLI åbenlyst ikke er en generisk betegnelse for forlystelsesparker”. For selvom ”tivoli” rent faktisk er en generisk betegnelse for forlystelsesparker, kan man næppe sige det samme om fx figurmærket TIVOLI.

Tivoli A/S undlader altså at forholde sig til kernen i diskussionen om substantivet ”tivoli” som en generisk artsbetegnelse, ved at nægte at anerkende eksistensen af andre former af ordet ”tivoli” end egenavnet Tivoli og varemærket TIVOLI, som de ydermere kun anerkender som betegnelser for Københavns Tivoli.

Dermed har Tivoli A/S meget snedigt reduceret al dialog til det rene Goddag Mand Økseskaft. Det er vanskeligt at forestille sig en mere skadelig form for sløring netop i en sag som denne.

---o0o---

I samme processkrift af 28. maj 2008 vedrørende sagen mod Innocent Pictures, udtaler Tivoli A/S’ advokat:

”Blot fordi TIVOLI i to tilfælde er blevet anvendt i en seksuel betydning, er dette ikke ensbetydende med, at TIVOLI kan anvendes som metafor for noget seksuelt. Der må i høj grad stilles spørgsmålstegn ved, at dette skulle være opfattelsen hos nogen del af den danske befolkning -- udover Claus Sørensen, jf. dennes forklaring i fogedretten.”


På trods af det anførte må der tværtimod stilles spørgsmålstegn ved, at det virkelig skulle være opfattelsen hos nogen ansatte i Tivoli A/S, at ordene "tivoli" eller ”Tivoli” ikke kan bruges som seksuel metafor i eksempelvis vendingen ”Tivoli er åben!”, der refererer til ”forlystelserne” bag en åbentstående gylp, altså de mandlige kønsorganer.

Tivoli A/S har selv produceret en tv-reklame drejet over den nævnte brug af udtrykket ”Tivoli er åben”. Tivoli A/S må derfor uomtvisteligt selv være bekendt med udtrykket, og bemærkningen i processkriftet af 28. maj 2008 kan derfor kun udlægges som et ikke blot overlagt men også usædvanligt gennemskueligt forsøg på sløring af de virkelige forhold.

---o0o---

Yderligere kommer, at Tivoli A/S i sagen mod Innocent Pictures har undladt at informere både Sø- og Handelsretten og Højesteret om Patent- og Varemærkestyrelsens kommentarer til Tivoli A/S’ ansøgninger vedrørende følgende varemærker:

• TIVOLI
• TIVOLI TOURS
• HOTEL TIVOLI
• TIVOLI HOTEL
• TIVOLI HOTEL COPENHAGEN
• TIVOLI CONGRESS CENTER

Heraf fremgår det nemlig, at Patent- og Varemærkestyrelsen har gjort væsentlige indsigelser mod omfanget af de pågældende mærker, ikke mindst i forbindelse med den generiske betydning af ordet ”tivoli” som almindelig betegnelse for forlystelsesparker og andre steder, der arrangerer forlystelser.

---o0o---

Således er det ikke Innocent Pictures ApS, der opererer med sløring, men Tivoli A/S.

Læs nogle tanker om om aktieselskaber og psykopati her!