søndag den 11. april 2010

10. Varemærker versus værktitler

Varemærker hører under varemærkeloven. Værktitler hører under ophavsretsloven. Alligevel er Innocent Pictures blevet dømt efter varemærkeloven for brug af en værktitel. Det er helt ude i skoven, uden skyggen af juridisk fundament!

Varemærker og værktitler er to forskellige slags tegn, og de hører under to forskellige love, der hører under to forskellige ministerier.

• Varemærker hører under varemærkeloven, der hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet.

• Værktitler hører under ophavsretsloven, der hører under Kulturministeriet.

Sø- og handelsretten har alene vurderet tvisten mellem Innocent Pictures og Tivoli A/S som en sag om varemærker og markedsføring, helt uden hensyn til almene samfundsinteresser.

Sø- og Handelsrettens kendelse i sagen er en juridisk nyskabelse, i strid med dansk lov, internationale principper og international praksis!

Det eneste sted, hvor varemærkeretten og ophavsretten mødes, er i varemærkelovens § 14 nr. 5:

"§ 14. Udelukket fra registrering er endvidere:
5) Varemærker, der uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som særegen titel på en andens beskyttede litterære eller kunstneriske værk, eller som krænker en andens ophavsret til sådant værk eller ret til fotografisk billede eller en andens industrielle rettigheder."


Så ud fra gældende dansk lov kan en værktitel forhindre et varemærke, men der foreligger intet om, at et varemærke kan forhindre en værktitel. Og selv denne undtagelse må fremover ændres, så en værktitel heller ikke kan forhindre et varemærke. Det fastslår i alt fald en ny EU-dom vedrørende varemærket DR. NO over for værktitlen ”Dr. No”.


I juni 2009 fældede EU-varemærkekontoret OHIM endelig dom i en sag vedrørende værktitlen ”Dr. No” (oprindeligt en James Bond-roman af Ian Fleming, i 1962 filmatiseret med Sean Connery) over for varemærket DR. NO, brugt af et andet firma siden 2002.

Det fremgik af dommen, at en værktitel ikke kan danne grundlag for en varemærkeindsigelse. Følgelig må man antage, at en varemærkeret ikke kan danne grundlag for en indsigelse over for brug af en værktitel. Det er to juridisk adskilte kategorier.

Dommen fra EU's The Court of First Instance fastslog utvetydigt, at brug af en værktitel ikke er det samme som brug af et varemærke:

Punkt 29: “The applicant [Bond-producenten] has failed to establish that the signs Dr. No and DR. NO were used as trademarks prior to [2002]”.

Punkt 36: “The applicant [Bond-producenten] had not established that it had used the signs Dr. No and DR. NO in the course of trade”.

Punkt 40: “The use of the sign Dr. No on the cover of video cassettes, DVDs, music recordings, books, comic books, posters, model cars and watches does not constitute use as a trade mark. Consequently, the signs Dr. No and Dr. NO cannot be regarded as non-registered trade marks”.


Titlen ”Dr. No” har især siden 1962 været brugt intenst alle mulige steder over det meste af verden, både på filmens titelsekvens, på plakater, i annoncer, i trailers, på videoomslag, i pressemeddelelser osv.

Hvis det ikke gør ”Dr. No” til et varemærke, og hvis der stadig ikke kan siges, at ”Dr. No” har været brugt til markedsføring (”in the course of trade”), kan der heller ikke argumenteres meningsfuldt for, at titlen ”Tivoli Night - frække forlystelser på SexTV.dk” og den tilhørende titelsekvens har været brugt som varemærke eller til markedsføring.

Dr. No-dommen skelner desuden mellem, hvorvidt et tegn identificerer kommercielt ophav (”commercial origin”) eller kunstnerisk ophav (”artistic origin”).

Værktitlen ”Dr. No” blev således brugt som kendetegn på både varer (fx bøger og dvd’er) og tjenesteydelser (film vist via VOD, streaming etc.). Alligevel kunne den ikke forhindre, at samme tegn blev registreret som varemærke. Tegnet ”Dr. No” blev nemlig brugt som værktitel og identificerer derved ikke kommercielt ophav men kunstnerisk ophav.

For at varemærkeloven kan bruges i forbindelse med en værktitel, skal tegnet altså identificere kommercielt ophav (”commercial origin”). Det kan ikke siges at være tilfældet i forbindelse med værktitlen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”.

Heller ikke mærket ”SexTV.dk” identificerer kommercielt ophav, men er genbrug af et element fra en tidligere, indarbejdet værktitel, ”SexTV.dk – tv, der tænder”, der har været brugt som titel på tv-programflader på Kanal 23 siden år 2000, bl.a. af Innocent Pictures.

Innocent Pictures er i alle tilfælde blevet dømt ud fra en forkert lov. Det er således en juridisk uholdbar dom. Bl.a. derfor har vi anket sagen.

Læs, hvorfor der ikke er ordmærkeidentitet mellem TIVOLI og værktitlen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”, her.