søndag den 11. juli 2010

21. Porno er ikke skadelig

Tivoli A/S påstår, at tv-programfladen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk” har skadet Københavns Tivoli. I Sø- og Handelsretten kaldte Tivoli A/S’ advokat det sågar for ekstra skadeligt, at Innocent Pictures ”missionerer for, at porno er godt”.

Men hvori ligger det skadelige i at ”missionere for, at porno er godt”? Faktum er, at videnskabelige undersøgelser gang på gang har bekræftet, at moralisternes fordømmelse af porno som værende skadelig er uden forbindelse med den virkelige verden.

I 1969 blev voksencensuren ophævet i Danmark og pornografien frigivet. Allerede året efter kom den første videnskabelige undersøgelse, Berl Kutchinskys ”Studies on Pornography and sex crimes in Denmark” (New Social Science Monographs, 1970), som viste, at pornoens frigivelse medførte et fald i antallet af seksuelt relaterede forbrydelser og således har gjort Danmark til en bedre verden for både børn og voksne.

Et nyere dansk eksempel er psykolog Gert Martin Halds ph.d.-afhandling ”Pornography Consumption - a study of prevalence rates, consumption patterns, and effects” (Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 2007) om pornoforbrugsmønstre og effekt blandt 18-30-årige. Undersøgelsen konkluderer bl.a.:

“In Denmark pornography is an integrated and important part of sexuality and male sexuality in particular. When surveyed, consumers experience little negative but moderate positive effects of their consumption of pornography.”Jyllands-Posten opsummerede 26.10.2006 undersøgelsen således: ”Den første store undersøgelse af vores pornoforbrug konkluderer, at vi alle bruger det. Den gode nyhed er, at det ikke er farligt.”

Nyere internationationale undersøgelser har nået tilsvarende resultater, eksempelvis “Pornography, Rape and Sex Crimes in Japan” (International Journal of Law and Psychiatry, 1999), der konkluderer:

“The concern that countries allowing pornography would show increased sex crime rates due to modeling or that adolescents in particular would be negatively vulnerable to and receptive to such models or the society would be otherwise adversely effected has not been vindicated.”

En ny amerikansk undersøgelse, ”Pornography, Normalization, and Empowerment” (Archives of Sexual Behavior, 2010), viser, at college-studerende, der ser porno, får større selvtillid og har et bedre og mere varieret sexliv.

En ny undersøgelse af engelske mødres pornoforbrug (Netmums.com, 2010) viser, at 76 % af engelske mødre nu ser porno og, når de ellers har tid til det, har bedre sex end tidligere (se også artiklen “Wild Weary Women” fra The Sun, 17.2.2010).

Undersøgelsen ”Unge, køn og pornografi i Norden” (Nordisk Institut for Kvinde- og Kønsforskning, Oslo 2006), om nordiske 14-18-åriges forbrug af pornografi, konkluderer, at de unge har et såkaldt ”dobbeltblik”, dvs. at de henter viden og inspiration fra pornoen, men samtidigt er i stand til at skelne mellem fiktion og virkelighed.

Og så fremdeles. Der er tale om et generelt mønster: Porno er ikke skadelig. Porno er godt!


Så når Tivoli A/S finder det ”ekstra skadeligt”, at Innocent Pictures ”missionerer for, at porno er godt”, kan det kun betyde, at Tivoli A/S tager skade af viden om, hvad der rent faktisk er godt for os. Måske skal vi helst tro, at vi kun kan få en god oplevelse i Københavns Tivoli!

Læs, hvem der bruger porno, her!