lørdag den 13. februar 2010

3. Innocent Pictures på Kanal København

Innocent Pictures ApS fik i november 2006 med virkning fra 1. marts 2007 tilladelse til 15 timers ugentlig programvirksomhed under tv-stationsnavnet IPTV på den københavnske tv-frekvens Kanal 23 (også kaldet ”Kanal København”).

Timerne var placeret fra kl. 24.00 til 03.30, og blev fra 1. april 2008 udvidet til 20 timer ugentlig. Tilladelsen varede fra 1. marts 2007 til 31. oktober 2009.

Programtilladelser udstedes af Radio- og tv-nævnet i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Programtilladelsesindehaveren er omfattet af medieansvarsloven.

”Kanal København” er en løs betegnelse, der bruges om aktiviteterne på Kanal 23.

---o0o---

Den 1. marts 2007 begyndte IPTV på Kanal 23 at vise erotik under programfladetitlen ”SexTV.dk – tv, der tænder”.

Programfladetitlen ”SexTV.dk – tv, der tænder” har været brugt siden 2000, dengang af tv-stationen TV2000, som var ejet af Claus Sørensen.

Innocent Pictures besluttede i foråret 2007 at fejre 40-års jubilæet for Danmarks legalisering af skriftlig pornografi med en tankevækkende blanding af kvalitetserotik og dokumentarer. Vi besluttede desuden,, at denne del af IPTVs programflade skulle ændre navn fra ”SexTV.dk – tv, der tænder” til ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”.

Denne redaktionelle beslutning medførte blandt andet, at der blev produceret en titelsekvens, der skulle vises som led i programmet.

I et brev fra Mediesekretariatet af 1. december 2006 til Innocent Pictures, om ”programtilladelse for Innocent Pictures ApS, IPTV v/Claus Sørensen”, står der:

”Radio- og tv-nævnet opfordrer herudover tilladelsesindehavere til at identificere deres programvirksomhed, evt. ved angivelse af stationens navn med tekst på de udsendte programmer.” [min kursivering]

Innocent Pictures valgte at identificere den erotiske del af sin programflade med en titelsekvens, der viste navnet på programfladen, altså ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”.

Ved således regelmæssigt at vise denne titelsekvens har Innocent Pictures fulgt en eksplicit opfordring i sendetilladelsen fra Radio- og tv-nævnet!

NB: Titelsekvensen har i forbindelse med sagen været omtalt som en ”Stations-ID”, hvilket er misvisende, idet ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk” som anført ikke er en tv-station men et tv-program, hvor vi præsenterede en blanding af filmklip og dokumentarer, altså en redaktionelt afgrænset del af en programflade (også kaldet en sendeflade). ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk” er således heller ikke et firmanavn; vores firma hedder Innocent Pictures ApS, vores tv-station (der aldrig var et separat firma) hed IPTV, og vores sene programflade hed ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”. Alt dette blev simpelthen ignoreret af domstolene, der tydeligvis ikke er interesserede i "irriterende sager" såsom lov, retfærdighed og sandhed.

Anvendelsen af programfladebetegnelsen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk” påbegyndtes i programoversigterne for maj måned 2007, en måned for tidligt. Fredag den 1. juni 2007 blev der udsendt en digital pressemeddelelse, hvori indgik et link til titelsekvensen og et frame fra denne.

Titelsekvensen blev vist første gang natten mellem fredag den 1. juni og lørdag den 2. juni 2007, og sidste gang natten mellem onsdag den 6. juni og torsdag den 7. juni, hvor Innocent Pictures ApS’ direktør Claus Sørensen i fogedretten accepterede et påbud om, at man så længe sagen stod på, skulle ophøre med de omstridte forhold.

Ligesom mange andre firmaer mistede Innocent Pictures sin sendetilladelse den 31. oktober 2009, i forbindelse med en generel overgang fra analog til digital sendeteknik.

Læs om ordet "Tivoli" her.